Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چالش نبود ساختمان؛ دانش‌آموزان در ننگرهار از چتر استفاده می‌کنند

دانش‌آموزان در شماری از مکتب‌ها در ننگرهار می‌گویند که مکتب‌های شان ساختمان ندارند و ناگزیر اند آزمون را در روزهای بارندگی زیر چتر سپری کنند.

آموزگاران و دانش‌آموزان این مکتب‌ها می‌گویند که نبود ساختان بر روند آموزش اثر منفی گذاشته است.

لیسه شولانی یکی از مکتب‌ها در ولسوالی چپرهار است که ساختمان ندارد. دانش‌آموزان این لیسه می‌گویند که امسال چندین آزمون را زیر چترها سپری کرده‌اند.

شریف الله، دانش آموز لیسه شولانی، گفت: «امسال چند امتحان را زیر همین چتری سپری کردیم.»

امیدالله، دانش‌آموز بعدی، گفت: «آسمان که صاف باشد از دست آفتاب درس خوانده نمی‌توانیم و اگر بارندگی باشد از دست باران نمی‌توانیم درس بخوانیم.»

آصف خان، یکی دیگر از دانش‌آموزان، می‌گوید: «آرزو داشتم که برای مکتب‌ها تعمیر ساخته شود؛ اما من فارغ شدم و این آروزیم برآورده نشد.»

کارهای اداری این لیسه هم در فضای باز انجام می‌شوند.

سه سال پیش، پنج جریب زمین برای ساختمان این لیسه اختصاص یافت و هموارکاری و حفر یک چاه با هزینه شخصی انجام شده است.

واصل خان زهیر، آمر لیسه شولانی، به طلوع‌نیوز گفت: «به آنچه که نیاز داریم وجود ندارد. در تابستان آفتاب شاگردان را می‌سوزاند و در زمستان سردی هوا.»

سمیع الله ساجد، آموزگار، می‌گوید: «بسیاری از شاگردان ما به خاطر این که مکتب‌ها تعمیر ندارد، سه پارچه کرده‌اند.»

در همین حال، مسوولان محلی ننگرهار می‌گویند که در تلاش برطرف کردن این چالش‌ها استند.

فرهاد احمد ستانکزی، سخنگوی ریاست معارف ننگرهار، گفت: «با امکانات دست داشته خود تلاش می‌کنیم اگر شما روزانه به مکتب‌ها سر بزنید، خواهید دید که در یک جای نه در یک جای کار ساخت و ساز ادامه دارد.»

بر بنیاد آمار مسوولان محلی، ۹۰۵ باب مکتب در ولایت ننگرهار وجود دارند و از این میان صد باب آن تاکنون ساختمان ندارند.

چالش نبود ساختمان؛ دانش‌آموزان در ننگرهار از چتر استفاده می‌کنند

در همین حال، مسوولان محلی ننگرهار می‌گویند که در تلاش برطرف کردن این چالش‌ها استند.

Thumbnail

دانش‌آموزان در شماری از مکتب‌ها در ننگرهار می‌گویند که مکتب‌های شان ساختمان ندارند و ناگزیر اند آزمون را در روزهای بارندگی زیر چتر سپری کنند.

آموزگاران و دانش‌آموزان این مکتب‌ها می‌گویند که نبود ساختان بر روند آموزش اثر منفی گذاشته است.

لیسه شولانی یکی از مکتب‌ها در ولسوالی چپرهار است که ساختمان ندارد. دانش‌آموزان این لیسه می‌گویند که امسال چندین آزمون را زیر چترها سپری کرده‌اند.

شریف الله، دانش آموز لیسه شولانی، گفت: «امسال چند امتحان را زیر همین چتری سپری کردیم.»

امیدالله، دانش‌آموز بعدی، گفت: «آسمان که صاف باشد از دست آفتاب درس خوانده نمی‌توانیم و اگر بارندگی باشد از دست باران نمی‌توانیم درس بخوانیم.»

آصف خان، یکی دیگر از دانش‌آموزان، می‌گوید: «آرزو داشتم که برای مکتب‌ها تعمیر ساخته شود؛ اما من فارغ شدم و این آروزیم برآورده نشد.»

کارهای اداری این لیسه هم در فضای باز انجام می‌شوند.

سه سال پیش، پنج جریب زمین برای ساختمان این لیسه اختصاص یافت و هموارکاری و حفر یک چاه با هزینه شخصی انجام شده است.

واصل خان زهیر، آمر لیسه شولانی، به طلوع‌نیوز گفت: «به آنچه که نیاز داریم وجود ندارد. در تابستان آفتاب شاگردان را می‌سوزاند و در زمستان سردی هوا.»

سمیع الله ساجد، آموزگار، می‌گوید: «بسیاری از شاگردان ما به خاطر این که مکتب‌ها تعمیر ندارد، سه پارچه کرده‌اند.»

در همین حال، مسوولان محلی ننگرهار می‌گویند که در تلاش برطرف کردن این چالش‌ها استند.

فرهاد احمد ستانکزی، سخنگوی ریاست معارف ننگرهار، گفت: «با امکانات دست داشته خود تلاش می‌کنیم اگر شما روزانه به مکتب‌ها سر بزنید، خواهید دید که در یک جای نه در یک جای کار ساخت و ساز ادامه دارد.»

بر بنیاد آمار مسوولان محلی، ۹۰۵ باب مکتب در ولایت ننگرهار وجود دارند و از این میان صد باب آن تاکنون ساختمان ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره