تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چهل میلیون سند نوشتاری آرشیف ارگ دیجیتال می‌شوند

همزمان با افتتاح ساختمان تازۀ آرشیف ارگ ریاست‌جمهوری، روند دیجیتال سازی داشته‌های هنری، خبری و سندهای نوشتاری این آرشیف نیز آغاز شده‌است.

رییس‌جمهور غنی، در ماه سرطان سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی ساختمان تازۀ آرشیف ارگ را افتتاح کرد. پیش از این، تمامی سندهای نوشتاری مربوط شاهان گذشته در ساختمان «شب‌جمعه»، در گوشه‌یی ریاست‌جمهوری در داخل صندوق‌ها نگهداری می‌شدند.

این صندوق‌ها اکنون با محتویات آن که فرمان‌ها، مصوبات، موافقت نامه‌ها، ملکیت‌ها، پیشینۀ کارمندان حکومت‌ها و درخواست‌های مردم از دوره‌های شاهان تا رییسان جمهور گذشته استند به این آرشیف منتقل شده‌اند.

مسؤولان این آرشیف می‌گویند در کنار هزاران ساعت فلم هنری و خبری مربوط به شاهان و رییسان جمهوری گذشتۀ افغانستان، چهل میلیون سندهای نوشتاری نیز موجود استند.

فلم‌های هنری و خبری در این آرشیف، مربوط آرشیف افغان فلم می‌شود که چند ماه پیش به ارگ ریاست‌جمهوری انتقال داده شدند.

مسؤولان آرشیف ارگ، می‌گویند که این آرشیف برابر به معیارهای آرشیف‌های جهان آماده شد و تاکنون یازده میلیون افغانی هزینه برداشته است.

به گفتۀ آنان، تلاش‌هایی جریان دارد که آرشیف ارگ معیاری‌تر گردد و نیز مواد موجود در این آرشیف، پس از دیجیتال‌سازی از ویب سایت ویژه‌یی و نیز با برگزاری نمایشگاه‌ها در برابر پول در دسترس همگان قرار بگیرد.

تمامی اسناد نوشتاری آرشیف ارگ، پس از پاک کاری آزمایشگاه، ترمیم و ضدعفونی می‌شوند.

اسحاق یعقوبی، مسؤول اتاق آزمایشگاه آرشیف ارگ در این باره گفت: «شیوۀ کار ما، به‌ گونه‌یی است که ما هیچ سندی را دور نمی‌ریزیم - حتا که یک سوم آن باشد و خوانا نباشد.»

چندکتاب ظاهرشاه که یکی آن یک رمان فرانسوی است، تاکنون روی میز لابراتور است و ۳۸۰ کتاب دیگر ظاهر شاه پس از پاک کاری و ترمیم به کتاب خانأ رییس جمهور اشرف غنی انتقال شده‌اند.

در یک اتاق دیگر آرشیف، البوم‌های خانواده‌گی و سفرهای رسمی شاهان و رییسان جمهور گذشته کشور نگهداری می‌شوند.

تمامی این سندهای نوشتاری، پس از پاک کاری، ضدعفونی شدن و اسکن برای دیجیتال شدن، همچون امانت‌های تاریخی در الماری‌های ویژۀ آرشیف با یک دمای ویژه نگهداری می‌شوند.

رفیع الله عزیزی، مسؤول آرشیف ارگ می‌گوید: «از این الماری‌ها خاک عبور نمی‌کند. رطوبت به اسناد نمی‌رسد. به گونه‌یی استند که سال‌‎ها به اسناد داخل آسیب نخواهد رسید.»

بخشی از این آرشیف، برای دیجیتال شدن فلم‌های انتقال یافته از افغان فلم اختصاص یافته است.

چهل میلیون سند نوشتاری آرشیف ارگ دیجیتال می‌شوند

تمامی اسناد نوشتاری آرشیف ارگ، پس از پاک کاری آزمایشگاه، ترمیم و ضدعفونی می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با افتتاح ساختمان تازۀ آرشیف ارگ ریاست‌جمهوری، روند دیجیتال سازی داشته‌های هنری، خبری و سندهای نوشتاری این آرشیف نیز آغاز شده‌است.

رییس‌جمهور غنی، در ماه سرطان سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی ساختمان تازۀ آرشیف ارگ را افتتاح کرد. پیش از این، تمامی سندهای نوشتاری مربوط شاهان گذشته در ساختمان «شب‌جمعه»، در گوشه‌یی ریاست‌جمهوری در داخل صندوق‌ها نگهداری می‌شدند.

این صندوق‌ها اکنون با محتویات آن که فرمان‌ها، مصوبات، موافقت نامه‌ها، ملکیت‌ها، پیشینۀ کارمندان حکومت‌ها و درخواست‌های مردم از دوره‌های شاهان تا رییسان جمهور گذشته استند به این آرشیف منتقل شده‌اند.

مسؤولان این آرشیف می‌گویند در کنار هزاران ساعت فلم هنری و خبری مربوط به شاهان و رییسان جمهوری گذشتۀ افغانستان، چهل میلیون سندهای نوشتاری نیز موجود استند.

فلم‌های هنری و خبری در این آرشیف، مربوط آرشیف افغان فلم می‌شود که چند ماه پیش به ارگ ریاست‌جمهوری انتقال داده شدند.

مسؤولان آرشیف ارگ، می‌گویند که این آرشیف برابر به معیارهای آرشیف‌های جهان آماده شد و تاکنون یازده میلیون افغانی هزینه برداشته است.

به گفتۀ آنان، تلاش‌هایی جریان دارد که آرشیف ارگ معیاری‌تر گردد و نیز مواد موجود در این آرشیف، پس از دیجیتال‌سازی از ویب سایت ویژه‌یی و نیز با برگزاری نمایشگاه‌ها در برابر پول در دسترس همگان قرار بگیرد.

تمامی اسناد نوشتاری آرشیف ارگ، پس از پاک کاری آزمایشگاه، ترمیم و ضدعفونی می‌شوند.

اسحاق یعقوبی، مسؤول اتاق آزمایشگاه آرشیف ارگ در این باره گفت: «شیوۀ کار ما، به‌ گونه‌یی است که ما هیچ سندی را دور نمی‌ریزیم - حتا که یک سوم آن باشد و خوانا نباشد.»

چندکتاب ظاهرشاه که یکی آن یک رمان فرانسوی است، تاکنون روی میز لابراتور است و ۳۸۰ کتاب دیگر ظاهر شاه پس از پاک کاری و ترمیم به کتاب خانأ رییس جمهور اشرف غنی انتقال شده‌اند.

در یک اتاق دیگر آرشیف، البوم‌های خانواده‌گی و سفرهای رسمی شاهان و رییسان جمهور گذشته کشور نگهداری می‌شوند.

تمامی این سندهای نوشتاری، پس از پاک کاری، ضدعفونی شدن و اسکن برای دیجیتال شدن، همچون امانت‌های تاریخی در الماری‌های ویژۀ آرشیف با یک دمای ویژه نگهداری می‌شوند.

رفیع الله عزیزی، مسؤول آرشیف ارگ می‌گوید: «از این الماری‌ها خاک عبور نمی‌کند. رطوبت به اسناد نمی‌رسد. به گونه‌یی استند که سال‌‎ها به اسناد داخل آسیب نخواهد رسید.»

بخشی از این آرشیف، برای دیجیتال شدن فلم‌های انتقال یافته از افغان فلم اختصاص یافته است.

هم‌رسانی کنید