Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آب‌گیری بند شاه و عروس آغاز شد

ادارۀ ملی تنظیم امور آب می‌گوید که آب‌گیری بند شاه و عروس در ولسوالی شکردرۀ کابل امروز (چهارشنبه، ۲سرطان) آغاز شد.

مسؤولان ادارۀ ملی تنظیم امور آب گفته‌اند که کار ساختمان این بند تکمیل شده و در آیندۀ نزدیک به‌بهره‌برداری سپرده می‌شود.

کار ساخت این بند در ۱۱ سال گذشته، چندین بار به علت‌های گوناگون به‌تأخیر روبه‌رو شده‌است.

در حال حاضر، ساخت بند شاه و عروس یکی از پروژه‌های بزرگ ادارۀ ملی تنظیم امور آب می‌باشد.

این بند ظرفیت تولید ۱.۲ میگاوات برق را دارا می‌باشد و ۲۷۰۰ هکتار زمین را، آبیاری می‌کند.

همچنان این بند ظرفیت ذخیرۀ ۹ میلیون متر مکعب آب را دارد.

بر بنیاد آمارها، بیش از ۵۰ میلیون دالر در پروژۀ ساخت این بند هزینه شده‌است.

آب‌گیری بند شاه و عروس آغاز شد

کار ساخت این بند در ۱۱ سال گذشته، چندین بار به علت‌های گوناگون به‌تأخیر روبه‌رو شده‌است.

Thumbnail

ادارۀ ملی تنظیم امور آب می‌گوید که آب‌گیری بند شاه و عروس در ولسوالی شکردرۀ کابل امروز (چهارشنبه، ۲سرطان) آغاز شد.

مسؤولان ادارۀ ملی تنظیم امور آب گفته‌اند که کار ساختمان این بند تکمیل شده و در آیندۀ نزدیک به‌بهره‌برداری سپرده می‌شود.

کار ساخت این بند در ۱۱ سال گذشته، چندین بار به علت‌های گوناگون به‌تأخیر روبه‌رو شده‌است.

در حال حاضر، ساخت بند شاه و عروس یکی از پروژه‌های بزرگ ادارۀ ملی تنظیم امور آب می‌باشد.

این بند ظرفیت تولید ۱.۲ میگاوات برق را دارا می‌باشد و ۲۷۰۰ هکتار زمین را، آبیاری می‌کند.

همچنان این بند ظرفیت ذخیرۀ ۹ میلیون متر مکعب آب را دارد.

بر بنیاد آمارها، بیش از ۵۰ میلیون دالر در پروژۀ ساخت این بند هزینه شده‌است.

هم‌رسانی کنید