Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بزرگداشت از روز دهقان و برگزاری نمایشگاه کشاورزی در کابل

روز دوم ماه حمل، به نام «روز دهقان» از سوی حکومت افغانستان نام‌گذاری شده‌است و در این روز تعطیلی عمومی است.

مقام‌های حکومتی و کشاورزان، از این روز با برگزاری مراسم‌های جداگانه در سراسر کشور به ویژه در کابل بزرگداشت می‌کنند.

جشن روز دهقان در کابل، معمولأ در بادام باغ کابل برگزار می‌شود و امروز (جمعه، ۲حمل) نیز این جشن با برگزاری نمایشگاه‌های زراعتی در این محل برگزار شد.

نصیراحمد درانی، وزیر زراعت که در این مراسم شرکت کرده بود، به کشاورزان نوید داد که در سال جدید خورشیدی، کارهای بیشتری در راستای ایجاد زیربناهای کشاورزی انجام خواهند شد.

آقای درانی گفت که در این سال، کار ساخت سه سیلوی بزرگ و ذخایر راهبردی غله در کشور آغاز خواهند شد: «ما امسال به کسانی که در بخش‌های گوناگون کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند در کنار حمایت‌های فنی حمایت‌های مالی نیز می‌کنیم.»

در جشن امسال دهقان در بادام باغ، ده‌ها کشاوز از ولایت‌های گوناگون کشور نیز شرکت کرده بودند و شماری از این کشاورزان، در بیش از ۲۳۰غرفه، فرآورده‌های کشاورزی شان را نیز به نمایش گذاشته‌اند.

در این نمایشگاۀ شش‌روزه، حضور نیز پررنگ است – زنانی‌که فرآورده‌های دستی و کشاورزی شان را به نمایش گذاشته‌اند و بدنبال جلب مشتری اند.

زهرا وفا، رییس انجمن زنان بازرگان در بامیان، یکی از این زنان است. او به نماینده‌گی از زنان کارگر ولایت بامیان به این نمایشگاه حضور یافته‌است و کالاهای آنان را به نمایش گذاشته تا به گفتۀ خودش، برای یان فرآورده‌ها بازاریابی کند.

خانم وفا در این باره گفت: «ما به نماینده‌گی زنان بازرگان بامیان، کالاهای آنان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته ایم و امید است که به قراردادهای کوچک و میانه هم دست یابیم.»

در این نمایشگاه، گذشته از میوه‌ها و سبزی‌ها، صنایع دستی زنان، فرآورده‌های فارمی نیز به نمایش گذاشته شده‌اند.

بزرگداشت از روز دهقان و برگزاری نمایشگاه کشاورزی در کابل

جشن روز دهقان در کابل، معمولأ در بادام باغ کابل برگزار می‌شود و امروز (جمعه، ۲حمل) نیز این جشن با برگزاری نمایشگاه‌های زراعتی در این محل برگزار شد.

تصویر بندانگشتی

روز دوم ماه حمل، به نام «روز دهقان» از سوی حکومت افغانستان نام‌گذاری شده‌است و در این روز تعطیلی عمومی است.

مقام‌های حکومتی و کشاورزان، از این روز با برگزاری مراسم‌های جداگانه در سراسر کشور به ویژه در کابل بزرگداشت می‌کنند.

جشن روز دهقان در کابل، معمولأ در بادام باغ کابل برگزار می‌شود و امروز (جمعه، ۲حمل) نیز این جشن با برگزاری نمایشگاه‌های زراعتی در این محل برگزار شد.

نصیراحمد درانی، وزیر زراعت که در این مراسم شرکت کرده بود، به کشاورزان نوید داد که در سال جدید خورشیدی، کارهای بیشتری در راستای ایجاد زیربناهای کشاورزی انجام خواهند شد.

آقای درانی گفت که در این سال، کار ساخت سه سیلوی بزرگ و ذخایر راهبردی غله در کشور آغاز خواهند شد: «ما امسال به کسانی که در بخش‌های گوناگون کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند در کنار حمایت‌های فنی حمایت‌های مالی نیز می‌کنیم.»

در جشن امسال دهقان در بادام باغ، ده‌ها کشاوز از ولایت‌های گوناگون کشور نیز شرکت کرده بودند و شماری از این کشاورزان، در بیش از ۲۳۰غرفه، فرآورده‌های کشاورزی شان را نیز به نمایش گذاشته‌اند.

در این نمایشگاۀ شش‌روزه، حضور نیز پررنگ است – زنانی‌که فرآورده‌های دستی و کشاورزی شان را به نمایش گذاشته‌اند و بدنبال جلب مشتری اند.

زهرا وفا، رییس انجمن زنان بازرگان در بامیان، یکی از این زنان است. او به نماینده‌گی از زنان کارگر ولایت بامیان به این نمایشگاه حضور یافته‌است و کالاهای آنان را به نمایش گذاشته تا به گفتۀ خودش، برای یان فرآورده‌ها بازاریابی کند.

خانم وفا در این باره گفت: «ما به نماینده‌گی زنان بازرگان بامیان، کالاهای آنان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته ایم و امید است که به قراردادهای کوچک و میانه هم دست یابیم.»

در این نمایشگاه، گذشته از میوه‌ها و سبزی‌ها، صنایع دستی زنان، فرآورده‌های فارمی نیز به نمایش گذاشته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید