Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: جواز استخراج سنگ‌های قیمتی در برخی ولایت‌ها آغاز می‌شود

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در آینده‌ی نزدیک برای استخراج معادن سنگ‌های قیمتی جواز کار صادر خواهد کرد.

سخن‌گوی این وزارت به طلوع‌نیوز می‌گوید که این اجازه‌نامه‌ها در ولایت های بدخشان، پنجشیر، کابل، نورستان، کنر و بخش‌های از لغمان برای استخراج سنگ‌های یاقوت، لاجورد، و بیروج صادر خواهد شد.

همایون افغان سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید: «طرزالعمل برای استخراج سنگ‌های قیمتی در کونر، نورستان و لغمان نهایی شده و صدور جواز نیز در آنجا آغاز خواهد شد. استخراج سنگ‌های قیمتی در ولایت‌ها آغاز خواهد شد.»

همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با اشاره به اهمیت معادن سنگ‌های قیمتی در کشور بر پروسس این سنگ‌ها در داخل کشور تاکید میکند.

خان جان الکوزی عضو هیأت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری به طلوع‌نیوز گفت: « پیش از به قدرت رسیدن امارت اسلامی، این سنگ‌ها به گونه قاچاق به کشورهای دیگر منقل می‌شد به خصوص در مندوی نمک پاکستان می‌بود و در آنجا به فرویش می‌رسید به همین دلیل سود آن به افغانها نه می‌رسید.»

با این وجود برخی از آگاهان مسایل اقتصادی نیز بر استخراج معیاری سنگ‌های قیمتی تاکید میکنند و می‌افزایند که استخراج کنونی معادن غیر معیاری است.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی در این باره چنین گفت: «ما در بخش معادن کار کرده‌ایم و میدانیم که وضعیت کنونی به سود ما نیست. حکومت باید به گونه‌ی تدریجی کار استخراج معادن را معیاری کند. غیرمعیاری به این معنا که ما تجهیزات و وسایط معیاری نداشته باشیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم،  در حال حاضر یک مرکز بزرگ  در سطح زون شرق در شهر جلال‌آباد مرکز ننگرهار برای فروش سنگ‌های نیمه‌قیمتی مثل نفرایت و کرومایت ایجاد شده و ایجاد یک مارکیت بزرگ، برای فروش سنگ‌های قیمتی هم قرار است ساخته شود تا بازرگانان ملی و بین‌المللی بتوانند این سنگ‌ها را از آنجا خریداری کنند و به بیرون از کشور انتقال بدهند.

مسوولان: جواز استخراج سنگ‌های قیمتی در برخی ولایت‌ها آغاز می‌شود

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با اشاره به اهمیت معادن سنگ‌های قیمتی در کشور بر پروسس این سنگ‌ها در داخل کشور تاکید میکند.

Thumbnail

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در آینده‌ی نزدیک برای استخراج معادن سنگ‌های قیمتی جواز کار صادر خواهد کرد.

سخن‌گوی این وزارت به طلوع‌نیوز می‌گوید که این اجازه‌نامه‌ها در ولایت های بدخشان، پنجشیر، کابل، نورستان، کنر و بخش‌های از لغمان برای استخراج سنگ‌های یاقوت، لاجورد، و بیروج صادر خواهد شد.

همایون افغان سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید: «طرزالعمل برای استخراج سنگ‌های قیمتی در کونر، نورستان و لغمان نهایی شده و صدور جواز نیز در آنجا آغاز خواهد شد. استخراج سنگ‌های قیمتی در ولایت‌ها آغاز خواهد شد.»

همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با اشاره به اهمیت معادن سنگ‌های قیمتی در کشور بر پروسس این سنگ‌ها در داخل کشور تاکید میکند.

خان جان الکوزی عضو هیأت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری به طلوع‌نیوز گفت: « پیش از به قدرت رسیدن امارت اسلامی، این سنگ‌ها به گونه قاچاق به کشورهای دیگر منقل می‌شد به خصوص در مندوی نمک پاکستان می‌بود و در آنجا به فرویش می‌رسید به همین دلیل سود آن به افغانها نه می‌رسید.»

با این وجود برخی از آگاهان مسایل اقتصادی نیز بر استخراج معیاری سنگ‌های قیمتی تاکید میکنند و می‌افزایند که استخراج کنونی معادن غیر معیاری است.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی در این باره چنین گفت: «ما در بخش معادن کار کرده‌ایم و میدانیم که وضعیت کنونی به سود ما نیست. حکومت باید به گونه‌ی تدریجی کار استخراج معادن را معیاری کند. غیرمعیاری به این معنا که ما تجهیزات و وسایط معیاری نداشته باشیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم،  در حال حاضر یک مرکز بزرگ  در سطح زون شرق در شهر جلال‌آباد مرکز ننگرهار برای فروش سنگ‌های نیمه‌قیمتی مثل نفرایت و کرومایت ایجاد شده و ایجاد یک مارکیت بزرگ، برای فروش سنگ‌های قیمتی هم قرار است ساخته شود تا بازرگانان ملی و بین‌المللی بتوانند این سنگ‌ها را از آنجا خریداری کنند و به بیرون از کشور انتقال بدهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره