Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد اتحادیه صرافان نیمروز از منجمد شدن پول صرافان در ایران

اتحادیه صرافان نیمروز می‌گوید که حکومت ایران از یک ماه به این‌سو نزدیک به چهار میلیون دالر صرافان این ولایت را در بانک‌های این کشور منجمد کرده است.

این اتحادیه از امارت اسلامی می‌خواهد که این موضوع را با ایران درمیان گذاشته و به آن رسیدگی کند.

نور احمد نوروزی رییس اتحادیه صرافان نیمروز می‌گوید: «به میلیاردها تومن صرافان ما از سوی ایران منجمد شده یعنی در حدود ۳ الی ۴ میلیون دالر است اگر این روند ادامه یابد به صرافان ضربه جدی وارد می‌شود از امارت اسلامی ما این خواهش را داریم که این موضوع را با ایران هرچه زودتر حل کند.»

منجمد شدن پول و مسدود شدن حساب‌های بانکی صرافان افغان از سوی حکومت ایران، نگرانی جدی صرافان و بخش خصوصی این ولایت را برانگیخته است.

شماری از صرافان و بازرگانان افغان که برای انتقال پول از بهر خرید کالاهای بازرگانی در بانک‌های ایرانی حساب دارند از مسوولان خواهان رسیدگی به این چالش هستند.

میرآقا صراف گفت: «از یک ماه به این حساب خودم و سرمایه مردم که نزد صراف‌ها جمع است از سوی حکومت ایران مسدود شده که در حدود ۳ الی ۴ میلیون دالر است و ما هر روز به این دلیل با مردم به مشکل بر خورده‌ایم.»

عبدالله صراف دیگر گفت: «اگر این مشکل حل نشو ما با مردم به مشکل بر می‌خوریم و اکنون صراف‌ها بازرگان‌ها به شمول خودم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنیم.»

اما مسوولان محلی نیمروز می گویند که این موضوع را، با مسوولان ایرانی درمیان گذاشته اند.

یار محمد حق‌یار رییس ارتباط خارجه نیمروز گفت: «از سوی اتحادیه صرافان که این مشکل با ما در میان گذاشته شده است که در حدود ۲ هزار اکونت بانکی از یک ماه به این‌سو مسدود شده ما این موضوع را با ایران در میان گذاشته‌ایم.»

عبیدا‌لله نورزی گفت: «ما این موضوع را با ایران در میان گذاشته‌ایم آن‌ها گفتند که اکنون نوروز ما است و بعد از نوروز ما این موضوع را پی‌گیری می‌کنیم و از بانک‌های ما اطلاعات را دریافت و با شما هم‌کاری می‌کنیم و حساب‌ها را باز می‌کنیم.»

بر بنیاد آمارهای اتحادیه صرافان نیمروز در جریان یک ماه پسین بیش‌تر از دو هزار حساب صرافان افغان در بانک‌های ایران مسدود شده است.

انتقاد اتحادیه صرافان نیمروز از منجمد شدن پول صرافان در ایران

منجمد شدن پول و مسدود شدن حساب‌های بانکی صرافان افغان از سوی حکومت ایران، نگرانی جدی صرافان و بخش خصوصی این ولایت را برانگیخته است.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه صرافان نیمروز می‌گوید که حکومت ایران از یک ماه به این‌سو نزدیک به چهار میلیون دالر صرافان این ولایت را در بانک‌های این کشور منجمد کرده است.

این اتحادیه از امارت اسلامی می‌خواهد که این موضوع را با ایران درمیان گذاشته و به آن رسیدگی کند.

نور احمد نوروزی رییس اتحادیه صرافان نیمروز می‌گوید: «به میلیاردها تومن صرافان ما از سوی ایران منجمد شده یعنی در حدود ۳ الی ۴ میلیون دالر است اگر این روند ادامه یابد به صرافان ضربه جدی وارد می‌شود از امارت اسلامی ما این خواهش را داریم که این موضوع را با ایران هرچه زودتر حل کند.»

منجمد شدن پول و مسدود شدن حساب‌های بانکی صرافان افغان از سوی حکومت ایران، نگرانی جدی صرافان و بخش خصوصی این ولایت را برانگیخته است.

شماری از صرافان و بازرگانان افغان که برای انتقال پول از بهر خرید کالاهای بازرگانی در بانک‌های ایرانی حساب دارند از مسوولان خواهان رسیدگی به این چالش هستند.

میرآقا صراف گفت: «از یک ماه به این حساب خودم و سرمایه مردم که نزد صراف‌ها جمع است از سوی حکومت ایران مسدود شده که در حدود ۳ الی ۴ میلیون دالر است و ما هر روز به این دلیل با مردم به مشکل بر خورده‌ایم.»

عبدالله صراف دیگر گفت: «اگر این مشکل حل نشو ما با مردم به مشکل بر می‌خوریم و اکنون صراف‌ها بازرگان‌ها به شمول خودم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنیم.»

اما مسوولان محلی نیمروز می گویند که این موضوع را، با مسوولان ایرانی درمیان گذاشته اند.

یار محمد حق‌یار رییس ارتباط خارجه نیمروز گفت: «از سوی اتحادیه صرافان که این مشکل با ما در میان گذاشته شده است که در حدود ۲ هزار اکونت بانکی از یک ماه به این‌سو مسدود شده ما این موضوع را با ایران در میان گذاشته‌ایم.»

عبیدا‌لله نورزی گفت: «ما این موضوع را با ایران در میان گذاشته‌ایم آن‌ها گفتند که اکنون نوروز ما است و بعد از نوروز ما این موضوع را پی‌گیری می‌کنیم و از بانک‌های ما اطلاعات را دریافت و با شما هم‌کاری می‌کنیم و حساب‌ها را باز می‌کنیم.»

بر بنیاد آمارهای اتحادیه صرافان نیمروز در جریان یک ماه پسین بیش‌تر از دو هزار حساب صرافان افغان در بانک‌های ایران مسدود شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره