Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امضای قرارداد بخشی از معادن سرب و جست غور با یک شرکت خصوصی

وزارت معادن و پترولیم از امضا قرارداد نیمی از بلاک سوم معادن سرب و جست ولسوالی شهرک ولایت غور با یک شرکت خصوصی خبر می‌دهد.

بر بنیاد خبرنامه‌ای این وزارت، در استخراج و پروسس این معدن بیش از ۲۴۷ میلیون دالر سرمایه‌گذاری خواهد شد.

همایون افغان سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که سرمایه‌گذاران هندی نیز در دیدار با سرپرست این وزارت به سرمایه‌گذاری معادن آهن و زغال‌سنگ کشور نیز علاقه‌مندی نشان داده‌اند.

سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم افزود: «در این دیدار درباره اوضاع کنونی افغانستان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان گفت‌وگو شده است و این سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف به ویژه سرمایه‌گذاری در بخش زغال‌سنگ و سرب و جست علاقه‌مندی نشان داده‌اند که از سوی وزیر معادن و پترولیم استقبال شد.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با اشاره به منابع سرشار معادن مختلف در کشور از امارت اسلامی می‌خواهد تا برای سرمایه‌گذاران خارجی افزون بر ایجاد سهولت، تضمین‌هایی را نیز فراهم کند.

خان جان الکوزی عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان بیش‌تر شود و تشویق شود ما به این باور استیم که فقر و بی‌کاری در کشور  وجود دارد از بین می‌رود.»

با این حال برخی از آگاهان مسایل اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در بخش معادن کشور را در راستای رشد و توسعه اقتصاد کشور اثر گذار می‌دانند.

شبیر بشیری آگاه مسایل اقتصادی گفت: «گسترش تعاملات تجارتی و اقتصادی می‌تواند که دریچه‌های نوین و متعددی را غرض گسترش روابط با هند باز کند و همین طور مردم افغانستان از تمام سرمایه‌گذار خارجی به گرمی استقبال می‌کند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، معادن مس‌عینک در لوگر، معادن آهن در حوزه هرات و استخراج نفت در بلاک قشقری حوزه آمو دریا از بزرگ‌ترین منابع زیرزمینی افغانستان به شمار می‌روند که امارت اسلامی پیمان اکتشاف و استخراج آن‌ها را با شرکت‌های خارجی امضا کرده است.

امضای قرارداد بخشی از معادن سرب و جست غور با یک شرکت خصوصی

با این حال برخی از آگاهان مسایل اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در بخش معادن کشور را در راستای رشد و توسعه اقتصاد کشور اثر گذار می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم از امضا قرارداد نیمی از بلاک سوم معادن سرب و جست ولسوالی شهرک ولایت غور با یک شرکت خصوصی خبر می‌دهد.

بر بنیاد خبرنامه‌ای این وزارت، در استخراج و پروسس این معدن بیش از ۲۴۷ میلیون دالر سرمایه‌گذاری خواهد شد.

همایون افغان سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که سرمایه‌گذاران هندی نیز در دیدار با سرپرست این وزارت به سرمایه‌گذاری معادن آهن و زغال‌سنگ کشور نیز علاقه‌مندی نشان داده‌اند.

سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم افزود: «در این دیدار درباره اوضاع کنونی افغانستان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان گفت‌وگو شده است و این سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف به ویژه سرمایه‌گذاری در بخش زغال‌سنگ و سرب و جست علاقه‌مندی نشان داده‌اند که از سوی وزیر معادن و پترولیم استقبال شد.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با اشاره به منابع سرشار معادن مختلف در کشور از امارت اسلامی می‌خواهد تا برای سرمایه‌گذاران خارجی افزون بر ایجاد سهولت، تضمین‌هایی را نیز فراهم کند.

خان جان الکوزی عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان بیش‌تر شود و تشویق شود ما به این باور استیم که فقر و بی‌کاری در کشور  وجود دارد از بین می‌رود.»

با این حال برخی از آگاهان مسایل اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در بخش معادن کشور را در راستای رشد و توسعه اقتصاد کشور اثر گذار می‌دانند.

شبیر بشیری آگاه مسایل اقتصادی گفت: «گسترش تعاملات تجارتی و اقتصادی می‌تواند که دریچه‌های نوین و متعددی را غرض گسترش روابط با هند باز کند و همین طور مردم افغانستان از تمام سرمایه‌گذار خارجی به گرمی استقبال می‌کند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، معادن مس‌عینک در لوگر، معادن آهن در حوزه هرات و استخراج نفت در بلاک قشقری حوزه آمو دریا از بزرگ‌ترین منابع زیرزمینی افغانستان به شمار می‌روند که امارت اسلامی پیمان اکتشاف و استخراج آن‌ها را با شرکت‌های خارجی امضا کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره