Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احتمال آغاز پروژه ۵۵ میگاوات برق گازی در بلخ از سوی یک بانک خصوصی

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که کار تولید ۵۵میگاوات برق گازی در ولایت بلخ از سوی یک بانک خصوصی آغاز خواهد شد.

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که این بانک خصوصی در زمان جمهوریت نیز روی این پروژه کار می‌کرد و اکنون می‌خواهد دوباره کار روی آن را آغاز کند.

آقای عزیزی می‌افزاید که علاقمندی بازرگانان کشور برای سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان بیش‌تر شده است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت تصریح کرد: «امروز ما گفت‌وگو همرای بانک غضنفر داشتیم و تقریبن در حدود ۵۵ میگاوات برق پروژه سابقه بود می‌خواهند دوباره این را احیا کنند یعنی ۵۵میگاوات برق در شهر مزار شریف بزرگ‌ترین پروژه است.»

امان‌الله غالب رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که پروژه‌ی تولید ۵۵میگاوات برق از طریق لوله‌کشی گاز شبرغان در ولایت بلخ افزون بر ایجاد زمینه‌های کاری، در رسیدن به خودبسندگی کشور نیز اثرگذار خواهد بود.

آقای غالب در این باره گفت: «از جرقدوق گاز از طریق پایپ‌لاین که در حدود ۴۵ الی ۵۰ کیلومتر پایپ‌لاین است گاز انتقال داده می‌شود به مزارشریف.»

از سویی هم، برخی از آگاهان سرمایه‌گذاری داخلی روی پروژه‌های زیربنایی از جمله تولید برق را در کشور برای رسیدن به خودبسندگی اثرگذار می‌دانند.

شبیر بشیری آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «تولید برق از منابع داخلی و در داخل افغانستان و بلندرفتن میزان تولید برق که بتواند حد اقل سکتور صنعت و تولید افغانستان را تمویل کند، در حقیقت یکی از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در افغانستان شمرده می‌شود.»

قطب‌الدین یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی دیگر گفت: «با تکمیل این پروژه‌ها افغانستان از وابسته‌گی‌های بیرونی نجات پیدا می‌کند و باعث ایجاد شغل برای در محیط و ماحول زندگی می‌کنند می‌شود.»

در حالی که افغانستان بیش‌ترین انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه خریداری می‌کند؛ اما مسوولان در امارت اسلامی همواره تاکید کرده‌اند که برای رسیدن به خودبسندگی در زمینه تولید انرژی برنامه‌های گوناگونی را روی دست دارند.

احتمال آغاز پروژه ۵۵ میگاوات برق گازی در بلخ از سوی یک بانک خصوصی

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که این بانک خصوصی در زمان جمهوریت نیز روی این پروژه کار می‌کرد و اکنون می‌خواهد دوباره کار روی آن را آغاز کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که کار تولید ۵۵میگاوات برق گازی در ولایت بلخ از سوی یک بانک خصوصی آغاز خواهد شد.

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که این بانک خصوصی در زمان جمهوریت نیز روی این پروژه کار می‌کرد و اکنون می‌خواهد دوباره کار روی آن را آغاز کند.

آقای عزیزی می‌افزاید که علاقمندی بازرگانان کشور برای سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان بیش‌تر شده است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت تصریح کرد: «امروز ما گفت‌وگو همرای بانک غضنفر داشتیم و تقریبن در حدود ۵۵ میگاوات برق پروژه سابقه بود می‌خواهند دوباره این را احیا کنند یعنی ۵۵میگاوات برق در شهر مزار شریف بزرگ‌ترین پروژه است.»

امان‌الله غالب رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که پروژه‌ی تولید ۵۵میگاوات برق از طریق لوله‌کشی گاز شبرغان در ولایت بلخ افزون بر ایجاد زمینه‌های کاری، در رسیدن به خودبسندگی کشور نیز اثرگذار خواهد بود.

آقای غالب در این باره گفت: «از جرقدوق گاز از طریق پایپ‌لاین که در حدود ۴۵ الی ۵۰ کیلومتر پایپ‌لاین است گاز انتقال داده می‌شود به مزارشریف.»

از سویی هم، برخی از آگاهان سرمایه‌گذاری داخلی روی پروژه‌های زیربنایی از جمله تولید برق را در کشور برای رسیدن به خودبسندگی اثرگذار می‌دانند.

شبیر بشیری آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «تولید برق از منابع داخلی و در داخل افغانستان و بلندرفتن میزان تولید برق که بتواند حد اقل سکتور صنعت و تولید افغانستان را تمویل کند، در حقیقت یکی از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در افغانستان شمرده می‌شود.»

قطب‌الدین یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی دیگر گفت: «با تکمیل این پروژه‌ها افغانستان از وابسته‌گی‌های بیرونی نجات پیدا می‌کند و باعث ایجاد شغل برای در محیط و ماحول زندگی می‌کنند می‌شود.»

در حالی که افغانستان بیش‌ترین انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه خریداری می‌کند؛ اما مسوولان در امارت اسلامی همواره تاکید کرده‌اند که برای رسیدن به خودبسندگی در زمینه تولید انرژی برنامه‌های گوناگونی را روی دست دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره