Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازرگانان خواهان سبسایدی در صادرات از طریق دهلیز هوایی استند

شماری از بازرگانان می‌گویند که به دلیل نبود سبسایدی، انتقال کالاها به ویژه جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین گران تمام می‌شود. 

این بازرگانان از حکومت می‌خواهند که برای انتقال کالاهای شان از طریق دهلیز هوایی، سبسایدی دهد.

محبوب‌الله محمدی، بازرگان گفت: «کشورهای بین‌المللی یا دونرها همه دست از سبسایدی برداشته اند که این تفاوت بزرگ را به صادرات رقم زده است. قبلا کالاهای افغانستان در بازارهای بین‌المللی نسبتا ارزانتر تمام می‌شد و می‌توانستیم با کشورهای دیگر رقابت کنیم.»

از سویی هم بازرگانان در چین می‌گویند که کار روی دیگر کالاها بازرگانی افغانستان جریان دارد تا از راه دهلیزهای هوایی به چین صادر شوند. 

سلمان رها، بازرگان افغانستان در چین گفت: «از جمله قالین است، کشمش افغانستان، شیرین بویه و سنگ‌های قیمتی است که می‌تواند داخل بازار چین شود.»

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که چین تعهد کرده است که زمینه صادرات میوه و نباتات طبی کشور را نیز به چین فراهم کند.

سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که هم اکنون تنها جلغوزه کشور به چین صادر می‌شود.

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که اکنون پروازهای افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی با چین است که در کنار صادرات جلغوزه، کالاها دیگر مانند زعفران، میوه خشک و ریحان نیز صادر خواهند شد.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «هزار تُن جلغوزه از راه دهلیزهوایی به چین صادر شد، پنج هزار تُن از راه دیگر به بیرون از کشور صادر شده است، و در تلاش هستیم که تا آخر سال به ده هزار تُن برسد.»

مسوولان ریاست هوانوردی می‌گویند که پروازهای کارگو نیز به کشورهای دیگر ادامه دارد.

غلام جیلانی وفا، معاون عملیاتی ریاست هوانوردی گفت: «پرواز کارگو است که از امارات متحده عربی، از میدان شارجه و میدان ابوظبی به کابل می‌آیند و همچنان شرکت‌های هوایی آریانا و کام‌ایر هم یک مقدار کارگو را انتقال می‌دهد و پروازهای که به چین انجام می‌شود همه کارگو است که جلغوزه انتقال می‌دهد.»

این در حالیست که در سال روان هجری خورشیدی، پروازها از راه دهلیزهای هوایی کم شده است.

بازرگانان خواهان سبسایدی در صادرات از طریق دهلیز هوایی استند

سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که هم اکنون تنها جلغوزه کشور به چین صادر می‌شود.

Thumbnail

شماری از بازرگانان می‌گویند که به دلیل نبود سبسایدی، انتقال کالاها به ویژه جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین گران تمام می‌شود. 

این بازرگانان از حکومت می‌خواهند که برای انتقال کالاهای شان از طریق دهلیز هوایی، سبسایدی دهد.

محبوب‌الله محمدی، بازرگان گفت: «کشورهای بین‌المللی یا دونرها همه دست از سبسایدی برداشته اند که این تفاوت بزرگ را به صادرات رقم زده است. قبلا کالاهای افغانستان در بازارهای بین‌المللی نسبتا ارزانتر تمام می‌شد و می‌توانستیم با کشورهای دیگر رقابت کنیم.»

از سویی هم بازرگانان در چین می‌گویند که کار روی دیگر کالاها بازرگانی افغانستان جریان دارد تا از راه دهلیزهای هوایی به چین صادر شوند. 

سلمان رها، بازرگان افغانستان در چین گفت: «از جمله قالین است، کشمش افغانستان، شیرین بویه و سنگ‌های قیمتی است که می‌تواند داخل بازار چین شود.»

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که چین تعهد کرده است که زمینه صادرات میوه و نباتات طبی کشور را نیز به چین فراهم کند.

سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که هم اکنون تنها جلغوزه کشور به چین صادر می‌شود.

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گویند که اکنون پروازهای افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی با چین است که در کنار صادرات جلغوزه، کالاها دیگر مانند زعفران، میوه خشک و ریحان نیز صادر خواهند شد.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «هزار تُن جلغوزه از راه دهلیزهوایی به چین صادر شد، پنج هزار تُن از راه دیگر به بیرون از کشور صادر شده است، و در تلاش هستیم که تا آخر سال به ده هزار تُن برسد.»

مسوولان ریاست هوانوردی می‌گویند که پروازهای کارگو نیز به کشورهای دیگر ادامه دارد.

غلام جیلانی وفا، معاون عملیاتی ریاست هوانوردی گفت: «پرواز کارگو است که از امارات متحده عربی، از میدان شارجه و میدان ابوظبی به کابل می‌آیند و همچنان شرکت‌های هوایی آریانا و کام‌ایر هم یک مقدار کارگو را انتقال می‌دهد و پروازهای که به چین انجام می‌شود همه کارگو است که جلغوزه انتقال می‌دهد.»

این در حالیست که در سال روان هجری خورشیدی، پروازها از راه دهلیزهای هوایی کم شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره