تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایش سندهای تاریخی و دست‌نوشته‌های آرشیف ملی در کابل

رییس اجراییه حکومت آرشیف ملی کشور را یکی از غنی‌ترین آرشیف‌ها از نگاه دست نوشته‌ها، اسناد تاریخی و خوش‌نویسی‌ها، در منطقه می‌داند.

عبدالله عبدالله  امروز هنگام دیدار از نمایش‌گاه یک هفته‌یی آرشیف ملی  در کابل از همه نهادهای حکومتی و شهروندان کشور می‌خواهد آن بازمانده‌هایی  را که ارزش  تاریخی دارند باید در آرشیف ملی ثبت نمایند تا برای امور پژوهشی و نمایش‌گاه‌ها از آن‌ها کار گرفته شود.

اما آقای عبدالله ظرفیت آرشیف ملی را برای نگهداری اثرهایی که  در ارگ ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه استند، بسنده نمی‌داند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ صدها سند تاریخی و دست نوشته‌های آرشیف ملی را برای یک هفته در آرشیف ملی به نمایش گذاشته است.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «نهادهای حکومتی آن شمار آثاری را که به آن نهادها تعلق دارند، دست‌ کم کاری کنند که آن آثار را ثبت آرشیف ملی کنند. کار بهتر آن برای بعد نیز همین خواهد بود که در آرشیف نیز همین آثار نگهداری شوند.»

هم اکنون نوشته‌های قرآنی نوشته شده بر پوست آهو و ده‌ها سند مهم از نظام‌های پیشین کشور در آرشیف ملی نگهداری می‌شوند.

احمد سیر بهروز، مسوول بخش آثارتاریخی آرشیف ملی، گفت: «شناس‌نامه امان الله خان نیز در آرشیف ملی موجود است. سی ساله سیزده صد هجری خورشیدی است که در این شناس‌نامه قوم محمد زایی نوشته شده است. بیست و هشت ساله بود که به سلطنت رسیده بود.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ گنجایش ساختمان کنونی آرشیف ملی را برای همه بازمانده‌های تاریخی و دست نوشته‌های با ارزش ملی،  بسنده نمی‌داند.

صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «ما در این باره یک ساختمان برای آرشیف ملی فکر می‌کنیم که ساختمانی در همین‌جا باید ساخته شود و ساختمان کنونی تنها برای همین آثاری که اکنون در آرشیف استند بسنده است و خود ساختمان نیز یک اثر تاریخی است.»

مسوولان آرشیف ملی می‌گویند شهروندان کشور درباره  آرشیف ملی کمتر آگاهی  دارند و از محل نگهداری سندهای تاریخی و خطی کمتر دیدن می‌کنند.

نمایش سندهای تاریخی و دست‌نوشته‌های آرشیف ملی در کابل

عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت هنگام دیدار از این  نمایش‌گاه ، آرشیف ملی کشور را  گنجینه‌یی می‌نامد که از نگاه داشتن دست نوشته‌ها، استاد تاریخی و خوش‌نویسی غنی‌ترین آرشیف در منطقه است.

تصویر بندانگشتی

رییس اجراییه حکومت آرشیف ملی کشور را یکی از غنی‌ترین آرشیف‌ها از نگاه دست نوشته‌ها، اسناد تاریخی و خوش‌نویسی‌ها، در منطقه می‌داند.

عبدالله عبدالله  امروز هنگام دیدار از نمایش‌گاه یک هفته‌یی آرشیف ملی  در کابل از همه نهادهای حکومتی و شهروندان کشور می‌خواهد آن بازمانده‌هایی  را که ارزش  تاریخی دارند باید در آرشیف ملی ثبت نمایند تا برای امور پژوهشی و نمایش‌گاه‌ها از آن‌ها کار گرفته شود.

اما آقای عبدالله ظرفیت آرشیف ملی را برای نگهداری اثرهایی که  در ارگ ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه استند، بسنده نمی‌داند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ صدها سند تاریخی و دست نوشته‌های آرشیف ملی را برای یک هفته در آرشیف ملی به نمایش گذاشته است.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «نهادهای حکومتی آن شمار آثاری را که به آن نهادها تعلق دارند، دست‌ کم کاری کنند که آن آثار را ثبت آرشیف ملی کنند. کار بهتر آن برای بعد نیز همین خواهد بود که در آرشیف نیز همین آثار نگهداری شوند.»

هم اکنون نوشته‌های قرآنی نوشته شده بر پوست آهو و ده‌ها سند مهم از نظام‌های پیشین کشور در آرشیف ملی نگهداری می‌شوند.

احمد سیر بهروز، مسوول بخش آثارتاریخی آرشیف ملی، گفت: «شناس‌نامه امان الله خان نیز در آرشیف ملی موجود است. سی ساله سیزده صد هجری خورشیدی است که در این شناس‌نامه قوم محمد زایی نوشته شده است. بیست و هشت ساله بود که به سلطنت رسیده بود.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ گنجایش ساختمان کنونی آرشیف ملی را برای همه بازمانده‌های تاریخی و دست نوشته‌های با ارزش ملی،  بسنده نمی‌داند.

صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «ما در این باره یک ساختمان برای آرشیف ملی فکر می‌کنیم که ساختمانی در همین‌جا باید ساخته شود و ساختمان کنونی تنها برای همین آثاری که اکنون در آرشیف استند بسنده است و خود ساختمان نیز یک اثر تاریخی است.»

مسوولان آرشیف ملی می‌گویند شهروندان کشور درباره  آرشیف ملی کمتر آگاهی  دارند و از محل نگهداری سندهای تاریخی و خطی کمتر دیدن می‌کنند.

هم‌رسانی کنید