تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی شهروندان کشور از کاهش ارزش افغانی در برابر دالر

شماری ازباشنده‌گان پایتخت با نگرانی از کاهش ارزش افغانی در برابر دالر و شماری از ارزهای دیگر، می‌گویند که این روند بهای کالاهای مورد نیاز شان‌را در بازارها افزایش داده‌است.

در ۲۴ ساعت گذشته ارزش افغانی در برابر دالر در بازارهای ارز کشور تا دو افغانی اُفت داشته‌است.

بر بنیاد اطلاعات بازار ارز شهزاده کابل، درحال حاضر یک دالر به ۸۱ افغانی و پنجاه پول در این بازار، تبادله می‌شود. درحالیکه دو روز پیش یک دالر به ۷۹ افغانی و چهل پول تبادله می‌شد.

میرافغان صافی، رییس اتحادیۀ صرافان سرای شهزاده می‌گوید: "سقوط ولسوالی‌ها بسیار تأثیر مستقیم بالای ارزش پول افغانی دارد. همچنان برآمدن خارجی‌ها به ویژه امریکایی‌ها."

ننگیالی، فروشندۀ مواد اولیه در کابل می‌گوید: "تمام این وضعیت به‌خاطر ناامنی است. دوم اینکه بندرها مسدود استند و طالبان آنها را گرفته‌اند."

ننگیالی یعقوبی، باشندۀ کابل نیز می‌گوید: "روغن، برنج و آرد قیمت شده است. در یک بوجی آرد و یک بوشکه روغن تقریباً ۱۰۰ افغانی افزایش آمده‌است."

عبدالرزاق، یک فروشندۀ در کابل افزود: "جنس کم است در بازار. نرخ جنس‌ها در حال تغییر است و هر روز بالا می‌رود. همه تأثیر دالر است و دالر هم هر روز بلند می‌رود."

شماری از آگاهان اقتصاد، افزایش ناامنی‌ها و بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را از علت‌های اصلی افت ارزش افغانی در برابر دالر و شماری از ارزهای خارجی می‌گویند.

این آگاهان از حکومت می‌خواهند که برای بهبود اوضاع سرمایه‌گذاری‌ها در کشور و نیز رونق کاروبار باید برنامه‌های لازم را عملی سازد.

 

نگرانی شهروندان کشور از کاهش ارزش افغانی در برابر دالر

درحال حاضر یک دالر به ۸۱ افغانی و پنجاه پول در این بازار، تبادله می‌شود. درحالیکه دو روز پیش یک دالر به ۷۹ افغانی و چهل پول تبادله می‌شد.

Thumbnail

شماری ازباشنده‌گان پایتخت با نگرانی از کاهش ارزش افغانی در برابر دالر و شماری از ارزهای دیگر، می‌گویند که این روند بهای کالاهای مورد نیاز شان‌را در بازارها افزایش داده‌است.

در ۲۴ ساعت گذشته ارزش افغانی در برابر دالر در بازارهای ارز کشور تا دو افغانی اُفت داشته‌است.

بر بنیاد اطلاعات بازار ارز شهزاده کابل، درحال حاضر یک دالر به ۸۱ افغانی و پنجاه پول در این بازار، تبادله می‌شود. درحالیکه دو روز پیش یک دالر به ۷۹ افغانی و چهل پول تبادله می‌شد.

میرافغان صافی، رییس اتحادیۀ صرافان سرای شهزاده می‌گوید: "سقوط ولسوالی‌ها بسیار تأثیر مستقیم بالای ارزش پول افغانی دارد. همچنان برآمدن خارجی‌ها به ویژه امریکایی‌ها."

ننگیالی، فروشندۀ مواد اولیه در کابل می‌گوید: "تمام این وضعیت به‌خاطر ناامنی است. دوم اینکه بندرها مسدود استند و طالبان آنها را گرفته‌اند."

ننگیالی یعقوبی، باشندۀ کابل نیز می‌گوید: "روغن، برنج و آرد قیمت شده است. در یک بوجی آرد و یک بوشکه روغن تقریباً ۱۰۰ افغانی افزایش آمده‌است."

عبدالرزاق، یک فروشندۀ در کابل افزود: "جنس کم است در بازار. نرخ جنس‌ها در حال تغییر است و هر روز بالا می‌رود. همه تأثیر دالر است و دالر هم هر روز بلند می‌رود."

شماری از آگاهان اقتصاد، افزایش ناامنی‌ها و بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را از علت‌های اصلی افت ارزش افغانی در برابر دالر و شماری از ارزهای خارجی می‌گویند.

این آگاهان از حکومت می‌خواهند که برای بهبود اوضاع سرمایه‌گذاری‌ها در کشور و نیز رونق کاروبار باید برنامه‌های لازم را عملی سازد.

 

هم‌رسانی کنید