تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز ساخت باغ‌های خرما بر گستره ۲۵۰ جریب زمین در هلمند

بر گستره دو صدو پنجاه جریب زمین در ولایت هلمند، باغ های خرما ایجاد می شوند. 

امسال در هلمند شش تن خرما برداشت شده است و حاصل و درآمد خوب باغ های خرما باعث شده است که/ زمین های بیشتر در این ولایت به ایجاد باغ های خرما اختصاص داده شوند. 

ریاست زراعت و آبیاری ولایت هلمند می گوید که باغداران از هر جریب باغ خرما، سالانه پنجصد هزار افغانی درآمد دارند.

رییس زراعت و آبیاری هلمند می گوید که این کار به درخواست هلمندیان و درچارچوب برنامه یی که به هدف کاهش کشت کوکنار و افزایش باغ های میوه های گونه گون به راه انداخته شده است، عملی می شود.

زلمی الکو، رییس زراعت و آبیاری هلمند، گفت: «عایدات خرما نسبت به دیگر محصولات بالا است. یک نبات اقتصادی برای کشاورزان است و در مقایسه با دیگر نباتات آب کم و مصارف کم نیاز دارد.»

با آغاز روند ایجاد باغ های خرما، باغ داران در انتظار به دست آوردن درآمد بیشتر استند و برای شماری از جوانان هلمند زمینه های کار نیز فراهم شده است. 

جانان، باغدار، گفت: «همراه با من در این باغ نزدیک به ده تن دیگر کار می کنند و مصارف ما نزدیک به دوصدهزار افغانی رسید.»

محمد غازی، باغدار، گفت: «این برای ما بسیار مفید است و برای مردم کار ایجاد می کند و خونریزی در افغانستان تمام می شود. ما از این کار بسیار خورسند و راضی استیم.»

شماری از کشاورزران و باغداران در ولایت هلمند از حکومت می خواهند که آنانرا در ایجاد باغ خرما و نیز فراورده های دیگری که درآمدی خوبتری داشته باشند کمک کند. 

آنان می گوید که با افزایش باغ های فراورده های گونه گون، کشت کوکنار در این ولایت کاهش می یابد. 

فیض الله، باغدار، گفت: «اگر این کار به این سطح انجام شود مردم از کشت کوکنار و کارهای دیگر دست می کشند.»

گل احمد، باغدار، گفت: «جنگی که اکنون است روی تریاک است. فایده اش را کسی دیگر می برد. اگر تریاک نباشد در افغانستان آرامی است.»

در حال حاضر افزون بر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، در ولسوالی های ناوه، مارجه و گرمسیر این ولایت باغ های خرما وجود دارند. 

آغاز ساخت باغ‌های خرما بر گستره ۲۵۰ جریب زمین در هلمند

شماری از باغداران می‌گویند که با افزایش باغ های فراورده های گونه گون، کشت کوکنار در این ولایت کاهش می یابد. 

تصویر بندانگشتی

بر گستره دو صدو پنجاه جریب زمین در ولایت هلمند، باغ های خرما ایجاد می شوند. 

امسال در هلمند شش تن خرما برداشت شده است و حاصل و درآمد خوب باغ های خرما باعث شده است که/ زمین های بیشتر در این ولایت به ایجاد باغ های خرما اختصاص داده شوند. 

ریاست زراعت و آبیاری ولایت هلمند می گوید که باغداران از هر جریب باغ خرما، سالانه پنجصد هزار افغانی درآمد دارند.

رییس زراعت و آبیاری هلمند می گوید که این کار به درخواست هلمندیان و درچارچوب برنامه یی که به هدف کاهش کشت کوکنار و افزایش باغ های میوه های گونه گون به راه انداخته شده است، عملی می شود.

زلمی الکو، رییس زراعت و آبیاری هلمند، گفت: «عایدات خرما نسبت به دیگر محصولات بالا است. یک نبات اقتصادی برای کشاورزان است و در مقایسه با دیگر نباتات آب کم و مصارف کم نیاز دارد.»

با آغاز روند ایجاد باغ های خرما، باغ داران در انتظار به دست آوردن درآمد بیشتر استند و برای شماری از جوانان هلمند زمینه های کار نیز فراهم شده است. 

جانان، باغدار، گفت: «همراه با من در این باغ نزدیک به ده تن دیگر کار می کنند و مصارف ما نزدیک به دوصدهزار افغانی رسید.»

محمد غازی، باغدار، گفت: «این برای ما بسیار مفید است و برای مردم کار ایجاد می کند و خونریزی در افغانستان تمام می شود. ما از این کار بسیار خورسند و راضی استیم.»

شماری از کشاورزران و باغداران در ولایت هلمند از حکومت می خواهند که آنانرا در ایجاد باغ خرما و نیز فراورده های دیگری که درآمدی خوبتری داشته باشند کمک کند. 

آنان می گوید که با افزایش باغ های فراورده های گونه گون، کشت کوکنار در این ولایت کاهش می یابد. 

فیض الله، باغدار، گفت: «اگر این کار به این سطح انجام شود مردم از کشت کوکنار و کارهای دیگر دست می کشند.»

گل احمد، باغدار، گفت: «جنگی که اکنون است روی تریاک است. فایده اش را کسی دیگر می برد. اگر تریاک نباشد در افغانستان آرامی است.»

در حال حاضر افزون بر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، در ولسوالی های ناوه، مارجه و گرمسیر این ولایت باغ های خرما وجود دارند. 

هم‌رسانی کنید