تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد نماینده‌گان از تأخیر در فرستادن سند بودجه به مجلس

در حالی که نزدیک به بیست روز به پایان سال مالی ۱۳۹۸مانده‌است، تاکنون سند بودجۀ سال مالی آینده (۱۳۹۹) به مجلس نماینده‌گان نرسیده‌است.

بربنیاد مادۀ ۹۸ قانون اساسی، حکومت مکلف است سند بودجۀ سال آینده را در جریان ربع چهارم سال مالی جاری به پارلمان بفرستد و مجلس نماینده‌گان مکلف است آن را در مدت حداکثر یک ماه تصویب کند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که همه ساله، سند بودجه با تأخیر به این مجلس می‌رسد.

به گفتۀ آنان، تأخیر در رسیدن سند بودجه به مجلس، باعث می‌شود که نماینده‌گان فرصت کافی برای بررسی آن نداشته باشند.

ابرارالله مراد، یک عضو مجلس  در این باره گفت: «سند بودجه باید برسد و کمیسیون‌های اقتصادی و دیگر کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان، این سند را ببینند.»

ریحانه آزاد، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «باید واقعأ بودجه وقت می‌آمد. ۲۵ روز از سال مالی باقی مانده اما بودجه هنوز نیامده‌است. بسیاری از مردم که پروژه‌های شان نیمه‌کاره مانده‌اند، شکایت‌های شان بالا شده‌است – آن‌ها پیسه ندارند؛ این یک چالش بزرگ است.»

در همین حال، شماری از کارشناسان امور اقتصادی نیز می‌گویند که اگر سند بودجه به زمان معیین به مجلس نرسد، مشکلاتی را درپی خواهد داشت.

منصور سادات، کارشناس امور اقتصادی در این باره اظهار داشت: «تمام بخش‌های مختلف که نمی‌توانند بودجۀ خودرا در زمان معیین آن و به صورت درست به مصرف برسانند، یکی از مشکلات آن همین [تأخیر در رسیدن سند بودجه به مجلس] است.»

اما، شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که این وزارت پس از تأیید سند بودجه در شست کابینه، آن را به زمان معیین آن به مجلس سنا ارسال کرده‌است: «تاکنون ما رسمأ نظریات مجلس سنا را [دربارۀ سند بودجه] نگرفته‌ایم و امیدواریم که مجلس سنا هرچه زودتر گفت‌وگوهایش را در این باره تکمیل کند و نظریات خودرا با ما شریک کند و پس از آن نظریات آن را تأیید کنیم و سپس به مجلس نماینده‌گان بفرستیم.»

انتقاد نماینده‌گان از تأخیر در فرستادن سند بودجه به مجلس

سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که این وزارت پس از تأیید سند بودجه در شست کابینه، آن را به زمان معیین آن به مجلس سنا ارسال کرده‌است.

Thumbnail

در حالی که نزدیک به بیست روز به پایان سال مالی ۱۳۹۸مانده‌است، تاکنون سند بودجۀ سال مالی آینده (۱۳۹۹) به مجلس نماینده‌گان نرسیده‌است.

بربنیاد مادۀ ۹۸ قانون اساسی، حکومت مکلف است سند بودجۀ سال آینده را در جریان ربع چهارم سال مالی جاری به پارلمان بفرستد و مجلس نماینده‌گان مکلف است آن را در مدت حداکثر یک ماه تصویب کند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که همه ساله، سند بودجه با تأخیر به این مجلس می‌رسد.

به گفتۀ آنان، تأخیر در رسیدن سند بودجه به مجلس، باعث می‌شود که نماینده‌گان فرصت کافی برای بررسی آن نداشته باشند.

ابرارالله مراد، یک عضو مجلس  در این باره گفت: «سند بودجه باید برسد و کمیسیون‌های اقتصادی و دیگر کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان، این سند را ببینند.»

ریحانه آزاد، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «باید واقعأ بودجه وقت می‌آمد. ۲۵ روز از سال مالی باقی مانده اما بودجه هنوز نیامده‌است. بسیاری از مردم که پروژه‌های شان نیمه‌کاره مانده‌اند، شکایت‌های شان بالا شده‌است – آن‌ها پیسه ندارند؛ این یک چالش بزرگ است.»

در همین حال، شماری از کارشناسان امور اقتصادی نیز می‌گویند که اگر سند بودجه به زمان معیین به مجلس نرسد، مشکلاتی را درپی خواهد داشت.

منصور سادات، کارشناس امور اقتصادی در این باره اظهار داشت: «تمام بخش‌های مختلف که نمی‌توانند بودجۀ خودرا در زمان معیین آن و به صورت درست به مصرف برسانند، یکی از مشکلات آن همین [تأخیر در رسیدن سند بودجه به مجلس] است.»

اما، شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که این وزارت پس از تأیید سند بودجه در شست کابینه، آن را به زمان معیین آن به مجلس سنا ارسال کرده‌است: «تاکنون ما رسمأ نظریات مجلس سنا را [دربارۀ سند بودجه] نگرفته‌ایم و امیدواریم که مجلس سنا هرچه زودتر گفت‌وگوهایش را در این باره تکمیل کند و نظریات خودرا با ما شریک کند و پس از آن نظریات آن را تأیید کنیم و سپس به مجلس نماینده‌گان بفرستیم.»

هم‌رسانی کنید