Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت: از سرمایه‌گذاران چینی خواستیم در افغانستان کار کنند

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در دیدار با شماری از بازرگانان افغان در چین بر حل چالش‌های بازرگانان تاکید ورزیده‌اند.

معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این سفر از سرمایه‌گذاران چینی خواسته است که در بخش‌های گوناگون در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، به طلوع‌نیوز گفت: «آمدن تاجران و سرمایه‌گذاران به افغانستان و سرمایه‌گذاری کردن در این‌جا و همچنان با سرمایه‌داران چینی باید ملاقات شود و برای آنان فرصت‌ها فراهم شود.»

گفته شده است که معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان تفاهم‌نامه‌یی را با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری شانگهای برای ایجاد سهولت‌ به بازرگانان به امضا می‌رساند.

در همین حال، شماری از بازرگانان افغانستان در چین می‌گویند که باید به چالش‌های شان رسید‌گی شود تا سطح تجارت شان را افزایش دهند.

سلمان رها، بازرگان افغانستان در چین، گفت: «از زمان بوجود آمدن تحولات در افغانستان، روند توزیع پاسپورت در سفارت افغانستان مقیم چین توقف پیدا کرده است که این یک مشکل و دردسر کلان به تاجران ما شده است.»

ربانی سلطانی، یکی دیگر از بازرگان افغانستان در چین گفت: «برخی تاجران فعلن در افغانستان هستند. سه یا چهار سال می‌شود که به ویزا دسترسی ندارند و ویزای چین را گرفته نمی‌توانند.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باورند که اگر چین و کشورهای دیگر با درنظرداشت منافع ملی در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، این سرمایه‌گذاری‌ها در رشد اقتصادی افغانستان اثر خوب دارد.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر سرمایه‌گذاری از جانب هر کشوری از جمله جمهوری خلق چین، اعضای سازمان شانگهای، همسایه‌ها و دیگر سرمایه‌گذاران بین‌المللی در افغانستان صورت بگیرد، مبتنی بر مفاد متقابل و مساویانه این به نفع افغانستان است. جای کار ایجاد می‌کند و سبب رونق اقتصادی می‌شود.»

این در حالی‌ست که پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته است که چین به ارزش دو میلیارد دالر در بیش از یک‌ونیم سال پسین در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است.

اتاق تجارت: از سرمایه‌گذاران چینی خواستیم در افغانستان کار کنند

در همین حال، شماری از بازرگانان افغانستان در چین می‌گویند که باید به چالش‌های شان رسید‌گی شود تا سطح تجارت شان را افزایش دهند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در دیدار با شماری از بازرگانان افغان در چین بر حل چالش‌های بازرگانان تاکید ورزیده‌اند.

معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این سفر از سرمایه‌گذاران چینی خواسته است که در بخش‌های گوناگون در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، به طلوع‌نیوز گفت: «آمدن تاجران و سرمایه‌گذاران به افغانستان و سرمایه‌گذاری کردن در این‌جا و همچنان با سرمایه‌داران چینی باید ملاقات شود و برای آنان فرصت‌ها فراهم شود.»

گفته شده است که معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان تفاهم‌نامه‌یی را با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری شانگهای برای ایجاد سهولت‌ به بازرگانان به امضا می‌رساند.

در همین حال، شماری از بازرگانان افغانستان در چین می‌گویند که باید به چالش‌های شان رسید‌گی شود تا سطح تجارت شان را افزایش دهند.

سلمان رها، بازرگان افغانستان در چین، گفت: «از زمان بوجود آمدن تحولات در افغانستان، روند توزیع پاسپورت در سفارت افغانستان مقیم چین توقف پیدا کرده است که این یک مشکل و دردسر کلان به تاجران ما شده است.»

ربانی سلطانی، یکی دیگر از بازرگان افغانستان در چین گفت: «برخی تاجران فعلن در افغانستان هستند. سه یا چهار سال می‌شود که به ویزا دسترسی ندارند و ویزای چین را گرفته نمی‌توانند.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باورند که اگر چین و کشورهای دیگر با درنظرداشت منافع ملی در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، این سرمایه‌گذاری‌ها در رشد اقتصادی افغانستان اثر خوب دارد.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «اگر سرمایه‌گذاری از جانب هر کشوری از جمله جمهوری خلق چین، اعضای سازمان شانگهای، همسایه‌ها و دیگر سرمایه‌گذاران بین‌المللی در افغانستان صورت بگیرد، مبتنی بر مفاد متقابل و مساویانه این به نفع افغانستان است. جای کار ایجاد می‌کند و سبب رونق اقتصادی می‌شود.»

این در حالی‌ست که پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته است که چین به ارزش دو میلیارد دالر در بیش از یک‌ونیم سال پسین در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره