Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز روند گردآوری گداها در ولایت بلخ

مسوولان محلی در ولایت بلخ می‌گویند که روند گردآوری گداها و افراد بی‌بضاعت در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت، آغاز شده است.

به گفته‌ی آنان، قرار است به هر یکی از این گداها و افراد نیازمند پس از تکمیل روند بایومتریک، ماهانه ۲هزار افغانی پرداخت شود.

نورالهادی ابو ادریس، معاون والی بلخ، در این باره گفت: «اگر واقعاً مسکین و غریب باشد، ماه در ماه برای شان معاش مقرر می‌شود.»

فیض الله فیضی، رییس کمیسیون گرداوری گداها و افراد بی‌بضاعت در بلخ، به طلوع‌نیوز گفت: «کسی شاید حرفوی (گدای حرفه‌یی) باشد و کسی هم مستحق باشد. این در آینده تفکیک خواهد شد؛ چون این کمیسیون بخاطر همین کار است. این کمیسیون بخاطر همین تفکیک ایجاد شده است.»

شماری از گداها و افراد بی‌بضاعت از این اقدام در مزارشریف ابراز خرسندی می‌کنند و خواستار مساعدت به گونه دوام‌دار استند.

غفار، گدا – مزارشریف، گفت: «پانزده سال است که پشت نان سرگردان استم. اگر دولت یا بین‌الملل (موسسات بین‌المللی) برای من چیزی بدهد، دیگر این کار را نمی‌کنم.»

شاه‌گل، گدا – مزارشریف، می‌گوید: «یک کیلو روغن خریده نمی‌توانم. اگر کمک کنند، زیاد خوشحال می‌شوم.»

از سویی‌هم، شماری از باشندگان مزارشریف گردآوری گداها را در بهبود نظم شهری و تأمین امنیت مهم می‌دانند.

محمد هارون، باشنده شهر مزارشریف، به طلوع‌نیوز گفت: «این عمل خوب است که جمع کنند. برای شان معاش تعیین کنند، هم آنان آرام می‌شوند هم در شهر یک نظم خوب ایجاد می‌شود.»

روند گردآوری گداها و افراد بی‌بضاعت در حالی در ولایت بلخ آغاز می‌شود که این روند در پایتخت و شماری دیگر از ولایت‌های کشور نیز آغاز شده است.

آغاز روند گردآوری گداها در ولایت بلخ

شماری از گداها و افراد بی‌بضاعت از این اقدام در مزارشریف ابراز خرسندی می‌کنند و خواستار مساعدت به گونه دوام‌دار استند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی در ولایت بلخ می‌گویند که روند گردآوری گداها و افراد بی‌بضاعت در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت، آغاز شده است.

به گفته‌ی آنان، قرار است به هر یکی از این گداها و افراد نیازمند پس از تکمیل روند بایومتریک، ماهانه ۲هزار افغانی پرداخت شود.

نورالهادی ابو ادریس، معاون والی بلخ، در این باره گفت: «اگر واقعاً مسکین و غریب باشد، ماه در ماه برای شان معاش مقرر می‌شود.»

فیض الله فیضی، رییس کمیسیون گرداوری گداها و افراد بی‌بضاعت در بلخ، به طلوع‌نیوز گفت: «کسی شاید حرفوی (گدای حرفه‌یی) باشد و کسی هم مستحق باشد. این در آینده تفکیک خواهد شد؛ چون این کمیسیون بخاطر همین کار است. این کمیسیون بخاطر همین تفکیک ایجاد شده است.»

شماری از گداها و افراد بی‌بضاعت از این اقدام در مزارشریف ابراز خرسندی می‌کنند و خواستار مساعدت به گونه دوام‌دار استند.

غفار، گدا – مزارشریف، گفت: «پانزده سال است که پشت نان سرگردان استم. اگر دولت یا بین‌الملل (موسسات بین‌المللی) برای من چیزی بدهد، دیگر این کار را نمی‌کنم.»

شاه‌گل، گدا – مزارشریف، می‌گوید: «یک کیلو روغن خریده نمی‌توانم. اگر کمک کنند، زیاد خوشحال می‌شوم.»

از سویی‌هم، شماری از باشندگان مزارشریف گردآوری گداها را در بهبود نظم شهری و تأمین امنیت مهم می‌دانند.

محمد هارون، باشنده شهر مزارشریف، به طلوع‌نیوز گفت: «این عمل خوب است که جمع کنند. برای شان معاش تعیین کنند، هم آنان آرام می‌شوند هم در شهر یک نظم خوب ایجاد می‌شود.»

روند گردآوری گداها و افراد بی‌بضاعت در حالی در ولایت بلخ آغاز می‌شود که این روند در پایتخت و شماری دیگر از ولایت‌های کشور نیز آغاز شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره