Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش مرکز خرید و فروش سنگ‌های نیمه‌قیمتی در جلال‌آباد

یک مرکز خرید و فروش سنگ‌های نیمه‌قیمتی در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار گشایش یافت.

گفته شده است که افزون بر چهار ولایت شرقی، سنگ‌های نیمه‌قیمتی از بخش‌های دیگر کشور نیز برای فروش به این مرکز آورده می‌شوند.

در همین حال شماری از بازرگانان سنگ‌های نیمه‌قیمتی با خرسندی از ایجاد این مرکز گفته‌اند که بیشتر چالش‌های آنان برطرف خواهد شد و حکومت سرپرست باید در بخش بازاریابی برای سنگ‌های نیمه‌قیمتی در بیرون از کشور نیز سهولت‌های لازم را ایجاد کند.

کپتان یکی از بازرگانان سنگ‌های قیمتی در باره ایجاد این مرکز به طلوع‌نیوز گفت: «حالا که مرکز ایجاد شده، برای ما خیلی سهولت فراهم شده است. ما سنگ‌ها را این‌جا می‌آوریم و بازرگانان میایند و در صورت توافق، می‌فروشیم.»

پرویز بازرگان دیگر می‌گوید: «ما از ایجاد این مرکز خوش‌حال هستیم. سنگی را که خارجی‌ها می‌خرند، باید خود ما آن را به خارج صادر کنیم.»

مسوولان در ریاست معادن و پترولیم ننگرهار گفته‌اند که با فعال شدن این مرکز، جلو خرید و فروش سنگ‌های قیمتی در بازار سیاه گرفته می‌شود و هم‌چنان میزان عواید حکومت نیز افزایش خواهد یافت.

هدایت‌الله ابوتراب رییس معادن و پترولیم ننگرهار گفت: «پیش از این افرادی که از خارج کشور برای دیدن مال می‌آمدند به کوه [به معدن] برده می‌شدند، اما حالا این مرکز برای آن‌ها یک سهولت است چون مشکلات رفت و آمد و مشکلات امنیتی برطرف شده است. کندن‌کاری معیاری و ایجاد چنین مارکیت از هدف‌های مهم است.»

محمد یونس مسوول مرکز خرید و فروش سنگ‌های نیمه‌قیمتی چنین گفت: «این محل را وزارت معادن و پترولیم تعیین کرده، تمام مال به این‌جا میاید و کسی از این پس در معدن خریداری کرده نمی‌تواند و همه به‌شمول افغان‌ها و خارجی‌ها می‌توانند از این‌جا خریداری کنند.»

بر بنیاد معلومات ریاست معادن و پترولیم ننگرهار، هم‌اکنون کار کندن کاری در ۲۴ معدن سنگ‌های نیمه‌قیمتی در این ولایت جریان دارد و حدود ۳۰هزار تن نیز در این معدن‌ها سرگرم کار هستند.

گشایش مرکز خرید و فروش سنگ‌های نیمه‌قیمتی در جلال‌آباد

مسوولان در ریاست معادن و پترولیم ننگرهار گفته‌اند که با فعال شدن این مرکز، جلو خرید و فروش سنگ‌های قیمتی در بازار سیاه گرفته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

یک مرکز خرید و فروش سنگ‌های نیمه‌قیمتی در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار گشایش یافت.

گفته شده است که افزون بر چهار ولایت شرقی، سنگ‌های نیمه‌قیمتی از بخش‌های دیگر کشور نیز برای فروش به این مرکز آورده می‌شوند.

در همین حال شماری از بازرگانان سنگ‌های نیمه‌قیمتی با خرسندی از ایجاد این مرکز گفته‌اند که بیشتر چالش‌های آنان برطرف خواهد شد و حکومت سرپرست باید در بخش بازاریابی برای سنگ‌های نیمه‌قیمتی در بیرون از کشور نیز سهولت‌های لازم را ایجاد کند.

کپتان یکی از بازرگانان سنگ‌های قیمتی در باره ایجاد این مرکز به طلوع‌نیوز گفت: «حالا که مرکز ایجاد شده، برای ما خیلی سهولت فراهم شده است. ما سنگ‌ها را این‌جا می‌آوریم و بازرگانان میایند و در صورت توافق، می‌فروشیم.»

پرویز بازرگان دیگر می‌گوید: «ما از ایجاد این مرکز خوش‌حال هستیم. سنگی را که خارجی‌ها می‌خرند، باید خود ما آن را به خارج صادر کنیم.»

مسوولان در ریاست معادن و پترولیم ننگرهار گفته‌اند که با فعال شدن این مرکز، جلو خرید و فروش سنگ‌های قیمتی در بازار سیاه گرفته می‌شود و هم‌چنان میزان عواید حکومت نیز افزایش خواهد یافت.

هدایت‌الله ابوتراب رییس معادن و پترولیم ننگرهار گفت: «پیش از این افرادی که از خارج کشور برای دیدن مال می‌آمدند به کوه [به معدن] برده می‌شدند، اما حالا این مرکز برای آن‌ها یک سهولت است چون مشکلات رفت و آمد و مشکلات امنیتی برطرف شده است. کندن‌کاری معیاری و ایجاد چنین مارکیت از هدف‌های مهم است.»

محمد یونس مسوول مرکز خرید و فروش سنگ‌های نیمه‌قیمتی چنین گفت: «این محل را وزارت معادن و پترولیم تعیین کرده، تمام مال به این‌جا میاید و کسی از این پس در معدن خریداری کرده نمی‌تواند و همه به‌شمول افغان‌ها و خارجی‌ها می‌توانند از این‌جا خریداری کنند.»

بر بنیاد معلومات ریاست معادن و پترولیم ننگرهار، هم‌اکنون کار کندن کاری در ۲۴ معدن سنگ‌های نیمه‌قیمتی در این ولایت جریان دارد و حدود ۳۰هزار تن نیز در این معدن‌ها سرگرم کار هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره