Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌های ننگرهار: کارهای ناتمام ناکامورا از سر گرفته شود

چهار سال پس از کشته شدن داکتر تیتسو ناکامورا افغان جاپانی الاصل، هنوز هم باشنده‌های ننگرهار، از خدمت‌های او قدردانی می‌کنند و از حکومت سرپرست می‌خواهند تا کار پروژه‌های نیمه تمام او را، از سر بگیرند.

فریدالله عاطف که سه سال با ناکامورا همکار بود می‌گوید که او در بخش انجام کار‌های اثر‌گذار یک الگو بی‌مانند بود و همیشه برای انجام خدمت‌های انسانی، تلاش می‌کرد.

فریدالله عاطف، به طلوع‌نیوز، گفت: «در انسانیت با افغان‌ها محبت ویژه داشت و بحث مورد علاقه او این صحبت درباره دریای کنر بود، و دیگر این‌که او زیاد حرف نمی‌زد، بل‌که زیاد کار می‌کرد.»

شمار از باشنده‌های ولایت ننگرهار می‌گویند که استفاده اعظمی از دریای کنر، بزرگ‌ترین آرزوی ناکامورا بود، و در این باره شماری از پروژه‌ها را نیز تکمیل کرده است.

شاهد‌الله حکاک، فعال اجتماعی- ننگرهار، گفت: «بالای حکومت فعلی صدا می‌کنم که برای افراد همفکر ناکامورا و یا هم اعضای خانواده او این زمینه را فراهم کند، تا بیایند و پروژه‌های نیمه تمام داکتر ناکامورا را تکمیل کنند.»

شاهد محمود میاخیل، باشنده ننگرهار، گفت: «کانال مروارید و کارکر‌های او در ولسوالی خیوه و کامه که انجام داده، هم‌اکنون نیز هزاران افغان از آن استفاده می‌کنند.»

آبادی و سرسبزی‌ها در ولسوالی‌های خیوه و کامه ننگرهار، خاطرات داکتر تیتسو ناکامورا را، به یاد مردم می‌آورد و او ۲۴ کیلومتر کانال و سربند را بنام مروارید، از دریای کنر جدا و هزاران جریب زمین باییر را آبیاری و آباد کرد.

مسوولان محلی ننگرهار می‌گویند، تلاش می‌ورزند، تا سال آینده میلادی پروژه‌های نیمه تمام او را تکمیل کنند.

قریشی بدلون، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت: «امیدواریم و توقع ما هم این است که این پروژه‌ها در سال ۲۰۲۴ میلادی تکمیل شوند.»

داکتر تیتسو ناکامورا که از بهرانجام خدماتش تابعیت افتخاری افغانستان را نیز داشت، چهار سال پیش از امروز در چهارم دسمبر، در ناحیه چهارم شهر جلال‌آباد، هنگامی ترورشد که برای ارزیابی یک پروژه به ولسوالی خیوه در حرکت بود.

باشنده‌های ننگرهار: کارهای ناتمام ناکامورا از سر گرفته شود

آبادی و سرسبزی‌ها در ولسوالی‌های خیوه و کامه ننگرهار، خاطرات داکتر تیتسو ناکامورا را، به یاد مردم می‌آورد.

تصویر بندانگشتی

چهار سال پس از کشته شدن داکتر تیتسو ناکامورا افغان جاپانی الاصل، هنوز هم باشنده‌های ننگرهار، از خدمت‌های او قدردانی می‌کنند و از حکومت سرپرست می‌خواهند تا کار پروژه‌های نیمه تمام او را، از سر بگیرند.

فریدالله عاطف که سه سال با ناکامورا همکار بود می‌گوید که او در بخش انجام کار‌های اثر‌گذار یک الگو بی‌مانند بود و همیشه برای انجام خدمت‌های انسانی، تلاش می‌کرد.

فریدالله عاطف، به طلوع‌نیوز، گفت: «در انسانیت با افغان‌ها محبت ویژه داشت و بحث مورد علاقه او این صحبت درباره دریای کنر بود، و دیگر این‌که او زیاد حرف نمی‌زد، بل‌که زیاد کار می‌کرد.»

شمار از باشنده‌های ولایت ننگرهار می‌گویند که استفاده اعظمی از دریای کنر، بزرگ‌ترین آرزوی ناکامورا بود، و در این باره شماری از پروژه‌ها را نیز تکمیل کرده است.

شاهد‌الله حکاک، فعال اجتماعی- ننگرهار، گفت: «بالای حکومت فعلی صدا می‌کنم که برای افراد همفکر ناکامورا و یا هم اعضای خانواده او این زمینه را فراهم کند، تا بیایند و پروژه‌های نیمه تمام داکتر ناکامورا را تکمیل کنند.»

شاهد محمود میاخیل، باشنده ننگرهار، گفت: «کانال مروارید و کارکر‌های او در ولسوالی خیوه و کامه که انجام داده، هم‌اکنون نیز هزاران افغان از آن استفاده می‌کنند.»

آبادی و سرسبزی‌ها در ولسوالی‌های خیوه و کامه ننگرهار، خاطرات داکتر تیتسو ناکامورا را، به یاد مردم می‌آورد و او ۲۴ کیلومتر کانال و سربند را بنام مروارید، از دریای کنر جدا و هزاران جریب زمین باییر را آبیاری و آباد کرد.

مسوولان محلی ننگرهار می‌گویند، تلاش می‌ورزند، تا سال آینده میلادی پروژه‌های نیمه تمام او را تکمیل کنند.

قریشی بدلون، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت: «امیدواریم و توقع ما هم این است که این پروژه‌ها در سال ۲۰۲۴ میلادی تکمیل شوند.»

داکتر تیتسو ناکامورا که از بهرانجام خدماتش تابعیت افتخاری افغانستان را نیز داشت، چهار سال پیش از امروز در چهارم دسمبر، در ناحیه چهارم شهر جلال‌آباد، هنگامی ترورشد که برای ارزیابی یک پروژه به ولسوالی خیوه در حرکت بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره