تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۶۰درصد کارخانه‌های پارک صنعتی پلچرخی در زمین‌ کرایی فعالیت دارند

شماری از کارخانه‌داران در پارک صنعتی پل‌چرخی می‌گویند که ۶۰درصد کارخانه‌ها در این پارک صنعتی در زمین‌ کرایی فعالیت می‌کنند.

به‌گفتۀ آنان بیش از نصف زمین‌ها در این پارک صنعتی به کسانی داده شده‌است که کارخانه‌دار نیستند و این افراد این زمین‌ها را با کرایه‌های گزاف به کارخانه‌داران به کرایه داده‌اند.

عبدالجبار صافی، مسؤول انجمن صاحبان صنایع در پارک‌های صنعتی پل‌چرخی بیان داشت: «در حال حاضر شصت درصد از کارخانه‌داران در پارک‌های صنعتی پل‌چرخی در زمین‌های کرایی کار می‌کنند.»

کارخانه‌داران با انتقاد از حکومت، می‌‎گویند که در هژده سال گذشته مشکل کمبود زمین برای آنان حل نشده‌است.

سید مجتبا یکی از کارخانه‌داران در پارک صنعتی پل‌چرخی است. او می‌گوید که زمین کارخانه‌اش را به کرایه گرفته‌است و ماهانه تا سه هزار دالر از این بابت پول می‌پردازد: «ما مشکلات زیاد داریم. در کنار کمبود برق، مشکلات در گمرک‌ها برای مواد خام، بلند بودن کرایه‌های زمین بسیار مشکل ساز هستند.»

عارف الله یکی از کارخانه‌داران دیگر در این پارک صنعتی است که از هشت سال به‌اینسو زمین کارخانه‌اش را به کرایه گرفته‌است: «ما با چالش‌های زیادی روبه‌رو استیم. بارها حکومت برای ما وعده کرد که برای ساخت کارخانه، زمین در اختیار ما قرار می‌دهد، اما نداد.»

اما وزارت صنعت و تجارت همواره از تلاش‌ها برای شناسایی کسانی سخن می‌گوید که زمین‌های پارک‌های صنعتی را به دیگر اهداف استفاده می‌کنند.

فواد احمدی، سخن‌گوی این وزارت گفت: «وزارت تجارت تلاش دارد که با شناسایی افرادی که زمین‌های پارک‌های صنعتی را به کرایه می‌دهند، این زمین‌ها از آنان گرفته شود و به مستحقین داده شود.»

۶۰درصد کارخانه‌های پارک صنعتی پلچرخی در زمین‌ کرایی فعالیت دارند

کارخانه‌داران با انتقاد از حکومت، می‌‎گویند که در هژده سال گذشته مشکل کمبود زمین برای آنان حل نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از کارخانه‌داران در پارک صنعتی پل‌چرخی می‌گویند که ۶۰درصد کارخانه‌ها در این پارک صنعتی در زمین‌ کرایی فعالیت می‌کنند.

به‌گفتۀ آنان بیش از نصف زمین‌ها در این پارک صنعتی به کسانی داده شده‌است که کارخانه‌دار نیستند و این افراد این زمین‌ها را با کرایه‌های گزاف به کارخانه‌داران به کرایه داده‌اند.

عبدالجبار صافی، مسؤول انجمن صاحبان صنایع در پارک‌های صنعتی پل‌چرخی بیان داشت: «در حال حاضر شصت درصد از کارخانه‌داران در پارک‌های صنعتی پل‌چرخی در زمین‌های کرایی کار می‌کنند.»

کارخانه‌داران با انتقاد از حکومت، می‌‎گویند که در هژده سال گذشته مشکل کمبود زمین برای آنان حل نشده‌است.

سید مجتبا یکی از کارخانه‌داران در پارک صنعتی پل‌چرخی است. او می‌گوید که زمین کارخانه‌اش را به کرایه گرفته‌است و ماهانه تا سه هزار دالر از این بابت پول می‌پردازد: «ما مشکلات زیاد داریم. در کنار کمبود برق، مشکلات در گمرک‌ها برای مواد خام، بلند بودن کرایه‌های زمین بسیار مشکل ساز هستند.»

عارف الله یکی از کارخانه‌داران دیگر در این پارک صنعتی است که از هشت سال به‌اینسو زمین کارخانه‌اش را به کرایه گرفته‌است: «ما با چالش‌های زیادی روبه‌رو استیم. بارها حکومت برای ما وعده کرد که برای ساخت کارخانه، زمین در اختیار ما قرار می‌دهد، اما نداد.»

اما وزارت صنعت و تجارت همواره از تلاش‌ها برای شناسایی کسانی سخن می‌گوید که زمین‌های پارک‌های صنعتی را به دیگر اهداف استفاده می‌کنند.

فواد احمدی، سخن‌گوی این وزارت گفت: «وزارت تجارت تلاش دارد که با شناسایی افرادی که زمین‌های پارک‌های صنعتی را به کرایه می‌دهند، این زمین‌ها از آنان گرفته شود و به مستحقین داده شود.»

هم‌رسانی کنید