Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رونمایی از چاپ تازه "دیوان صوفی عشقری" در مزارشریف

همایشی به هدف رونمایی از "دیوان صوفی غلام نبی عشقری" که با معیارهای نوین از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ و انجمن نویسندگان این ولایت چاپ شده، در شهر مزارشریف برگزار شد.

این اثر دارای ۴۰۰ صفحه است که یک‌هزار نسخه‌ی آن به پشتیبانی مالی یک بازرگان به چاپ رسیده است.

این همایش در کتاب‌خانه‌‌ی عامه‌ مولانا خسته با حضور فرهنگ‌یان، جوانان و مسوولان محلی ولایت بلخ برگزار شد.

ذبیح الله آریایی، آمر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ گفت: «خوشبختانه امروز ما محفلی داشتیم که جمعی از شاعران، نویسندگان، فرهنگ‌یان  و اراکین دولتی حضور داشتند و گشایش یافت.»

صالح محمد خلیق، برگزارکننده به حاضرین گفت: «شادروان صوفی عشقری از شاعران و عارفان نام‌آشنای سرزمین ما است که در تاریخ معاصر شعر پارسی-درسی و تاریخ معاصر عرفان و تصوف اسلامی کشور جایگاهی بلند و ویژه‌یی دارد.»

در این میان، شماری از شاعران و نویسندگان از چاپ نشدن دیوان‌ها، کتاب‌ها و همچنان کم‌رنگ بودن برنامه‌های ادبی در ولایت بلخ انتقاد دارند.

فهیم کریمی، شاعر و نویسنده گفت: «ما ظرف دو سالی که نظام طالبان حاکم است، هیچ کتابی را شاهد نیستیم که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ شده باشد.»

فردین عصمتی، یکی از نویسندگان در بلخ گفت: «نبود زمینه نقد درست و نبود انجمن‌های ادبی در بلخ زمینه را خیلی برای شاعران و نویسندگان زیق ساخته. جایی نیست که ما قدم بیشتر بگذاریم و زمینه رشد ما بیشتر باشد.»

اما ذبیح الله نورانی، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ از همکاری در زمینه چاپ اثرهای شاعران و نویسندگان این ولایت، اطمینان داده است.

آقای نورانی گفت: «جوانانی که شعر دارند، ما آنان را تشویق می‌کنیم که کتاب‌های خود را ترتیب کنند و ما برای چاپ کتاب‌های شان همکاری می‌کنیم و همچنین نویسنده‌های فعال ما اگر کدام کتاب داشته باشد، مقاله‌ داشته باشند که از آن مقاله‌های شان کتاب ساخته شود، ما ان‌شاءالله همکار استیم.»

غلام نبی عشقری معروف به صوفی عشقری شاعر و عارف نام‌دار کشور در تابستان ۱۲۷۱ هجری خورشیدی در ولسوالی پغمان کابل به دنیا آمد و در سال ۱۳۵٨ خورشیدی به عمر ٨۷ ساله‌گی درگذشت و در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد.

رونمایی از چاپ تازه "دیوان صوفی عشقری" در مزارشریف

در این میان، شماری از شاعران و نویسندگان از چاپ نشدن دیوان‌ها، کتاب‌ها و همچنان کم‌رنگ بودن برنامه‌های ادبی در ولایت بلخ انتقاد دارند.

تصویر بندانگشتی

همایشی به هدف رونمایی از "دیوان صوفی غلام نبی عشقری" که با معیارهای نوین از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ و انجمن نویسندگان این ولایت چاپ شده، در شهر مزارشریف برگزار شد.

این اثر دارای ۴۰۰ صفحه است که یک‌هزار نسخه‌ی آن به پشتیبانی مالی یک بازرگان به چاپ رسیده است.

این همایش در کتاب‌خانه‌‌ی عامه‌ مولانا خسته با حضور فرهنگ‌یان، جوانان و مسوولان محلی ولایت بلخ برگزار شد.

ذبیح الله آریایی، آمر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ گفت: «خوشبختانه امروز ما محفلی داشتیم که جمعی از شاعران، نویسندگان، فرهنگ‌یان  و اراکین دولتی حضور داشتند و گشایش یافت.»

صالح محمد خلیق، برگزارکننده به حاضرین گفت: «شادروان صوفی عشقری از شاعران و عارفان نام‌آشنای سرزمین ما است که در تاریخ معاصر شعر پارسی-درسی و تاریخ معاصر عرفان و تصوف اسلامی کشور جایگاهی بلند و ویژه‌یی دارد.»

در این میان، شماری از شاعران و نویسندگان از چاپ نشدن دیوان‌ها، کتاب‌ها و همچنان کم‌رنگ بودن برنامه‌های ادبی در ولایت بلخ انتقاد دارند.

فهیم کریمی، شاعر و نویسنده گفت: «ما ظرف دو سالی که نظام طالبان حاکم است، هیچ کتابی را شاهد نیستیم که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ شده باشد.»

فردین عصمتی، یکی از نویسندگان در بلخ گفت: «نبود زمینه نقد درست و نبود انجمن‌های ادبی در بلخ زمینه را خیلی برای شاعران و نویسندگان زیق ساخته. جایی نیست که ما قدم بیشتر بگذاریم و زمینه رشد ما بیشتر باشد.»

اما ذبیح الله نورانی، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ از همکاری در زمینه چاپ اثرهای شاعران و نویسندگان این ولایت، اطمینان داده است.

آقای نورانی گفت: «جوانانی که شعر دارند، ما آنان را تشویق می‌کنیم که کتاب‌های خود را ترتیب کنند و ما برای چاپ کتاب‌های شان همکاری می‌کنیم و همچنین نویسنده‌های فعال ما اگر کدام کتاب داشته باشد، مقاله‌ داشته باشند که از آن مقاله‌های شان کتاب ساخته شود، ما ان‌شاءالله همکار استیم.»

غلام نبی عشقری معروف به صوفی عشقری شاعر و عارف نام‌دار کشور در تابستان ۱۲۷۱ هجری خورشیدی در ولسوالی پغمان کابل به دنیا آمد و در سال ۱۳۵٨ خورشیدی به عمر ٨۷ ساله‌گی درگذشت و در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره