Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز دوباره صادرات از راه‌آهن هرات – خواف

نخستین محموله صادراتی کشور پس از پنج سال از طریق راه‌آهن هرات - خواف به ترکیه صادر شد.

مسوولان در اداره راه‌آهن هرات گفته‌اند که قرار است همه روزه یک قطار محموله وارداتی و صادراتی میان ایران و افغانستان از طریق راه‌آهن هرات - خواف رفت و آمد کند.

این قطار حامل بیش از ۱۱۰۰ تن سنگ تالک بود که به مقصد شهر بیلیجیک فرستاده شد.

محمد نسیم محمدی رییس راه‌آهن هرات به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «برای مدت یک ماه روزانه یک قطار از افغانستان به ایران می‌رود و برعکس آن نیز انجام می‌شود و پس از یک ماه به علت افزایش اموال تجاران روزانه دو قطار خواهد رفت و مسافرین هم در آینده مد نظر گرفته شده است.»

آغاز صادرات و واردات از طریق راه‌آهن هرات - خواف به سود اقتصاد کشور خوانده می‌شود. بخش خصوصی کشور می‌گوید که با فعال شدن این مسیر، روند صادرات و واردات کالاهای بازرگانی میان افغانستان و ایران و همچنان کشورهای اورپایی افزایش میابد.

احمدسعید صدیقی معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات در این باره گفت: «ایجاد خط آهن روزنک می‌تواند بدیل خوبی در قسمت ترانسپورت زمینی و هم‌چنان بخاطر انتقال مسافرین باشد. این سهولت بزرگی در قسمت تجارت افغانستان هم‌چنان در قسمت صادرات افغانستان ایجاد خواهد کرد.»

طاهر افشار نماینده اداره راه‌آهن ایران درباره از سرگیری صادرات و واردات از راه‌آهن هرات – خواف گفت: «این تراز تجاری بیشتر به نفع افغانستان است؛ چون مقدار صادراتی که می‌تواند از سمت افغانستان به سمت ایران حرکت بکند یا به سمت کشورهای اروپایی بیشتر از مقداری خواهد بود که از مرز جاده‌ای این مقدار انجام می‌شد.»

گفته شده است که زیربناها در ایستگاه روزنک هرات توسعه میابد، با توسعه زیربناها، قرار است رفت و آمد قطارهای مسافربری نیز میان افغانستان و ایران آغاز شود.

نذیراحمد رحیمی مسوول شرکت تخلیه و بارگیری در ایستگاه روزنک هرات گفت: «مشکلاتی که در بعضی بخش‌ها موجود است، وقتی آن‌ها حل شود، در آینده می‌توانیم محموله بزرگ‌تری را بفرستیم.»

راه‌آهن هرات - خواف نزدیک به چهار سال پیش گشایش یافت؛ اما حدود سه سال پیش در جریان تحولات در کشور، بخشی از امکانات ایستگاه روزنک از سوی مردم دزدی شد.

در چند ماه گذشته تمام بخش‌های این راه‌آهن بازسازی شده و قرار است پس از این، به‌طور منظم روزانه قطارهای حامل کالاهای صادراتی و وارداتی در این مسیر رفت و آمد کنند.

آغاز دوباره صادرات از راه‌آهن هرات – خواف

بخش خصوصی می‌گوید که با فعال شدن این مسیر، روند صادرات و واردات کالاهای بازرگانی میان افغانستان و ایران و همچنان کشورهای اورپایی افزایش میابد.

تصویر بندانگشتی

نخستین محموله صادراتی کشور پس از پنج سال از طریق راه‌آهن هرات - خواف به ترکیه صادر شد.

مسوولان در اداره راه‌آهن هرات گفته‌اند که قرار است همه روزه یک قطار محموله وارداتی و صادراتی میان ایران و افغانستان از طریق راه‌آهن هرات - خواف رفت و آمد کند.

این قطار حامل بیش از ۱۱۰۰ تن سنگ تالک بود که به مقصد شهر بیلیجیک فرستاده شد.

محمد نسیم محمدی رییس راه‌آهن هرات به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «برای مدت یک ماه روزانه یک قطار از افغانستان به ایران می‌رود و برعکس آن نیز انجام می‌شود و پس از یک ماه به علت افزایش اموال تجاران روزانه دو قطار خواهد رفت و مسافرین هم در آینده مد نظر گرفته شده است.»

آغاز صادرات و واردات از طریق راه‌آهن هرات - خواف به سود اقتصاد کشور خوانده می‌شود. بخش خصوصی کشور می‌گوید که با فعال شدن این مسیر، روند صادرات و واردات کالاهای بازرگانی میان افغانستان و ایران و همچنان کشورهای اورپایی افزایش میابد.

احمدسعید صدیقی معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات در این باره گفت: «ایجاد خط آهن روزنک می‌تواند بدیل خوبی در قسمت ترانسپورت زمینی و هم‌چنان بخاطر انتقال مسافرین باشد. این سهولت بزرگی در قسمت تجارت افغانستان هم‌چنان در قسمت صادرات افغانستان ایجاد خواهد کرد.»

طاهر افشار نماینده اداره راه‌آهن ایران درباره از سرگیری صادرات و واردات از راه‌آهن هرات – خواف گفت: «این تراز تجاری بیشتر به نفع افغانستان است؛ چون مقدار صادراتی که می‌تواند از سمت افغانستان به سمت ایران حرکت بکند یا به سمت کشورهای اروپایی بیشتر از مقداری خواهد بود که از مرز جاده‌ای این مقدار انجام می‌شد.»

گفته شده است که زیربناها در ایستگاه روزنک هرات توسعه میابد، با توسعه زیربناها، قرار است رفت و آمد قطارهای مسافربری نیز میان افغانستان و ایران آغاز شود.

نذیراحمد رحیمی مسوول شرکت تخلیه و بارگیری در ایستگاه روزنک هرات گفت: «مشکلاتی که در بعضی بخش‌ها موجود است، وقتی آن‌ها حل شود، در آینده می‌توانیم محموله بزرگ‌تری را بفرستیم.»

راه‌آهن هرات - خواف نزدیک به چهار سال پیش گشایش یافت؛ اما حدود سه سال پیش در جریان تحولات در کشور، بخشی از امکانات ایستگاه روزنک از سوی مردم دزدی شد.

در چند ماه گذشته تمام بخش‌های این راه‌آهن بازسازی شده و قرار است پس از این، به‌طور منظم روزانه قطارهای حامل کالاهای صادراتی و وارداتی در این مسیر رفت و آمد کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره