Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست دهقانان در جشن دهقان؛ ساخت سردخانه‌ها و مراکز پروسس

شماری از کشاورزان در روز جشن دهقان از افزایش فرآورده‌های کشاورزی در سال پیش‌رو خوش‌بینی حکردند اما از حکومت خواستند که سردخانه‌ها، مرکزهای پروسس و بسته‌بندی بسازد و بازار یابی برای فرآورده‌های کشاورزی شان را تقویت کند. 

مصطفی، یک کشاورز، گفت: «در بخش بسته‌بندی ما با مشکل رو به رو هستیم. ما یک سیر بانجان رومی را به ۵۰ یا ۱۰۰ افغانی به‎فروش می‎رسانیم. اما رومی ما در کشورهای بیرونی یک کیلو اش تا ۲۰۰ یا ۳۰۰ افغانی فروخته می‎شود.»

حیات الله، کشاورز دیگر، گفت: «به سردخانه‌ها نیاز داریم، به سایه خانه‌ها نیاز داریم، به فارم‌های مرغداری ضرورت داریم. باید این چیزها برای ما ساخته شود.»

در این همایش، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و زراعت و آبیاری گفت که برای آبیاری درست زمین‌های کشاورزی تاکنون ۱۹ شبکۀ آبیاری در بند سلما ساخته شده‌اند و نیز کار ساخت ۱۴ شبکۀ دیگر ادامه دارد.

وی گفت: «۱۹ شبکه تا فعلاً تکمیل شده و کار ۱۴ شبکه دیگر در جریان است که با تطبیق این پروژه ها ۱۳ هزار و ۹۰۰ هکتار زمین تحت پوشش آبیاری خواهد آمد.»

نبود بازارهای مناسب برای فروش فرآورده‌های کشاورزی از چالش‌های بنیادی در برابر کار و بار کشاورزان گفته می‌شود اما وزیر زراعت و آبیاری گفت که برای بازاریابی برای فرآورده‌های کشاورزی پیمان‌های خریداری تخم، گوشت مرغ، برنج و سیب با وزارت دفاع صورت صورت گرفته است .

وی افزود: «سالانه یک هزار و ۴۴۰ تُن برنج وطن خریداری خواهد شد و اگر تولید و سرمایه گذاری د در این بخش زیاد شود این مقدار خریداری اضافه خواهد شد و همچنان به جای کیله و کینو وزارت دفاع از میوه‌جات داخلی که سیب است روزانه ۵۲ تُن خریداری می‌کند.»

غلام سخی، معین تأمینات وزارت دفاع، گفت: «من برای شما اطیمنان می‌دهم که در سال آینده در قرارداد چارچوبی دوساله ما ۶۰ درصد برنج وطنی خواهد بود.»

از سویی هم والی ولایت کابل از نامتوزان توسعه اقتصادی در شهرکابل سخن گفت. 

محمد حامد اکرم، والی ولایت کابل، گفت: «انکشاف اقتصادی نامتوازن وجود دارد بیکاری بسیار زیاد است و انکشاف اقتصادی امو قسمی که ما آرزو داشتیم صورت نگرفته است و این برای جامعه ما به ویژه شهر کابل خطرناک است.»

به گفتۀ وزارت زراعت و آبیاری بر بنیاد برنامه‌های این نهاد، امسال تولید زعفران در کشور به هشت تُن افزایش خواهد یافت و ۱۰ مرکز پروسس و بسته‌بندی زعفران از این سوی این نهاد ساخته می‌شود.

خواست دهقانان در جشن دهقان؛ ساخت سردخانه‌ها و مراکز پروسس

حیات الله، یک کشاورز، گفت: «به سردخانه‌ها نیاز داریم، به سایه خانه‌ها نیاز داریم، به فارم‌های مرغداری ضرورت داریم. باید این چیزها برای ما ساخته شود.»

Thumbnail

شماری از کشاورزان در روز جشن دهقان از افزایش فرآورده‌های کشاورزی در سال پیش‌رو خوش‌بینی حکردند اما از حکومت خواستند که سردخانه‌ها، مرکزهای پروسس و بسته‌بندی بسازد و بازار یابی برای فرآورده‌های کشاورزی شان را تقویت کند. 

مصطفی، یک کشاورز، گفت: «در بخش بسته‌بندی ما با مشکل رو به رو هستیم. ما یک سیر بانجان رومی را به ۵۰ یا ۱۰۰ افغانی به‎فروش می‎رسانیم. اما رومی ما در کشورهای بیرونی یک کیلو اش تا ۲۰۰ یا ۳۰۰ افغانی فروخته می‎شود.»

حیات الله، کشاورز دیگر، گفت: «به سردخانه‌ها نیاز داریم، به سایه خانه‌ها نیاز داریم، به فارم‌های مرغداری ضرورت داریم. باید این چیزها برای ما ساخته شود.»

در این همایش، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و زراعت و آبیاری گفت که برای آبیاری درست زمین‌های کشاورزی تاکنون ۱۹ شبکۀ آبیاری در بند سلما ساخته شده‌اند و نیز کار ساخت ۱۴ شبکۀ دیگر ادامه دارد.

وی گفت: «۱۹ شبکه تا فعلاً تکمیل شده و کار ۱۴ شبکه دیگر در جریان است که با تطبیق این پروژه ها ۱۳ هزار و ۹۰۰ هکتار زمین تحت پوشش آبیاری خواهد آمد.»

نبود بازارهای مناسب برای فروش فرآورده‌های کشاورزی از چالش‌های بنیادی در برابر کار و بار کشاورزان گفته می‌شود اما وزیر زراعت و آبیاری گفت که برای بازاریابی برای فرآورده‌های کشاورزی پیمان‌های خریداری تخم، گوشت مرغ، برنج و سیب با وزارت دفاع صورت صورت گرفته است .

وی افزود: «سالانه یک هزار و ۴۴۰ تُن برنج وطن خریداری خواهد شد و اگر تولید و سرمایه گذاری د در این بخش زیاد شود این مقدار خریداری اضافه خواهد شد و همچنان به جای کیله و کینو وزارت دفاع از میوه‌جات داخلی که سیب است روزانه ۵۲ تُن خریداری می‌کند.»

غلام سخی، معین تأمینات وزارت دفاع، گفت: «من برای شما اطیمنان می‌دهم که در سال آینده در قرارداد چارچوبی دوساله ما ۶۰ درصد برنج وطنی خواهد بود.»

از سویی هم والی ولایت کابل از نامتوزان توسعه اقتصادی در شهرکابل سخن گفت. 

محمد حامد اکرم، والی ولایت کابل، گفت: «انکشاف اقتصادی نامتوازن وجود دارد بیکاری بسیار زیاد است و انکشاف اقتصادی امو قسمی که ما آرزو داشتیم صورت نگرفته است و این برای جامعه ما به ویژه شهر کابل خطرناک است.»

به گفتۀ وزارت زراعت و آبیاری بر بنیاد برنامه‌های این نهاد، امسال تولید زعفران در کشور به هشت تُن افزایش خواهد یافت و ۱۰ مرکز پروسس و بسته‌بندی زعفران از این سوی این نهاد ساخته می‌شود.

هم‌رسانی کنید