Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

باشندگان ننگرهار خواهان تکمیل شدن پروژه‌های تیتسو ناکامورا شدند

شماری از باشندگان ننگرهار به مناسبت سومین سال‌گرد کشته شدن تیتسو ناکامورا، مددرسان جاپانی، می‌گویند که امارت اسلامی باید زمینه‌ تکمیل شدن پروژه‌های نیمه‌کاره این داکتر جاپانی را مهیا کند.

به گفته آنان، داکتر ناکامورا قهرمان آبادی در کشور بوده و افغان‌ها هرگز خدمات او را فراموش نخواهند کرد.

عطاءالله، باشنده ننگرهار، گفت: «او وطن خود را رها کرده بود و به افغانستان، جایی که تا حدی زیاد تهدیدات امنیتی و اقتصادی وجود دارد آمده بود.»

از سوی هم، شماری از همکاران پیشین تیتسو ناکامورا، این شهروند جاپان را یک شخصیت تکرار ناشدنی می‌دانند و خواهان عملی شدن رویاهای او برای آبادی افغانستان استند.

سید احمد خیوه‌وال، همکار تیتسو ناکامورا گفت: «ناکامورا یک انسان خاکسار بود، وقتی که در ساحه می‌آمد با کارمندان اش بسیار رویه خوب می‌کرد و کارهای را انجام می‌داد تا همکاران اش را تشویق کند.»

از سوی هم، مسوولان محلی ننگرهار می‌گویند که با کمک نهادهای کمک کننده و موسسات جهانی متعهد به تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره ناکامورا استند.

مسوولان در ننگرهار می‌افزایند که برای قدردانی از خدمات تیتسو ناکامورا یک بنای یادبود را در نزدیکی پل بهسود شهر جلال‌آباد ساخته اند.

قریشی بدلون، سخنگوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت: «اینها بیایند و پروژه‌های نیمه‌کاره او را تکمیل کنند. ما در تمام بخش‌ها از جمله بخش‌های امنیتی اطمینان کامل برای شان می‌دهیم و آماده هرگونه همکاری هستیم.»

سفارت جاپان در کابل در رشته تویتی کشته شدن تیتسو ناکامورا را محکوم کرده و از ادامه کمک‌های جاپان به مردم افغانستان اطمینان داده است.

سه سال پیش از امروز، تیتسو ناکامورا، افغان جاپانی الاصل در ۵۰۰ متری مقام ولایت ننگرهار کشته شد.

بازسازی یازده سربند آب در سه ولسوالی ننگرهار، ساخت ۱۵۰۰ چاه عمیق و کانال ۲۵ کیلومتر به نام "مروارید" از دستاوردهای مهم تیتسو ناکامورا می‌باشند.

باشندگان ننگرهار خواهان تکمیل شدن پروژه‌های تیتسو ناکامورا شدند

از سوی هم، شماری از همکاران پیشین تیتسو ناکامورا، این شهروند جاپان را یک شخصیت تکرار ناشدنی می‌دانند و خواهان عملی شدن رویاهای او برای آبادی افغانستان استند.

Thumbnail

شماری از باشندگان ننگرهار به مناسبت سومین سال‌گرد کشته شدن تیتسو ناکامورا، مددرسان جاپانی، می‌گویند که امارت اسلامی باید زمینه‌ تکمیل شدن پروژه‌های نیمه‌کاره این داکتر جاپانی را مهیا کند.

به گفته آنان، داکتر ناکامورا قهرمان آبادی در کشور بوده و افغان‌ها هرگز خدمات او را فراموش نخواهند کرد.

عطاءالله، باشنده ننگرهار، گفت: «او وطن خود را رها کرده بود و به افغانستان، جایی که تا حدی زیاد تهدیدات امنیتی و اقتصادی وجود دارد آمده بود.»

از سوی هم، شماری از همکاران پیشین تیتسو ناکامورا، این شهروند جاپان را یک شخصیت تکرار ناشدنی می‌دانند و خواهان عملی شدن رویاهای او برای آبادی افغانستان استند.

سید احمد خیوه‌وال، همکار تیتسو ناکامورا گفت: «ناکامورا یک انسان خاکسار بود، وقتی که در ساحه می‌آمد با کارمندان اش بسیار رویه خوب می‌کرد و کارهای را انجام می‌داد تا همکاران اش را تشویق کند.»

از سوی هم، مسوولان محلی ننگرهار می‌گویند که با کمک نهادهای کمک کننده و موسسات جهانی متعهد به تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره ناکامورا استند.

مسوولان در ننگرهار می‌افزایند که برای قدردانی از خدمات تیتسو ناکامورا یک بنای یادبود را در نزدیکی پل بهسود شهر جلال‌آباد ساخته اند.

قریشی بدلون، سخنگوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت: «اینها بیایند و پروژه‌های نیمه‌کاره او را تکمیل کنند. ما در تمام بخش‌ها از جمله بخش‌های امنیتی اطمینان کامل برای شان می‌دهیم و آماده هرگونه همکاری هستیم.»

سفارت جاپان در کابل در رشته تویتی کشته شدن تیتسو ناکامورا را محکوم کرده و از ادامه کمک‌های جاپان به مردم افغانستان اطمینان داده است.

سه سال پیش از امروز، تیتسو ناکامورا، افغان جاپانی الاصل در ۵۰۰ متری مقام ولایت ننگرهار کشته شد.

بازسازی یازده سربند آب در سه ولسوالی ننگرهار، ساخت ۱۵۰۰ چاه عمیق و کانال ۲۵ کیلومتر به نام "مروارید" از دستاوردهای مهم تیتسو ناکامورا می‌باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره