Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رشد تولید پشم در قندهار؛ گردآوری ۳۶۰ هزار کیلوگرام در یک سال

ریاست زراعت و مالداری قندهار اعلام کرده که در یک سال گذشته، تقریباً ۳۶۰ هزار کیلوگرام پشم از ۱۳ ولسوالی این ولایت گرد‌آوری شده است.

به گفته‌ی این ریاست، این میزان پشم از طریق ۴۳ مرکز تولید پشم به دست آمده و اکنون تلاش‌ها جهت بازاریابی آن در جریان است.

محمد حامد آمر مالداری ریاست زراعت و مالداری قندهار گفت: «ما تلاش می‌کنیم که برای مال‌داران زمینه صادرات فرآورده‌های شان را به بیرون از کشور فراهم و چالش‌های آنان را حل کنیم.»

محمد مسعود محمدی نماینده کمیته هالند در افغانستان گفت: «سال گذشته ما از ۱۳ ولسوالی قندهار یعنی از ۴۳ مرکز تولید در حدود ۳۶۰ هزار کیلو پشم گردآوری کردیم.»

اما مال‌داران قندهاری از نبود بازار مناسب برای فروش فرآورده مال‌داری شان، شکایت دارند.

هم‌زمان با این، کمیته هالند برای ده‌ها دام‌دار از ولایت‌های قندهار، زابل، ارزگان و هلمند، روش‌های گردآوری معیاری پشم را آموزش می‌دهد.

محمد ناصر دام‌دار گفت: «یگانه خواست ما این است که زمینه‌ی صادرات پشم از کشور به کشورهای خارجی فراهم شود.»

محمد اکبر دام‌دار دیگر گفت: «ولسوالی ما بسیار دور دست است در اینجا باید مرکز درمان حیوانات و مرکزهای تولید پشم ایجاد شود.»

براساس معلومات، ریاست زراعت و مالداری قندهار به هدف پشتیبانی از دام‌داران بالای وارادت پشم از بیرون کشور محدودیت وضع کرده‌اند و این کار بالای بهای پشم داخلی تاثیرمثبت داشته است.

رشد تولید پشم در قندهار؛ گردآوری ۳۶۰ هزار کیلوگرام در یک سال

هم‌زمان با این، کمیته هالند برای ده‌ها دام‌دار از ولایت‌های قندهار، زابل، ارزگان و هلمند، روش‌های گردآوری معیاری پشم را آموزش می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

ریاست زراعت و مالداری قندهار اعلام کرده که در یک سال گذشته، تقریباً ۳۶۰ هزار کیلوگرام پشم از ۱۳ ولسوالی این ولایت گرد‌آوری شده است.

به گفته‌ی این ریاست، این میزان پشم از طریق ۴۳ مرکز تولید پشم به دست آمده و اکنون تلاش‌ها جهت بازاریابی آن در جریان است.

محمد حامد آمر مالداری ریاست زراعت و مالداری قندهار گفت: «ما تلاش می‌کنیم که برای مال‌داران زمینه صادرات فرآورده‌های شان را به بیرون از کشور فراهم و چالش‌های آنان را حل کنیم.»

محمد مسعود محمدی نماینده کمیته هالند در افغانستان گفت: «سال گذشته ما از ۱۳ ولسوالی قندهار یعنی از ۴۳ مرکز تولید در حدود ۳۶۰ هزار کیلو پشم گردآوری کردیم.»

اما مال‌داران قندهاری از نبود بازار مناسب برای فروش فرآورده مال‌داری شان، شکایت دارند.

هم‌زمان با این، کمیته هالند برای ده‌ها دام‌دار از ولایت‌های قندهار، زابل، ارزگان و هلمند، روش‌های گردآوری معیاری پشم را آموزش می‌دهد.

محمد ناصر دام‌دار گفت: «یگانه خواست ما این است که زمینه‌ی صادرات پشم از کشور به کشورهای خارجی فراهم شود.»

محمد اکبر دام‌دار دیگر گفت: «ولسوالی ما بسیار دور دست است در اینجا باید مرکز درمان حیوانات و مرکزهای تولید پشم ایجاد شود.»

براساس معلومات، ریاست زراعت و مالداری قندهار به هدف پشتیبانی از دام‌داران بالای وارادت پشم از بیرون کشور محدودیت وضع کرده‌اند و این کار بالای بهای پشم داخلی تاثیرمثبت داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره