Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش وزارت مخابرات برای ارایه انترنت ارزان‌تر و با کیفیت بهتر به شهروندان

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که در حال حاضر بیش از هشت هزار کیلومتر پروژه فایبر نوری در سراسر کشور توسعه یافته است.

عنایت‌الله الکوزی سخن‌گوی این وزارت تاکید می‌ورزد که تلاش دارند تا انترنت را با بهای کم‌تر و خدمات بهتر برای شهروندان کشور ارایه کنند.

سخن‌گوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این باره گفت: «فعلن افغانستان در هفت نقطه با کشورهای همسایه وصل است و شبکه‌های مخابراتی از این طریق انترنت را وارد افغانستان می‌کنند که اکثریت شان با کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی است. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سعی می‌کند که نقاط مختلف افغانستان را با فایبر نوری وصل کند.»

هم‌زمان با این، شماری از باشندگان کابل از بهای بلند انترنت شکایت دارند.

آنان می‌گویند با آن‌که بهای انترنت بلند است؛ اما کیفیتش پایین است و از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌خواهند که در زمینه بهترشدن کیفیت انترنت توجه داشته باشند.

امید باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «بهای انترنت بسیار زیاد است. در افغانستان بهای یک، دو یا ده جی بی انترنت نسبت به دیگر کشورها بسیار بلند است.»

علی رضا باشنده دیگر کابل گفت: «کیفیت انترنت در افغانستان نسبت به کشورهای دیگر بسیار ضعیف است؛ اما توقع ما این است که شرکت‌های که خدمات انترنتی ارایه می‌کنند، کیفیت عرضه خود را زیاد کنند.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که سرمایه‌گذاری در بخش مخابرات و انترنت می‌تواند در رشد اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار باشد.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «دو گزینه وجود دارد، یا این‌که خود حکومت، وزارت مخابرات و شبکه سلام یک شرکت جدیدی را تاسیس بکنند و سرمایه‌گذاری کند که هم بتواند خوب خدمات ارایه بکند و هم این درآمد نصیب مردم افغانستان شود و به خزانه دولت بیاید.»

پیش از این، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز گفته بود که در حال حاضر بیش از هژده هزار سایت مخابراتی در سطح کشور فعال‌اند و  ۶۱ درصد از شهروندان کشور به خدماتی مخابراتی دسترسی دارند؛ اما او این آمار را ابتدایی عنوان کرده بود.

تلاش وزارت مخابرات برای ارایه انترنت ارزان‌تر و با کیفیت بهتر به شهروندان

عنایت‌الله الکوزی سخن‌گوی این وزارت تاکید می‌ورزد که تلاش دارند تا انترنت را با بهای کم‌تر و خدمات بهتر برای شهروندان کشور ارایه کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که در حال حاضر بیش از هشت هزار کیلومتر پروژه فایبر نوری در سراسر کشور توسعه یافته است.

عنایت‌الله الکوزی سخن‌گوی این وزارت تاکید می‌ورزد که تلاش دارند تا انترنت را با بهای کم‌تر و خدمات بهتر برای شهروندان کشور ارایه کنند.

سخن‌گوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این باره گفت: «فعلن افغانستان در هفت نقطه با کشورهای همسایه وصل است و شبکه‌های مخابراتی از این طریق انترنت را وارد افغانستان می‌کنند که اکثریت شان با کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی است. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سعی می‌کند که نقاط مختلف افغانستان را با فایبر نوری وصل کند.»

هم‌زمان با این، شماری از باشندگان کابل از بهای بلند انترنت شکایت دارند.

آنان می‌گویند با آن‌که بهای انترنت بلند است؛ اما کیفیتش پایین است و از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌خواهند که در زمینه بهترشدن کیفیت انترنت توجه داشته باشند.

امید باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «بهای انترنت بسیار زیاد است. در افغانستان بهای یک، دو یا ده جی بی انترنت نسبت به دیگر کشورها بسیار بلند است.»

علی رضا باشنده دیگر کابل گفت: «کیفیت انترنت در افغانستان نسبت به کشورهای دیگر بسیار ضعیف است؛ اما توقع ما این است که شرکت‌های که خدمات انترنتی ارایه می‌کنند، کیفیت عرضه خود را زیاد کنند.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که سرمایه‌گذاری در بخش مخابرات و انترنت می‌تواند در رشد اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار باشد.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «دو گزینه وجود دارد، یا این‌که خود حکومت، وزارت مخابرات و شبکه سلام یک شرکت جدیدی را تاسیس بکنند و سرمایه‌گذاری کند که هم بتواند خوب خدمات ارایه بکند و هم این درآمد نصیب مردم افغانستان شود و به خزانه دولت بیاید.»

پیش از این، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز گفته بود که در حال حاضر بیش از هژده هزار سایت مخابراتی در سطح کشور فعال‌اند و  ۶۱ درصد از شهروندان کشور به خدماتی مخابراتی دسترسی دارند؛ اما او این آمار را ابتدایی عنوان کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره