Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ملا برادر: افغانستان با کمک کشورهای دیگر پیشرفت نخواهد کرد

جشن دهقان و بیست و ششمین نمایشگاه فرآورده های کشاورزی در بادام باغ کابل گشایش یافت.

کشاورزان از ولایت های گونه گون افغانستان در این نمایشگاه رژه رفتند و فرآوردهای شان را به نمایش گذاشتند.

ملاعبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزراء هنگامی سخنرانی در این مراسم می‌گوید که افغانستان با کمک کشورهای دیگر پیشرفت نخواهد کرد و این کمک ها تنها در کوتاه مدت نیازهای کشور را برطرف می سازند.

معاون نخست رییس الوزراء تاکید می ورزد که برای رشد کشاورزی، در روزهای نزدیک یک پروژه ملی کشاورزی به بهره برداری سپرده خواهد شد.

ملاعبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزراء، گفت:«نه ماه و نه هفته می گیرد به زودی در روزهای آینده این پروژه ملی به بهره برداری خواهد رسید و از این پروژه ممکن است نیمی افغانستان بهره مند شود.»

ملابرادر از مسوولان وزارت‌های سکتوری می‌خواهد که برای خودکفایی افغانستان دست به‌کار شوند و انتظار کمک های کشورهای دیگر را نداشته باشند.

ملاعبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزراء، گفت:«افغانستان از طریق کمک ها به پشرفت دست نمی یابد؛ در کوتاه مدت ضرورت رفع می شود نه در دراز مدت و ما باید در پیشرفت کشور همه دست به دست هم بدهیم.»

در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برگزاری این نمایشگاه را برای بازاریابی فرآورده های کشاورزی مهم می داند و می گوید که این وزارت دست غاصبان را از غصب زمین‌های کشاورزی کوتاه ساخته است.

عبدالرحمن راشد، سرپرست وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، گفت:«به هزاران هکتار زمین دولتی از غاصبان پس گرفته شده است.»

در نمایشگاه فرآورده های کشاورزی بادام باغ، بانوان نیز از ولایت های گونه گون افغانستان در بیش از پنجاه غرفه ساخته های دستی شان را به نمایش گذاشته اند.

فرشته هاشمی، گفت:«تجارت ما بسیار خراب شده است و ورشکست شده است امید این نمایشگاه به سود ما تمام شود.»

نورضیا صافی، متشبث، گفت:«نبود بازار یکی از مشکلات ما است که فرآورده های مان بازار ندارند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هفتاد و پنج درصد از شهروندان کشور به ویژه روستانشینان از رهگذر کشاورزی و مالداری درآمد بدست می آورند.

ملا برادر: افغانستان با کمک کشورهای دیگر پیشرفت نخواهد کرد

معاون نخست رییس الوزراء تاکید می ورزد که برای رشد کشاورزی، در روزهای نزدیک یک پروژه ملی کشاورزی به بهره برداری سپرده خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

جشن دهقان و بیست و ششمین نمایشگاه فرآورده های کشاورزی در بادام باغ کابل گشایش یافت.

کشاورزان از ولایت های گونه گون افغانستان در این نمایشگاه رژه رفتند و فرآوردهای شان را به نمایش گذاشتند.

ملاعبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزراء هنگامی سخنرانی در این مراسم می‌گوید که افغانستان با کمک کشورهای دیگر پیشرفت نخواهد کرد و این کمک ها تنها در کوتاه مدت نیازهای کشور را برطرف می سازند.

معاون نخست رییس الوزراء تاکید می ورزد که برای رشد کشاورزی، در روزهای نزدیک یک پروژه ملی کشاورزی به بهره برداری سپرده خواهد شد.

ملاعبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزراء، گفت:«نه ماه و نه هفته می گیرد به زودی در روزهای آینده این پروژه ملی به بهره برداری خواهد رسید و از این پروژه ممکن است نیمی افغانستان بهره مند شود.»

ملابرادر از مسوولان وزارت‌های سکتوری می‌خواهد که برای خودکفایی افغانستان دست به‌کار شوند و انتظار کمک های کشورهای دیگر را نداشته باشند.

ملاعبدالغنی برادر، معاون نخست رییس الوزراء، گفت:«افغانستان از طریق کمک ها به پشرفت دست نمی یابد؛ در کوتاه مدت ضرورت رفع می شود نه در دراز مدت و ما باید در پیشرفت کشور همه دست به دست هم بدهیم.»

در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برگزاری این نمایشگاه را برای بازاریابی فرآورده های کشاورزی مهم می داند و می گوید که این وزارت دست غاصبان را از غصب زمین‌های کشاورزی کوتاه ساخته است.

عبدالرحمن راشد، سرپرست وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، گفت:«به هزاران هکتار زمین دولتی از غاصبان پس گرفته شده است.»

در نمایشگاه فرآورده های کشاورزی بادام باغ، بانوان نیز از ولایت های گونه گون افغانستان در بیش از پنجاه غرفه ساخته های دستی شان را به نمایش گذاشته اند.

فرشته هاشمی، گفت:«تجارت ما بسیار خراب شده است و ورشکست شده است امید این نمایشگاه به سود ما تمام شود.»

نورضیا صافی، متشبث، گفت:«نبود بازار یکی از مشکلات ما است که فرآورده های مان بازار ندارند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هفتاد و پنج درصد از شهروندان کشور به ویژه روستانشینان از رهگذر کشاورزی و مالداری درآمد بدست می آورند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره