Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش یک کتاب‌خانه عامه در پکتیا

یک کتاب‌خانه عامه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا گشایش یافت.

ریاست اطلاعات و فرهنگ پکتیا می‌گوید که این کتاب‌خانه دارای هزاران عنوان کتاب بوده و هدف آن رشد فرهنگ کتاب‌خوانی در میان باشنده‌ها به‌ویژه جوانان این ولایت است.

ثواب جان اسلام‌يار رییس اطلاعات و فرهنگ پکتیا می‌گوید که هم اکنون در ولسوالی‌های زرمت، سمنکنی و سیدکرم این ولایت کتاب‌خانه‌های فعال دارند و تلاش می‌ورزند تا شمار این کتاب‌خانه‌ها را در مناطق دیگر این ولایت نیز گسترش دهند.

آقای اسلام‌یار در این باره گفت: «پلان آینده ما این است که در این کتاب‌خانه کتاب‌های دینی، اسلامی و فکری داشته باشیم. هم‌چنان در عرصه علوم عصری در بخش‌های گوناگون کتاب داشته باشیم.»

انعام‌الله صلاح الدين معاون والی پکتیا می‌گوید: «در آینده پلان داریم در کتاب‌خانه‌ها کتاب‌های دینی، فکری و انواع مختلف کتاب را بیاوریم.»

باشنده‌های پکتیا می‌گویند که در سال‌های پسین فرهنگ کتاب‌خوانی کمرنگ شده و از مسوولان می‌خواهند تا در مناطق دوردست این ولایت نیز کتاب‌خانه‌های عامه را ایجاد کنند.

شماری از افراد دانش‌آموخته و نویسنده‌ها از گشایش این کتاب‌خانه خرسند هستند؛ اما بر غنی‌سازی آن تاکید می‌ورزند.

خوژمن زازی شاعر و نویسنده پکتیا گفت: «کتاب در زندگی خیلی ضروری است انسان می‌تواند پیشرفت کند و اگر می‌خواهد یک زندگی پر سعادتمند و پیشرفته داشته باشد باید رو به کتاب بیاورد.»

محمد قاسم باشنده پکتیا گفت: «خواست ما از حکومت این است که دانش‌جویانی که در ولسوالی‌های دور دست شوق مطالعه را دارند برای شان در آینده این‌گونه کتاب‌خانه‌ها را ایجاد کند.»

بر بنیاد معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ پکتیا، سنگ‌بنای این کتاب‌خانه در سال ۱۳۴۵خورشیدی گذاشته شده بود؛ اما دوباره از بین رفت، که اکنون با بنای جدید و افزایش تعداد کتاب‌ها دوباره به‌روی علاقه‌مندان بازگشایی شده است.

گشایش یک کتاب‌خانه عامه در پکتیا

ریاست اطلاعات و فرهنگ پکتیا می‌گوید که این کتاب‌خانه دارای هزاران عنوان کتاب بوده و هدف آن رشد فرهنگ کتاب‌خوانی در میان باشنده‌ها به‌ویژه جوانان این ولایت است.

تصویر بندانگشتی

یک کتاب‌خانه عامه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا گشایش یافت.

ریاست اطلاعات و فرهنگ پکتیا می‌گوید که این کتاب‌خانه دارای هزاران عنوان کتاب بوده و هدف آن رشد فرهنگ کتاب‌خوانی در میان باشنده‌ها به‌ویژه جوانان این ولایت است.

ثواب جان اسلام‌يار رییس اطلاعات و فرهنگ پکتیا می‌گوید که هم اکنون در ولسوالی‌های زرمت، سمنکنی و سیدکرم این ولایت کتاب‌خانه‌های فعال دارند و تلاش می‌ورزند تا شمار این کتاب‌خانه‌ها را در مناطق دیگر این ولایت نیز گسترش دهند.

آقای اسلام‌یار در این باره گفت: «پلان آینده ما این است که در این کتاب‌خانه کتاب‌های دینی، اسلامی و فکری داشته باشیم. هم‌چنان در عرصه علوم عصری در بخش‌های گوناگون کتاب داشته باشیم.»

انعام‌الله صلاح الدين معاون والی پکتیا می‌گوید: «در آینده پلان داریم در کتاب‌خانه‌ها کتاب‌های دینی، فکری و انواع مختلف کتاب را بیاوریم.»

باشنده‌های پکتیا می‌گویند که در سال‌های پسین فرهنگ کتاب‌خوانی کمرنگ شده و از مسوولان می‌خواهند تا در مناطق دوردست این ولایت نیز کتاب‌خانه‌های عامه را ایجاد کنند.

شماری از افراد دانش‌آموخته و نویسنده‌ها از گشایش این کتاب‌خانه خرسند هستند؛ اما بر غنی‌سازی آن تاکید می‌ورزند.

خوژمن زازی شاعر و نویسنده پکتیا گفت: «کتاب در زندگی خیلی ضروری است انسان می‌تواند پیشرفت کند و اگر می‌خواهد یک زندگی پر سعادتمند و پیشرفته داشته باشد باید رو به کتاب بیاورد.»

محمد قاسم باشنده پکتیا گفت: «خواست ما از حکومت این است که دانش‌جویانی که در ولسوالی‌های دور دست شوق مطالعه را دارند برای شان در آینده این‌گونه کتاب‌خانه‌ها را ایجاد کند.»

بر بنیاد معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ پکتیا، سنگ‌بنای این کتاب‌خانه در سال ۱۳۴۵خورشیدی گذاشته شده بود؛ اما دوباره از بین رفت، که اکنون با بنای جدید و افزایش تعداد کتاب‌ها دوباره به‌روی علاقه‌مندان بازگشایی شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره