Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: ٨۵ درصد مردم افغانستان درآمد روزانه زیر یک دالر دارند

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که اوضاع اقتصادی شهروندان افغانستان پس از اگست ۲۰۲۱ بدتر شده و ٨۵ درصد مردم این کشور با درآمد کم‌تر از یک دالر در روز زندگی می‌کنند.

گزارش افزوده که تولید ناخالص داخلی افغانستان از سال ۲۰۲۰ تا اکنون ۲۹ درصد کاهش یافته است.

در گزارش یو‌ان‌دی‌پی همچنان آمده است که وضع محدودیت‌ بر زنان در افغانستان، بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر به اقتصاد این کشور زیان وارد کرده است.

کانی ویگناراجا معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره گفته است: «ما بر پشتیبانی مستقیم از کار تحت مالکیت زنان، ایجاد شغل، خدمات اجتماعی بنیادی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت رویدادهای طبیعی تمرکز می‌کنیم تا اقتصاد محلی را فعال نگه‌داریم، رفاه مردم را بهبود بخشیم و از آنان در برابر رویدادهای طبیعی محافظت کنیم».

همزمان با این، برنامه جهانی خوراک گفته است که از هر سه نفر در افغانستان، یکی از آنان نمی‌داند که وعده غذایی بعدی او از کجا خواهد آمد؟

برنامه جهانی خوراک اعلام کرده است که برای کمک به بیش از ۱۵ میلیون نفر در افغانستان به ۶۷۰ میلیون دالر نیاز دارد.

استیفان دوجاریک سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد دراین باره گفته است: «برنامه جهانی خوراک هشدار می‌دهد که همه ولایت‌های کشور در حال حاضر در بحران یا در سطح بدتر ناامنی غذایی قرار دارند پیش از این، کمک‌های مالی در مقیاس بزرگ به میلیون‌ها افغان کمک کرد تا از دو زمستان دشوار عبور کنند و بیش از ۵ میلیون نفر از شهروندان این کشور را از خطر قحطی نجات دهد».

وزارت اقتصاد می‌گوید که تلاش می‌شود تا چالش‌های اقتصادی با جلب سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از تولیدات داخلی و تشبث‌های کوچک در کشور رفع شوند.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «سعی می‌کند از طریق انسجام پالیسی و برنامه‌های ملی زمینه اشتغال و فرصت‌های کاری را و کاهش تدریجی فقر را به میان بیاورد در این بخش ثبات بخشی دوباره به تولید نا خالص داخلی کشور  و حمایت  روی سکتورهای اشتغال زایی در نظر است».

اداره هماهنگ ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا پیش از این گفته است که ۲۳.۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

سازمان ملل: ٨۵ درصد مردم افغانستان درآمد روزانه زیر یک دالر دارند

همزمان با این، برنامه جهانی خوراک گفته است که از هر سه نفر در افغانستان، یکی از آنان نمی‌داند که وعده غذایی بعدی او از کجا خواهد آمد؟

تصویر بندانگشتی

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که اوضاع اقتصادی شهروندان افغانستان پس از اگست ۲۰۲۱ بدتر شده و ٨۵ درصد مردم این کشور با درآمد کم‌تر از یک دالر در روز زندگی می‌کنند.

گزارش افزوده که تولید ناخالص داخلی افغانستان از سال ۲۰۲۰ تا اکنون ۲۹ درصد کاهش یافته است.

در گزارش یو‌ان‌دی‌پی همچنان آمده است که وضع محدودیت‌ بر زنان در افغانستان، بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر به اقتصاد این کشور زیان وارد کرده است.

کانی ویگناراجا معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره گفته است: «ما بر پشتیبانی مستقیم از کار تحت مالکیت زنان، ایجاد شغل، خدمات اجتماعی بنیادی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت رویدادهای طبیعی تمرکز می‌کنیم تا اقتصاد محلی را فعال نگه‌داریم، رفاه مردم را بهبود بخشیم و از آنان در برابر رویدادهای طبیعی محافظت کنیم».

همزمان با این، برنامه جهانی خوراک گفته است که از هر سه نفر در افغانستان، یکی از آنان نمی‌داند که وعده غذایی بعدی او از کجا خواهد آمد؟

برنامه جهانی خوراک اعلام کرده است که برای کمک به بیش از ۱۵ میلیون نفر در افغانستان به ۶۷۰ میلیون دالر نیاز دارد.

استیفان دوجاریک سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد دراین باره گفته است: «برنامه جهانی خوراک هشدار می‌دهد که همه ولایت‌های کشور در حال حاضر در بحران یا در سطح بدتر ناامنی غذایی قرار دارند پیش از این، کمک‌های مالی در مقیاس بزرگ به میلیون‌ها افغان کمک کرد تا از دو زمستان دشوار عبور کنند و بیش از ۵ میلیون نفر از شهروندان این کشور را از خطر قحطی نجات دهد».

وزارت اقتصاد می‌گوید که تلاش می‌شود تا چالش‌های اقتصادی با جلب سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از تولیدات داخلی و تشبث‌های کوچک در کشور رفع شوند.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «سعی می‌کند از طریق انسجام پالیسی و برنامه‌های ملی زمینه اشتغال و فرصت‌های کاری را و کاهش تدریجی فقر را به میان بیاورد در این بخش ثبات بخشی دوباره به تولید نا خالص داخلی کشور  و حمایت  روی سکتورهای اشتغال زایی در نظر است».

اداره هماهنگ ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا پیش از این گفته است که ۲۳.۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره