Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گل‌غندی؛ تفریح‌گاه مردم در روزهای مناسبتی

گل‌غندی در ولایت پروان در این روزها گواه صدها بازدیدکننده از سراسر کشور است.

بازدید کنند‌های گل‌غندی، تپه‌ گل ارغوان را مکان مناسب برای تفریح و سرگرمی در روزهای مناسبتی می‌دانند.

محمد عارف باشنده پروان که با خانواده خود به این مکان به تفریح آمده درباره جنب‌وجوش مردم گفت: «با دیدن زیبایی‌های طبیعی که در تپه گل غندی پروان است و یک هوای گوارا در اینجه بدون گرد و خاک و بدون آلودگی موجود است، یک زیبایی طبیعی ره با دیدن رنگ گل ارغوان  میخواهند روح و روان خودرا شاد بسازند اکثریت فامیل ها این منطقه را انتخاب میکنند و به تپه گل غندی ارغوان شهر چاریکار تشریف میاورند.»

محمد ظریف یکی دیگر از باشنده‌ها پروان به طلوع‌نیوز می‌گوید: «از کابل به گل غندی آمدیم که گل های ارغوان را ببینیم و یک فضای بسیار مقبول و امن دارد و بهترین جای است برای تفریح.»

بازدیدکننده‌ها در گل‌غندی از این‌که در آرامش خاطر به تفریح و سرگرمی می‌پردازند، شادمان هستند.

صدام باشنده لوگر به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «از ولایت لوگر آمدیم، تپه گل‌غندی بسیار یک جای دیدنی و بسیار مقبول است.»

فیض‌آغا دست‌فروش در این مکان تفریحی درباره حضور مردم گفت: «عید است و جوش ارغوان است همگی میایند و ما هم میاییم برای خرید و فروش.»

تپه گل‌غندی در غرب شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یکی از ساحات دیدنی و تفریحی است که در سال ۱۳۲۴ توسط بهایی جان یکی از شاعران افغانستان به نام تپه گل‌غندی نام‌گذاری شده است و جشن ارغوان هم که همه‌ساله در این تپه برگزار می‌شود، یازده سال پیش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌رسمیت شناخته شد.

گل‌غندی؛ تفریح‌گاه مردم در روزهای مناسبتی

بازدید کنند‌های گل‌غندی، تپه‌ گل ارغوان را مکان مناسب برای تفریح و سرگرمی در روزهای مناسبتی می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

گل‌غندی در ولایت پروان در این روزها گواه صدها بازدیدکننده از سراسر کشور است.

بازدید کنند‌های گل‌غندی، تپه‌ گل ارغوان را مکان مناسب برای تفریح و سرگرمی در روزهای مناسبتی می‌دانند.

محمد عارف باشنده پروان که با خانواده خود به این مکان به تفریح آمده درباره جنب‌وجوش مردم گفت: «با دیدن زیبایی‌های طبیعی که در تپه گل غندی پروان است و یک هوای گوارا در اینجه بدون گرد و خاک و بدون آلودگی موجود است، یک زیبایی طبیعی ره با دیدن رنگ گل ارغوان  میخواهند روح و روان خودرا شاد بسازند اکثریت فامیل ها این منطقه را انتخاب میکنند و به تپه گل غندی ارغوان شهر چاریکار تشریف میاورند.»

محمد ظریف یکی دیگر از باشنده‌ها پروان به طلوع‌نیوز می‌گوید: «از کابل به گل غندی آمدیم که گل های ارغوان را ببینیم و یک فضای بسیار مقبول و امن دارد و بهترین جای است برای تفریح.»

بازدیدکننده‌ها در گل‌غندی از این‌که در آرامش خاطر به تفریح و سرگرمی می‌پردازند، شادمان هستند.

صدام باشنده لوگر به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «از ولایت لوگر آمدیم، تپه گل‌غندی بسیار یک جای دیدنی و بسیار مقبول است.»

فیض‌آغا دست‌فروش در این مکان تفریحی درباره حضور مردم گفت: «عید است و جوش ارغوان است همگی میایند و ما هم میاییم برای خرید و فروش.»

تپه گل‌غندی در غرب شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یکی از ساحات دیدنی و تفریحی است که در سال ۱۳۲۴ توسط بهایی جان یکی از شاعران افغانستان به نام تپه گل‌غندی نام‌گذاری شده است و جشن ارغوان هم که همه‌ساله در این تپه برگزار می‌شود، یازده سال پیش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌رسمیت شناخته شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره