Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرمایه‌گذاری‌های چین در ۱۸ ماه گذشته در افغانستان

وزارت صنعت و تجارت آمار داده است که چین به ارزش دو میلیارد دالر در یک‌ونیم سال پسین در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که سرمایه‌گذاری‌های چین بیش‌تر در بخش‌ها استخراج و پروسس معادن، عرضه خدمات در میدان‌های هوایی و پارک‌های صنعتی انجام شده است.  

در سوی دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران چینی به هدف سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق آفتابی و بازسازی شاهراه‌های افغانستان روز گذشته با معین وزارت صنعت و تجارت دیدار و گفت‌وگو کردند.

آخندزاده عبدالسلام جواد گفت: «در عرصه‌های استخراج و پروسس معادن، عرصه‌های خدمات در میدان‌های هوایی و اعمار پارک‌های صنعتی قرارداد انجام شده که کار عملی آن آغاز شده. ارزش مجموعی این سرمایه‌گذاری‌ها به دو ملیارد دالر می‌رسد همچنان عصری سازی گمرکات و سایر بخش‌ها نیز با کمپنی‌های خارجی به امضا خواهد رسید.»

شاکر یعقوبی، آگاه سیاسی، گفت: «به نظر می‌رسد که چین از دریچه همکاری‌های اقتصادی می‌خواهد در سیاست افغانستان جای پای بیش‌تر باز بکند و نقش حریفان قدرت‌مند خود را جلب سیاست‌ افغانستان از راه اقتصاد تضعیف کند.»

یو مینگ خو مسوول شرکت‌های چینی در افغانستان می‌گوید که در حال حاضر بیش از بیست شرکت چینی در افغانستان حضور دارند.

این سرمایه‌گذار چینی می‌افزاید که اگر امارت اسلامی سهولت‌های بیش‌تر به سرمایه‌گذاران فراهم کند، علاقمندی آنان برای سرمایه‌گذاری در افغانستان افزایش خواهد یافت.

او در این باره گفت: «بیست‌ویک کمپنی هم اکنون در بخش‌های مختلف در کابل فعالیت دارند.»

چین در بیش از دو دهه گذشته، بزرگ‌ترین قراردادهای بخش معادن افغانستان را بدست آورده است. در حال حاضر قرارداد مس عینک لوگر و قرارداد حوزه نفتی آمودریا در اختیار شرکت‌های چینی قرار دارند.  

سرمایه‌گذاری‌های چین در ۱۸ ماه گذشته در افغانستان

یو مینگ خو مسوول شرکت‌های چینی در افغانستان می‌گوید که در حال حاضر بیش از بیست شرکت چینی در افغانستان حضور دارند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت آمار داده است که چین به ارزش دو میلیارد دالر در یک‌ونیم سال پسین در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که سرمایه‌گذاری‌های چین بیش‌تر در بخش‌ها استخراج و پروسس معادن، عرضه خدمات در میدان‌های هوایی و پارک‌های صنعتی انجام شده است.  

در سوی دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران چینی به هدف سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق آفتابی و بازسازی شاهراه‌های افغانستان روز گذشته با معین وزارت صنعت و تجارت دیدار و گفت‌وگو کردند.

آخندزاده عبدالسلام جواد گفت: «در عرصه‌های استخراج و پروسس معادن، عرصه‌های خدمات در میدان‌های هوایی و اعمار پارک‌های صنعتی قرارداد انجام شده که کار عملی آن آغاز شده. ارزش مجموعی این سرمایه‌گذاری‌ها به دو ملیارد دالر می‌رسد همچنان عصری سازی گمرکات و سایر بخش‌ها نیز با کمپنی‌های خارجی به امضا خواهد رسید.»

شاکر یعقوبی، آگاه سیاسی، گفت: «به نظر می‌رسد که چین از دریچه همکاری‌های اقتصادی می‌خواهد در سیاست افغانستان جای پای بیش‌تر باز بکند و نقش حریفان قدرت‌مند خود را جلب سیاست‌ افغانستان از راه اقتصاد تضعیف کند.»

یو مینگ خو مسوول شرکت‌های چینی در افغانستان می‌گوید که در حال حاضر بیش از بیست شرکت چینی در افغانستان حضور دارند.

این سرمایه‌گذار چینی می‌افزاید که اگر امارت اسلامی سهولت‌های بیش‌تر به سرمایه‌گذاران فراهم کند، علاقمندی آنان برای سرمایه‌گذاری در افغانستان افزایش خواهد یافت.

او در این باره گفت: «بیست‌ویک کمپنی هم اکنون در بخش‌های مختلف در کابل فعالیت دارند.»

چین در بیش از دو دهه گذشته، بزرگ‌ترین قراردادهای بخش معادن افغانستان را بدست آورده است. در حال حاضر قرارداد مس عینک لوگر و قرارداد حوزه نفتی آمودریا در اختیار شرکت‌های چینی قرار دارند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره