Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌آموخته‌گان دانشگاه پکتیا خواهان حق آموزش برای دختران شدند

شماری از دانش‌آموخته‌گان پسر دانشکده پزشکی دانشگاه پکتیا خواهان فراهم شدن زمینه آموزش برای زنان همانند مردان در کشور‌ اند.

آنان در مراسم فراغت‌شان می‌گویند که دختران نیز حق آموزش دارند و بیش از این نباید وقت آنان تلف شود.

احمد الله، به طلوع‌نیوز، گفت: «در این دوره با ما دختران نیز بود که متأسفانه پس از آمدن امارت اسلامی بالای آنان برخی محدودیت‌های وضع شد.»

محمد مصطفی، در این باره، می‌گوید: «در جامعه هم به داکتران مرد و هم به داکتران زن نیاز است.»

عارف الله سهاک، دانش‌آموخته، گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که در این عرصه توجه کند و به دختران اجازه تحصیل بدهد.»

از سویی هم، شماری از اعضای خانواده‌های دانش‌آموخته‌گان که در این مراسم شرکت کرده‌اند، می‌گویند که‌ امیدوار استند روزی در کنار پسران، دختران‌شان نیز سند فراغت را بدست آورند.

داوود، باشنده پکتیا به خبرنگار طلوع‌نیوز، گفت: «همه این را می‌خواهد که مکتب‌های دختران بازگشایی شوند، قسمی‌که امروز بچه‌ها فارغ می‌شوند همین گونه دختران هم فارغ شوند.»

برکت الله تکل، باشنده دیگر پکتیا، گفت: «ما از وزارت تحصیلات عالی خواهش می‌کنیم که به دختران اجازه رفتن به دانشگاه را بدهد، چون ما در بخش طب به داکتران زن نیاز داریم.»

در همین حال، معین علمی وزارت تحصیلات عالی که در این مراسم فراغت شرکت کرده، می‌گوید که در این باره مطابق تصمیم رهبری امارت اسلامی عمل خواهند کرد.

لطف الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «این برای همه واضح است که تا امر ثانی معطل است، هر زمانی‌که امر ثانی تمام شود، همان وقت آغاز خواهد شد.»

براساس معلومات مسوولان، ۱۴۶ تن از دانشکده پزشکی دانشگاه پکتیا فارغ شدند، اما هیچ فارغ دختر در میان آنان، حضور نداشت.

دانش‌آموخته‌گان دانشگاه پکتیا خواهان حق آموزش برای دختران شدند

از سویی هم، شماری از اعضای خانواده‌های دانش‌آموخته‌گان که در این مراسم شرکت کرده‌اند، می‌گویند که‌ امیدوار استند روزی در کنار پسران، دختران‌شان نیز سند فراغت را بدست آورند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموخته‌گان پسر دانشکده پزشکی دانشگاه پکتیا خواهان فراهم شدن زمینه آموزش برای زنان همانند مردان در کشور‌ اند.

آنان در مراسم فراغت‌شان می‌گویند که دختران نیز حق آموزش دارند و بیش از این نباید وقت آنان تلف شود.

احمد الله، به طلوع‌نیوز، گفت: «در این دوره با ما دختران نیز بود که متأسفانه پس از آمدن امارت اسلامی بالای آنان برخی محدودیت‌های وضع شد.»

محمد مصطفی، در این باره، می‌گوید: «در جامعه هم به داکتران مرد و هم به داکتران زن نیاز است.»

عارف الله سهاک، دانش‌آموخته، گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که در این عرصه توجه کند و به دختران اجازه تحصیل بدهد.»

از سویی هم، شماری از اعضای خانواده‌های دانش‌آموخته‌گان که در این مراسم شرکت کرده‌اند، می‌گویند که‌ امیدوار استند روزی در کنار پسران، دختران‌شان نیز سند فراغت را بدست آورند.

داوود، باشنده پکتیا به خبرنگار طلوع‌نیوز، گفت: «همه این را می‌خواهد که مکتب‌های دختران بازگشایی شوند، قسمی‌که امروز بچه‌ها فارغ می‌شوند همین گونه دختران هم فارغ شوند.»

برکت الله تکل، باشنده دیگر پکتیا، گفت: «ما از وزارت تحصیلات عالی خواهش می‌کنیم که به دختران اجازه رفتن به دانشگاه را بدهد، چون ما در بخش طب به داکتران زن نیاز داریم.»

در همین حال، معین علمی وزارت تحصیلات عالی که در این مراسم فراغت شرکت کرده، می‌گوید که در این باره مطابق تصمیم رهبری امارت اسلامی عمل خواهند کرد.

لطف الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «این برای همه واضح است که تا امر ثانی معطل است، هر زمانی‌که امر ثانی تمام شود، همان وقت آغاز خواهد شد.»

براساس معلومات مسوولان، ۱۴۶ تن از دانشکده پزشکی دانشگاه پکتیا فارغ شدند، اما هیچ فارغ دختر در میان آنان، حضور نداشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره