Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارخانه تولید سمنت جبل‌السراج؛ قرارداد با سه شرکت نهایی شد

وزارت معادن و پترولیم پیمان کارخانه تولید سمنت جبل‌السراج را امروز (پنج‌شنبه) با یک شرکت قطری و دو شرکت داخلی با سرمایه‌گذاری بیش ۲۰۰ میلیون دالر امضا کرد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در مراسمی امضای این پیمان ‌گفته است که این قرارداد سی سال اعتبار دارد.

با این سرمایه‌گذاری، کارخانه تولید سمنت جبل‌السراج ظرفیت تولید ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تُن سمنت را را در یک سال، پیدا خواهد کرد.

شهاب الدین دلاور در این باره گفته است: «ما در یکی یا دو سال آینده در تولید سمنت خودکفا می‌شویم و در کنارش، شاید صادرات سمنت هم داشته باشیم.»

مسوولان گفته‌اند که با آغاز این سرمایه‌گذاری، زمینه کار برای پنج‌هزار نفر به‌گونه‌ی مستقیم فراهم می‌شود.

یاسر المناعی، مسوول شرکت قطری گفت: «کمپنی ما با وزارت معادن تقریبا ده ماه مذاکرات مسلسل داشت و به این نتیجه رسیدیم و پس از امضای این قرارداد، ما کار ما را به زودترین فرصت در افغانستان آغاز می‌کنیم.»

سرپرست وزارت معادن و پترولیم، سرمایه‌گذاری را برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور مهم خوانده و افزوده است که در جنوری سال ۲۰۲۴ میلادی، روزانه یک‌هزار تن تیل از چاه‌های قشقری استخراج خواهند شد.

شهاب الدین دلاور در این باره گفت: «در جنوری، استخراج تیل ما و شما به یک هزار تن بالا می‌رود. روز گذشته نرخ جهانی را دیدم، یک تن اش ۷۰۹ دالر است.»

ژانگ جی کوی، مسوول شرکت ام‌سی‌سی چین که در این نشست حضور داشت، خواستار استخراج معدن مس عینک به‌گونه عملی شد.

او افزود: «ما همچنان امیدوار هستیم که پروژه مس عینک تحت رهبری وزیر صاحب محترم به پیش برود و ما شاهد آن روز باشیم که کارهای مس عینک آغاز شود و ما شاهد همین مرحله و همین انکشاف باشیم.»

پیش از این وزارت معاون و پترولیم قرارداد سمنت قندهار را نیز به یک شرکت داخلی واگذار کرد.

کارخانه تولید سمنت جبل‌السراج؛ قرارداد با سه شرکت نهایی شد

با این سرمایه‌گذاری، کارخانه تولید سمنت جبل‌السراج ظرفیت تولید ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تُن سمنت را را در یک سال، پیدا خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم پیمان کارخانه تولید سمنت جبل‌السراج را امروز (پنج‌شنبه) با یک شرکت قطری و دو شرکت داخلی با سرمایه‌گذاری بیش ۲۰۰ میلیون دالر امضا کرد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در مراسمی امضای این پیمان ‌گفته است که این قرارداد سی سال اعتبار دارد.

با این سرمایه‌گذاری، کارخانه تولید سمنت جبل‌السراج ظرفیت تولید ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تُن سمنت را را در یک سال، پیدا خواهد کرد.

شهاب الدین دلاور در این باره گفته است: «ما در یکی یا دو سال آینده در تولید سمنت خودکفا می‌شویم و در کنارش، شاید صادرات سمنت هم داشته باشیم.»

مسوولان گفته‌اند که با آغاز این سرمایه‌گذاری، زمینه کار برای پنج‌هزار نفر به‌گونه‌ی مستقیم فراهم می‌شود.

یاسر المناعی، مسوول شرکت قطری گفت: «کمپنی ما با وزارت معادن تقریبا ده ماه مذاکرات مسلسل داشت و به این نتیجه رسیدیم و پس از امضای این قرارداد، ما کار ما را به زودترین فرصت در افغانستان آغاز می‌کنیم.»

سرپرست وزارت معادن و پترولیم، سرمایه‌گذاری را برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور مهم خوانده و افزوده است که در جنوری سال ۲۰۲۴ میلادی، روزانه یک‌هزار تن تیل از چاه‌های قشقری استخراج خواهند شد.

شهاب الدین دلاور در این باره گفت: «در جنوری، استخراج تیل ما و شما به یک هزار تن بالا می‌رود. روز گذشته نرخ جهانی را دیدم، یک تن اش ۷۰۹ دالر است.»

ژانگ جی کوی، مسوول شرکت ام‌سی‌سی چین که در این نشست حضور داشت، خواستار استخراج معدن مس عینک به‌گونه عملی شد.

او افزود: «ما همچنان امیدوار هستیم که پروژه مس عینک تحت رهبری وزیر صاحب محترم به پیش برود و ما شاهد آن روز باشیم که کارهای مس عینک آغاز شود و ما شاهد همین مرحله و همین انکشاف باشیم.»

پیش از این وزارت معاون و پترولیم قرارداد سمنت قندهار را نیز به یک شرکت داخلی واگذار کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره