Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اشتراک هیاتی از افغانستان در دوازدهمین نشست تجارتی چین

دوازدهمین نشست تجارتی چین با اشتراک بیش از بیست کشور به شمول افغانستان برای سه روز در چین آغاز شده است. 

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که هیاتی از این اتاق در این نشست اشتراک کرده که درباره‌ی سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، زراعت و انرژی گفت‌وگو می‌کند.  

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «افغانستان درباره همان فرصت‌هایی که از لحاظ معدن، سرمایه‌گذاری، انرژی و زراعت موجود است و امکانات ترانزیتی که در این بخش موجود است که کشورهای آسیای جنوبی را با آسیای مرکزی وصل می‌سازد، صحبت می‌کند.»

گفته شده است که در این نشست درباره‌ی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان نیز بحث می‌شود. آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی در زمینه ایجاد شغل برای شهروندان کشور سودمند واقع خواهد شد.

عبدالبصیر تره‌کی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در بحرانی که فعلا قرار داریم، متاسفانه برای بیست درصد افغان‌های ما زمینه کار میسر است و تقریبا هشتاد درصد افغان‌های ما بی‌کار اند. بخاطر نجات از این بحران، تمرکز ما بالای صنعت ما باشد و همچنان بالای زراعت ما باشد.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که چین از شرکای مهم تجاری افغانستان است و فراهم سازی سهولت‌های بیش‌تر در تجارت میان دو کشور در افزایش دادوستد نقش بنیادی نیز دارد.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «در صورتی‌که سهولت‌ها میان دو کشور فراهم شود که ما بتوانیم از ظرفیت‌های چین در سرمایه‌گذاری‌های افغانستان استفاده کنیم و همچنان منرال‌های که چین نیاز دارد، صادرات خود را افزایش دهیم، هم به نفع افغانستان است و هم به نفع شرکت‌های چینی است.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت گفته بود که چین و افغانستان برای افزایش دادوستد علاقمند استند تا هر دو کشور از طریق دهلیز واخان وصل شوند.   

اشتراک هیاتی از افغانستان در دوازدهمین نشست تجارتی چین

اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که چین از شرکای مهم تجاری افغانستان است و فراهم سازی سهولت‌ در افزایش دادوستد نقش بنیادی دارد.

تصویر بندانگشتی

دوازدهمین نشست تجارتی چین با اشتراک بیش از بیست کشور به شمول افغانستان برای سه روز در چین آغاز شده است. 

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که هیاتی از این اتاق در این نشست اشتراک کرده که درباره‌ی سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، زراعت و انرژی گفت‌وگو می‌کند.  

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «افغانستان درباره همان فرصت‌هایی که از لحاظ معدن، سرمایه‌گذاری، انرژی و زراعت موجود است و امکانات ترانزیتی که در این بخش موجود است که کشورهای آسیای جنوبی را با آسیای مرکزی وصل می‌سازد، صحبت می‌کند.»

گفته شده است که در این نشست درباره‌ی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان نیز بحث می‌شود. آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی در زمینه ایجاد شغل برای شهروندان کشور سودمند واقع خواهد شد.

عبدالبصیر تره‌کی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در بحرانی که فعلا قرار داریم، متاسفانه برای بیست درصد افغان‌های ما زمینه کار میسر است و تقریبا هشتاد درصد افغان‌های ما بی‌کار اند. بخاطر نجات از این بحران، تمرکز ما بالای صنعت ما باشد و همچنان بالای زراعت ما باشد.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که چین از شرکای مهم تجاری افغانستان است و فراهم سازی سهولت‌های بیش‌تر در تجارت میان دو کشور در افزایش دادوستد نقش بنیادی نیز دارد.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «در صورتی‌که سهولت‌ها میان دو کشور فراهم شود که ما بتوانیم از ظرفیت‌های چین در سرمایه‌گذاری‌های افغانستان استفاده کنیم و همچنان منرال‌های که چین نیاز دارد، صادرات خود را افزایش دهیم، هم به نفع افغانستان است و هم به نفع شرکت‌های چینی است.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت گفته بود که چین و افغانستان برای افزایش دادوستد علاقمند استند تا هر دو کشور از طریق دهلیز واخان وصل شوند.   

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره