تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز کار ساخت کارخانه پردازش شیر در کابل

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با کمک مالی صندوق جهانی توسعه کشاورزی و کمک فنی سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد، با هزینه سه میلیون ۳۰۰ هزار دالر امروز سه شنبه کار ساخت یکی از بزرگ ترین کارخانه های پردازش شیر را در ریشخور کابل آغاز کرد.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در مراسم گشایش کار ساخت این کارخانه، گفت که از بیش از دو میلیون تُن تقاضا به شیر در کشور نزدیک به ۹۲ درصد آن در داخل کشور تولید می‌شود و از همین رو به سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی برای ارزش افزایی این فراوده نیاز است.

او افزود: «یکی از مشکلات ما در بخش زراعت همین است که تا هنوز سکتور خصوصی پیش قدم نشده است سرمایه گذاری کند، دستگاه‌های پروسس و فابریکه ها را بیارند ؛ تا بتوانیم که از این مشکالاتی که در این بخش داریم مرفوع کنیم.»

فابریزو سیزارتی، نماینده سازمان خوراک و کشاروزی سازمان ملل در افغانستان، گفت: «از بهر اینکه برای تولید کننده گان محلی شیر بازار پیدا کنیم، سازمان خوارک و کشاروزی سازمان ملل در ساخت پنج مرکز پردازش شیر در کابل، مزار، کندز، هرات و جلال آباد کمک می کند.»
 
قرار است که شیر تولید شده توسط نزدیک به ده هزار دامدار، از ولایت های لوگر، میدان وردک، کابل و پروان از سوی کوپراتیف ها گرد آوری گردد و به این کارخانه آورده شود.

این کارخانه شیر گرد آوری شده را به شیر پاستوریزه، ماست، دوغ، قیماق، چکه، مسکه و پنیر پروسس خواهد کرد.

در این نشست مسوولان شماری از اتحادیه های لبنیات گفتند برای پردازش شیر و جلوگیری از ضایع شدن شیر تولید شده در کشور به سرمایه گذاری های بیشتر نیاز است.

ذکریا احمدزی، رییس اتحادیه لبنیات کابل، گفت: «اکثریت وقت شیر تولید شده ما ضایع می شود ، ما کوپراتیف های گرد آوری شیر را جواب می دهیم ، تولیدات زیاد است اما مارکیت برای پروسس آن وجود ندارد.»

آمار های وزارت زراعت و آبیاری نشان می دهند که سالانه به ارزش بیش از ۶۰ میلیون دالر لبنیات وارد کشور می شود و با ساخته شدن این کارخانه در یک و نیم سال آینده واردات لبنیات نزدیک به ۳۰ میلیون دالر کاهش خواهد یافت.

آغاز کار ساخت کارخانه پردازش شیر در کابل

وزیر زراعت و آبیاری می‌گوید که این کارخانه توانایی پردازش ۸۰ هزار لیتر شیر را در بیست و چهار ساعت دارد. 

Thumbnail

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با کمک مالی صندوق جهانی توسعه کشاورزی و کمک فنی سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد، با هزینه سه میلیون ۳۰۰ هزار دالر امروز سه شنبه کار ساخت یکی از بزرگ ترین کارخانه های پردازش شیر را در ریشخور کابل آغاز کرد.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در مراسم گشایش کار ساخت این کارخانه، گفت که از بیش از دو میلیون تُن تقاضا به شیر در کشور نزدیک به ۹۲ درصد آن در داخل کشور تولید می‌شود و از همین رو به سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی برای ارزش افزایی این فراوده نیاز است.

او افزود: «یکی از مشکلات ما در بخش زراعت همین است که تا هنوز سکتور خصوصی پیش قدم نشده است سرمایه گذاری کند، دستگاه‌های پروسس و فابریکه ها را بیارند ؛ تا بتوانیم که از این مشکالاتی که در این بخش داریم مرفوع کنیم.»

فابریزو سیزارتی، نماینده سازمان خوراک و کشاروزی سازمان ملل در افغانستان، گفت: «از بهر اینکه برای تولید کننده گان محلی شیر بازار پیدا کنیم، سازمان خوارک و کشاروزی سازمان ملل در ساخت پنج مرکز پردازش شیر در کابل، مزار، کندز، هرات و جلال آباد کمک می کند.»
 
قرار است که شیر تولید شده توسط نزدیک به ده هزار دامدار، از ولایت های لوگر، میدان وردک، کابل و پروان از سوی کوپراتیف ها گرد آوری گردد و به این کارخانه آورده شود.

این کارخانه شیر گرد آوری شده را به شیر پاستوریزه، ماست، دوغ، قیماق، چکه، مسکه و پنیر پروسس خواهد کرد.

در این نشست مسوولان شماری از اتحادیه های لبنیات گفتند برای پردازش شیر و جلوگیری از ضایع شدن شیر تولید شده در کشور به سرمایه گذاری های بیشتر نیاز است.

ذکریا احمدزی، رییس اتحادیه لبنیات کابل، گفت: «اکثریت وقت شیر تولید شده ما ضایع می شود ، ما کوپراتیف های گرد آوری شیر را جواب می دهیم ، تولیدات زیاد است اما مارکیت برای پروسس آن وجود ندارد.»

آمار های وزارت زراعت و آبیاری نشان می دهند که سالانه به ارزش بیش از ۶۰ میلیون دالر لبنیات وارد کشور می شود و با ساخته شدن این کارخانه در یک و نیم سال آینده واردات لبنیات نزدیک به ۳۰ میلیون دالر کاهش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید