Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم: از استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری شده است

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در حال حاضر روند استخراج سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به گونه شفاف جریان دارد.

همایون افغان سخن‌گوی این وزارت تلاش می‌ورزد تا تسهیلات بیش‌تر را در بخش استخراج معادن به ویژه سنگ‌های گران‌بها در کشور فراهم سازد.

سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم در این باره گفت: «ما سنگ‌های قیمتی عموما در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، پنجشیر و بدخشان داریم و استخراج این معادن پس از رویکار آمدن امارت اسلامی به گونه شفاف استخراج می‌شود و از استخراج غیرقانونی کاملن جلوگیری شده است.»

در همین حال، مسوول یک کارخانه پروسس و ساخت زیورات و وسایل تزیینی می‌گوید که با هزینه سی میلیون افغانی کارخانه‌ی را ساخته‌اند.

مسوولان این کارخانه می‌افزایند که در حال حاضر فروشات آنان تنها در داخل افغانستان است و از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه صادرات به بیرون از کشور را نیز برای شان فراهم بسازد.

عبدالعزیز مسوول کارخانه به طلوع‌نیوز گفت: «از امارت اسلامی و بخش‌های مربوطه خواهش ما این است که زمینه را مساعد بسازد و سهولت‌ها را به میان بیاورد که سنگ‌های قیمتی از منابع مهم اقتصادی است.»

اکنون بیش از بیست تن در این کارخانه سرگرم کار هستند.

برخی از کارگران این کارخانه ایجاد همچون کارخانه‌ها را در فراهم‌شدن زمینه کار و جلوگیری از مهاجرات جوانان به بیرون از کشور سودمند می‌دانند.

عمر کارگر به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که دیگر هم در این پروسه فعالیت‌های بیش‌تر داشته باشد دیگر جوانان این‌جا مصروف شوند مجبور نشوند که به بیرون از کشور بروند زندگی خود را در خطر بندازد.»

اما نبود برق کافی و کمبود زمین در پارک‌های صنعتی از چالش‌های است که همواره کارخانه‌داران را با مشکل روبه‌رو می‌سازد و سبب کاهش تولیدات شان نیز می‌شود.

عبدالاحد کارگر گفت: «برق متاسفانه نیست بعضی وقت برق شش ساعت می‌باشد و بعضی وقت‌ها هشت ساعت می‌باشد از هشت ساعت بالا برق نداریم.»

بر بنیاد اطلاعات اتاق صنایع و معادن، بیش از شش هزار کارخانه در بخش‌های گوناگون در کشور فعالیت دارند.

وزارت معادن و پترولیم: از استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری شده است

همایون افغان سخن‌گوی این وزارت تلاش می‌ورزد تا تسهیلات بیش‌تر را در بخش استخراج معادن به ویژه سنگ‌های گران‌بها در کشور فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در حال حاضر روند استخراج سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به گونه شفاف جریان دارد.

همایون افغان سخن‌گوی این وزارت تلاش می‌ورزد تا تسهیلات بیش‌تر را در بخش استخراج معادن به ویژه سنگ‌های گران‌بها در کشور فراهم سازد.

سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم در این باره گفت: «ما سنگ‌های قیمتی عموما در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، پنجشیر و بدخشان داریم و استخراج این معادن پس از رویکار آمدن امارت اسلامی به گونه شفاف استخراج می‌شود و از استخراج غیرقانونی کاملن جلوگیری شده است.»

در همین حال، مسوول یک کارخانه پروسس و ساخت زیورات و وسایل تزیینی می‌گوید که با هزینه سی میلیون افغانی کارخانه‌ی را ساخته‌اند.

مسوولان این کارخانه می‌افزایند که در حال حاضر فروشات آنان تنها در داخل افغانستان است و از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه صادرات به بیرون از کشور را نیز برای شان فراهم بسازد.

عبدالعزیز مسوول کارخانه به طلوع‌نیوز گفت: «از امارت اسلامی و بخش‌های مربوطه خواهش ما این است که زمینه را مساعد بسازد و سهولت‌ها را به میان بیاورد که سنگ‌های قیمتی از منابع مهم اقتصادی است.»

اکنون بیش از بیست تن در این کارخانه سرگرم کار هستند.

برخی از کارگران این کارخانه ایجاد همچون کارخانه‌ها را در فراهم‌شدن زمینه کار و جلوگیری از مهاجرات جوانان به بیرون از کشور سودمند می‌دانند.

عمر کارگر به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که دیگر هم در این پروسه فعالیت‌های بیش‌تر داشته باشد دیگر جوانان این‌جا مصروف شوند مجبور نشوند که به بیرون از کشور بروند زندگی خود را در خطر بندازد.»

اما نبود برق کافی و کمبود زمین در پارک‌های صنعتی از چالش‌های است که همواره کارخانه‌داران را با مشکل روبه‌رو می‌سازد و سبب کاهش تولیدات شان نیز می‌شود.

عبدالاحد کارگر گفت: «برق متاسفانه نیست بعضی وقت برق شش ساعت می‌باشد و بعضی وقت‌ها هشت ساعت می‌باشد از هشت ساعت بالا برق نداریم.»

بر بنیاد اطلاعات اتاق صنایع و معادن، بیش از شش هزار کارخانه در بخش‌های گوناگون در کشور فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره