Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد باشنده‌های پروان از قطع درختان ارغوان

شماری از باشنده‌های پروان از قطع بی‌رویه‌ی درختان ارغوان در تپه گل‌غندی این ولایت شکایت دارند.

آنان از مسوولان محلی می‌خواهند تا جلو قطع درختان ارغوان را در این تفریح‌گاه بگیرند.

سید عظیم باشنده پروان گفت: «زمستان که می‌شود مردم غریب می‌شود پول نمی‌داشته باشد که چوب خریداری کند می‌آیند به گونه‌ی  پنهانی بته‌های ارغوان را قطع می‌کنند به سوختاندن می‌برند.»

غلام علی باشنده دیگر پروان می‌گوید: «حیوانات می‌آیند خرابی می‌کنند بته‌های ارغوان را می‌خورند ارغوان را قطع می‌کنند مردم به سوختاندن می‌برند.»

تپه ارغوان در حومه شهر چاریکار مرکز ولایت پروان قرار دارد و به علت داشتن درختان ارغوان یکی از محلات تفریحی به ویژه در فصل بهار به شمار می‌رود.

در همین حال، سید ایمل نیکمل آغا شهردار پروان می‌گوید که سفارت چین در کابل تصمیم عملی‌سازی چند پروژه انکشافی در این ولایت را دارد که ساخت دیوار در اطراف ساحه تفریحی تپه‌ی ارغوان از اولویت‌های آن است.

سید ایمل نیکمل آغا گفت: «از ما چهار پروژه سفارت چین خواسته بود که یک پروژه ما احاطه کردن چهار اطراف گل‌غندی است به سفارت چین پیشنهاد کردیم و بعد از آن محافظت درست می‌شود.»

شماری از فعالان فرهنگی می‌گویند که اگر از تپه‌ی ارغوان نگه‌داری صورت نگیرد افغانستان یک مکان گردش‌گری خود را از دست می‌دهد.

یمین راستین فعال فرهنگی پروان گفت: « برای حفظ و نگه‌داری درختان ارغوان توجه جدی مسوولین را خواهان هستیم به دلیل  این‌که اگر این به مرور زمان از بین برود مطمئن هستیم که یکی از مکان‌های گردش‌گری را در سطح کشور از دست خواهیم داد.»

هم اکنون، ۵ نفر از سوی ریاست شهرداری پروان مسوولیت آبیاری و نگه‌داری درختان این مکان تفریحی را به دوش دارند.

انتقاد باشنده‌های پروان از قطع درختان ارغوان

تپه ارغوان در حومه شهر چاریکار مرکز ولایت پروان قرار دارد و به علت داشتن درختان ارغوان یکی از محلات تفریحی به ویژه در فصل بهار به شمار می‌رود.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌های پروان از قطع بی‌رویه‌ی درختان ارغوان در تپه گل‌غندی این ولایت شکایت دارند.

آنان از مسوولان محلی می‌خواهند تا جلو قطع درختان ارغوان را در این تفریح‌گاه بگیرند.

سید عظیم باشنده پروان گفت: «زمستان که می‌شود مردم غریب می‌شود پول نمی‌داشته باشد که چوب خریداری کند می‌آیند به گونه‌ی  پنهانی بته‌های ارغوان را قطع می‌کنند به سوختاندن می‌برند.»

غلام علی باشنده دیگر پروان می‌گوید: «حیوانات می‌آیند خرابی می‌کنند بته‌های ارغوان را می‌خورند ارغوان را قطع می‌کنند مردم به سوختاندن می‌برند.»

تپه ارغوان در حومه شهر چاریکار مرکز ولایت پروان قرار دارد و به علت داشتن درختان ارغوان یکی از محلات تفریحی به ویژه در فصل بهار به شمار می‌رود.

در همین حال، سید ایمل نیکمل آغا شهردار پروان می‌گوید که سفارت چین در کابل تصمیم عملی‌سازی چند پروژه انکشافی در این ولایت را دارد که ساخت دیوار در اطراف ساحه تفریحی تپه‌ی ارغوان از اولویت‌های آن است.

سید ایمل نیکمل آغا گفت: «از ما چهار پروژه سفارت چین خواسته بود که یک پروژه ما احاطه کردن چهار اطراف گل‌غندی است به سفارت چین پیشنهاد کردیم و بعد از آن محافظت درست می‌شود.»

شماری از فعالان فرهنگی می‌گویند که اگر از تپه‌ی ارغوان نگه‌داری صورت نگیرد افغانستان یک مکان گردش‌گری خود را از دست می‌دهد.

یمین راستین فعال فرهنگی پروان گفت: « برای حفظ و نگه‌داری درختان ارغوان توجه جدی مسوولین را خواهان هستیم به دلیل  این‌که اگر این به مرور زمان از بین برود مطمئن هستیم که یکی از مکان‌های گردش‌گری را در سطح کشور از دست خواهیم داد.»

هم اکنون، ۵ نفر از سوی ریاست شهرداری پروان مسوولیت آبیاری و نگه‌داری درختان این مکان تفریحی را به دوش دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره