Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالسلام حنفی بر حفاظت از اثرهای باستانی کشور تاکید کرد

عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا امروز (دوشنبه) در مراسم گشایش نمایش‌گاه نسخ خطی قرآن کریم بر جلوگیری از قاچاق اثرهای باستانی کشور تاکید ورزیده است.

آقای حنفی افزوده است که حفاظت از اثرهای باستانی کشور و جلوگیری از قاچاق این اثرها مسوولیت تمامی شهروندان کشور است و امارت اسلامی نیز به حفاظت از اثرهای باستانی تعهد دارد.

نمایش‌گاه نسخ خطی قرآن کریم به مناسبت ماه نزول قرآن از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در آرشیف ملی گشایش یافت.

معاون اداری ریاست‌الوزرا افزود: «مکلفیت ما و شما است که باید از آثار تاریخی خود حفاظت کنیم. از قاچاق و از بین رفتن این آثار با تمام معنا جلوگیری کنیم.»

عتیق‌الله عزیزی معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم گفته است که این وزارت برای حفاظت بهتر از آبده‌های تاریخی و باستانی و هم‌چنان ارشیف ملی بودجه‌ی را اختصاص داده است.

آقای عزیزی افزود: «ما از معاون اداری ریاست‌الوزرا می‌خواهیم تا به ارگان‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ توجه جدی داشته باشد بالخصوص به آرشیف ملی و موزیم ملی، چون وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌گونه‌ی مستقیم به ملت تعلق دارد. تعمیرهای موزیم ملی و آرشیف ملی به بازسازی نیاز دارند. جهت نگه‌داری و مصوونیت آثاری تاریخی نیاز به بودجه است که باید به آن توجه صورت گیرد.»

در همین حال شرکت کننده‌های نمایش‌گاه، برگزاری این گونه نمایش‌گاه‌ها را برای حفاظت از آثار باستانی سودمند می‌دانند.

خداداد شرکت کننده گفت: «چنین نمایش‌گاه‌ها برای حفاظت و غنی‌سازی آثار تاریخی بسیار مفید است و باید در آینده به ایجاد نمایش‌گاه‌های آثار تاریخی توجه شود.»

عبدالرشید عثمان کارشناس نسخ خطی می‌گوید: «در نمایش‌گاه امروز نسخه‌های از قرآن کریم به مناسبت ماه نزول قرآن و در مجموع ۷۰ نسخه از قرآن کریم به نمایش گذاشته شده است.»

بر بنیاد اطلاعات آرشیف ملی افغانستان، در حال حاضر ۹هزار کتاب و مجله تاریخی، گنجینه‌های باستانی و سایر آثار تاریخی در آرشیف ملی نگه‌داری می شوند و ۷۰ جلد قرآن کریم در نمایش‌گاه پنج روزه نسخ خطی قرآن کریم به نمایش گذاشته شده است.

عبدالسلام حنفی بر حفاظت از اثرهای باستانی کشور تاکید کرد

نمایش‌گاه نسخ خطی قرآن کریم به مناسبت ماه نزول قرآن از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در آرشیف ملی گشایش یافت.

تصویر بندانگشتی

عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا امروز (دوشنبه) در مراسم گشایش نمایش‌گاه نسخ خطی قرآن کریم بر جلوگیری از قاچاق اثرهای باستانی کشور تاکید ورزیده است.

آقای حنفی افزوده است که حفاظت از اثرهای باستانی کشور و جلوگیری از قاچاق این اثرها مسوولیت تمامی شهروندان کشور است و امارت اسلامی نیز به حفاظت از اثرهای باستانی تعهد دارد.

نمایش‌گاه نسخ خطی قرآن کریم به مناسبت ماه نزول قرآن از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در آرشیف ملی گشایش یافت.

معاون اداری ریاست‌الوزرا افزود: «مکلفیت ما و شما است که باید از آثار تاریخی خود حفاظت کنیم. از قاچاق و از بین رفتن این آثار با تمام معنا جلوگیری کنیم.»

عتیق‌الله عزیزی معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم گفته است که این وزارت برای حفاظت بهتر از آبده‌های تاریخی و باستانی و هم‌چنان ارشیف ملی بودجه‌ی را اختصاص داده است.

آقای عزیزی افزود: «ما از معاون اداری ریاست‌الوزرا می‌خواهیم تا به ارگان‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ توجه جدی داشته باشد بالخصوص به آرشیف ملی و موزیم ملی، چون وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌گونه‌ی مستقیم به ملت تعلق دارد. تعمیرهای موزیم ملی و آرشیف ملی به بازسازی نیاز دارند. جهت نگه‌داری و مصوونیت آثاری تاریخی نیاز به بودجه است که باید به آن توجه صورت گیرد.»

در همین حال شرکت کننده‌های نمایش‌گاه، برگزاری این گونه نمایش‌گاه‌ها را برای حفاظت از آثار باستانی سودمند می‌دانند.

خداداد شرکت کننده گفت: «چنین نمایش‌گاه‌ها برای حفاظت و غنی‌سازی آثار تاریخی بسیار مفید است و باید در آینده به ایجاد نمایش‌گاه‌های آثار تاریخی توجه شود.»

عبدالرشید عثمان کارشناس نسخ خطی می‌گوید: «در نمایش‌گاه امروز نسخه‌های از قرآن کریم به مناسبت ماه نزول قرآن و در مجموع ۷۰ نسخه از قرآن کریم به نمایش گذاشته شده است.»

بر بنیاد اطلاعات آرشیف ملی افغانستان، در حال حاضر ۹هزار کتاب و مجله تاریخی، گنجینه‌های باستانی و سایر آثار تاریخی در آرشیف ملی نگه‌داری می شوند و ۷۰ جلد قرآن کریم در نمایش‌گاه پنج روزه نسخ خطی قرآن کریم به نمایش گذاشته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره