Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متوقف شدن نشرات رادیو شیخ زاید در خوست

رادیو شیخ زاید که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی نشرات خود را از سرگرفته بود، پس از حدود هفت ماه نشرات آن دوباره متوقف شده است.

مسوولان، کم‌‌بود برق دوام‌دار را یک چالش بزرگ این رادیو می‌دانند و از تلاش‌ها برای حل آن اطمینان می‌دهند.

احمدضیا الهام، رییس دانشکده دانشگاه شیخ زاید – خوست، گفت: «به علت نبود برق دوام‌دار فعالیت‌های ما با چالش‌هایی روبه‌رو شده است، در تلاش تأمین برق آفتابی استیم.»

این رادیو در دانشکده خبرنگاری، دانشگاه شیخ زاید ولایت خوست نشرات داشت.

درهمین حال، شماری از دانش‌جویان دانشکده خبرنگاری دانشگاه شیخ زاید خوست می‌گویند که برای نشرات دوام‌دار این رادیو، باید یک پلان منظم روی دست گرفته شود تا آنان، آموزش‌های عملی خود را پیش ببرند.

الیاس زیرک، دانشجو، گفت: «درس عملی در ژورنالیزم بسیار مهم است و اگر درس عملی نباشد، نمی‌توانیم بهتر بیاموزیم.»

عثمان حلیمی، دانشجوی دیگر، گفت: «امیدوارم این رادیو به زودی فعالیت خود را آغاز کند و زمینه کار عملی برای ما فراهم شود.»

لونگ، دانشجو، گفت: « اگر این رادیو فعال شود، سویه تحصیلی دانشجویان بلند خواهد شد.»

رادیوی شیخ زاهد حدود ۱۵ سال پیش، از سوی یک نهاد غیردولتی ایجاد شده بود، بنام رادیوصدای جوان، نشرات خود را پیش می‌برد، اما پس از وفات شیخ خلیفه‌امیرپیشین امارات متحده‌ی عربی، این رادیو از صدای جوان، بنام شیخ زاید تغییرکرد.

متوقف شدن نشرات رادیو شیخ زاید در خوست

شماری از دانش‌جویان دانشکده خبرنگاری دانشگاه شیخ زاید خوست می‌گویند که برای نشرات دوام‌دار این رادیو، باید یک پلان منظم روی دست گرفته شود.

تصویر بندانگشتی

رادیو شیخ زاید که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی نشرات خود را از سرگرفته بود، پس از حدود هفت ماه نشرات آن دوباره متوقف شده است.

مسوولان، کم‌‌بود برق دوام‌دار را یک چالش بزرگ این رادیو می‌دانند و از تلاش‌ها برای حل آن اطمینان می‌دهند.

احمدضیا الهام، رییس دانشکده دانشگاه شیخ زاید – خوست، گفت: «به علت نبود برق دوام‌دار فعالیت‌های ما با چالش‌هایی روبه‌رو شده است، در تلاش تأمین برق آفتابی استیم.»

این رادیو در دانشکده خبرنگاری، دانشگاه شیخ زاید ولایت خوست نشرات داشت.

درهمین حال، شماری از دانش‌جویان دانشکده خبرنگاری دانشگاه شیخ زاید خوست می‌گویند که برای نشرات دوام‌دار این رادیو، باید یک پلان منظم روی دست گرفته شود تا آنان، آموزش‌های عملی خود را پیش ببرند.

الیاس زیرک، دانشجو، گفت: «درس عملی در ژورنالیزم بسیار مهم است و اگر درس عملی نباشد، نمی‌توانیم بهتر بیاموزیم.»

عثمان حلیمی، دانشجوی دیگر، گفت: «امیدوارم این رادیو به زودی فعالیت خود را آغاز کند و زمینه کار عملی برای ما فراهم شود.»

لونگ، دانشجو، گفت: « اگر این رادیو فعال شود، سویه تحصیلی دانشجویان بلند خواهد شد.»

رادیوی شیخ زاهد حدود ۱۵ سال پیش، از سوی یک نهاد غیردولتی ایجاد شده بود، بنام رادیوصدای جوان، نشرات خود را پیش می‌برد، اما پس از وفات شیخ خلیفه‌امیرپیشین امارات متحده‌ی عربی، این رادیو از صدای جوان، بنام شیخ زاید تغییرکرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره