Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جنب و جوش بهاری شهروندان در دامنه‌های دشت شادیان

هم‌زمان با آغاز فصل بهار و سبز شدن دشت‌ها، بخش‌هایی از مزارشریف گواه جنب و جوش شماری از شهروندان از سراسر کشور است.

کاغذپران بازی، اسپ‌سواری و پختن غذا برای افطار در هوای دل‌انگیز بهاری دشت شادیان در حومه‌های شهر مزارشریف، بخشی از سرگرمی‌های آنان است که به دامنه‌های این دشت‌ می‌روند.

دامنه‌های پوشیده از سبزه و گل‌های رنگارنگ پای باشنده‌های بلخ و ولایت‌های دیگر را به این منطقه کشانده است.

عبدالله باشنده شهر مزارشریف به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ام‌روز بسیار خوش‌حال هستم که به دشت شادیان آمدیم، تعداد زیادی مردم افزون بر این‌که رمضان است حتی با خانواده‌های شان آمده‌اند و از وقت که دارند لذت می‌برند.»

امید فروشنده کاغذپران درباره حضور مردم در این منطقه گفت: «روزانه دو صد یا سه صد گدی‌پران را میارم هم نفقه‌ی خانواده می‌شود و هم ساعت جوانان تیر می‌شود و پیش از این کراچی رانی می‌کردم و حال که اینجا بیروبار شده به فروش گدی‌پران رو آوردیم.»

عصمت‌الله که باشنده ولایت قندهار است و به مزارشریف رفته گفت: «سال نو است به مزارشریف آمدیم و مزارشریف لاله‌زار است هر سال نو مزارشریف می‌آیم و دوستانم از همین مزارشریف است و این اسپ را پنجاه افغانی کرایه کردیم که یک چند قطعه عکس بگیرم و می‌بینید که از هر گوشه کشور مردم به مزارشریف آمده.»

ولایت بلخ همه‌ساله در فصل بهار به‌ویژه چهل روز نخست آن میزبان حضور هزارها گردش‌گر از ولایت‌های گونه‌گون کشور است و ام‌سال نیز مانند سال‌های گذشته شهروندان از گوشه و کنار کشور به دشت‌های سرسبز این ولایت آمده تا خاطراتی را ثبت کنند.

جنب و جوش بهاری شهروندان در دامنه‌های دشت شادیان

کاغذپران بازی، اسپ‌سواری و پختن غذا برای افطار در هوای دل‌انگیز بهاری دشت شادیان در حومه‌های شهر مزارشریف، بخشی از سرگرمی‌های آنان است.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با آغاز فصل بهار و سبز شدن دشت‌ها، بخش‌هایی از مزارشریف گواه جنب و جوش شماری از شهروندان از سراسر کشور است.

کاغذپران بازی، اسپ‌سواری و پختن غذا برای افطار در هوای دل‌انگیز بهاری دشت شادیان در حومه‌های شهر مزارشریف، بخشی از سرگرمی‌های آنان است که به دامنه‌های این دشت‌ می‌روند.

دامنه‌های پوشیده از سبزه و گل‌های رنگارنگ پای باشنده‌های بلخ و ولایت‌های دیگر را به این منطقه کشانده است.

عبدالله باشنده شهر مزارشریف به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ام‌روز بسیار خوش‌حال هستم که به دشت شادیان آمدیم، تعداد زیادی مردم افزون بر این‌که رمضان است حتی با خانواده‌های شان آمده‌اند و از وقت که دارند لذت می‌برند.»

امید فروشنده کاغذپران درباره حضور مردم در این منطقه گفت: «روزانه دو صد یا سه صد گدی‌پران را میارم هم نفقه‌ی خانواده می‌شود و هم ساعت جوانان تیر می‌شود و پیش از این کراچی رانی می‌کردم و حال که اینجا بیروبار شده به فروش گدی‌پران رو آوردیم.»

عصمت‌الله که باشنده ولایت قندهار است و به مزارشریف رفته گفت: «سال نو است به مزارشریف آمدیم و مزارشریف لاله‌زار است هر سال نو مزارشریف می‌آیم و دوستانم از همین مزارشریف است و این اسپ را پنجاه افغانی کرایه کردیم که یک چند قطعه عکس بگیرم و می‌بینید که از هر گوشه کشور مردم به مزارشریف آمده.»

ولایت بلخ همه‌ساله در فصل بهار به‌ویژه چهل روز نخست آن میزبان حضور هزارها گردش‌گر از ولایت‌های گونه‌گون کشور است و ام‌سال نیز مانند سال‌های گذشته شهروندان از گوشه و کنار کشور به دشت‌های سرسبز این ولایت آمده تا خاطراتی را ثبت کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره