تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

معین وزارت مالیه: مصارف کُد ۹۱ مطابق اهداف این کُد نبوده‌است

پس از نشر گزارش‌ها دربارۀ سه‌برابرشدن وجوۀ پولی در کُد ۹۱ و ۹۲، و اجرای مصارف گوناگون از این کُدها در سال گذشته، ذاهد همدرد، معین وزارت مالیه می‌پذیرد که در سال گذشته مصارف از کُد۹۱ مطابق به اهداف این کُد نبوده‌است.

آقای همدرد در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، گفت که از این کُد در بخش امنیتی، پرداخت حقوق، بازسازی بازمانده‌های باستانی و خرید زمین در کشور مصرف شده‌است – که در اهداف این کُد نیست.

هزینه کردن پول‌های کُد ۹۱ از صلاحیت‌های رییس‌جمهور (۷۰درصد) و رییس‌اجرایی (۳۰درصد) است.

همدرد در این باره اظهار داشت: «بدبختانه از این بودجه‌ها در بخش تقویت اداره‌های دولتی استفاده شده‌است؛ هرچند این مصارف مشروع استند، اما بربنیاد اهداف کُد نبوده‌اند.»

بربنیاد سندهایی‌که از کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس رسیده‌اند، نشان می‌دهند که در سال گذشته، اضافه از تخصیص یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون افغانی، بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دیگر در کُد ۹۱ ریخته شده‌است.

و همین‌طور، در کُد ۹۲، اضافه از تخصیص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون افغانی، بیش از دوصد میلیون افغانی دیگر بدون تأیید مجلس به این کُد افزود شده‌است.

مهدی راسخ، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «استفاده از کُدها... بسیار زیاد بوده‌است و به همین علت است که مجلس دو روز می‌شود تنها روی قطعیه کار می‌کند، اما دیده می‌شود که در مصارف بسیار خلاف ورزی‌ها صورت گرفته‌است.»

صدف کریمی، عضو دیگر مجلس نیز بیان داشت: «اینها از کُدها معاشات گزاف مشاوران را داده‌اند؛ چیزی که بسیار شفاف در حسابدهی نیست.»

شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس، می‌گویند که وجود کُدهای احتیاط در بودجه - آنهم با مصارف بی‌رویه و غیرحسابده - هرسال دردسرهایی را بوجود میارد.

از میان ۲۹کُد احتیاط در سند بودجه، کُد ۹۲ به هدف وجوۀ پولی برای حالات اضطرار پیشبینی می‌شود. اما، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس، می‌‎گویند که هرسال بیشترین مصارف از این کُد، در بخش‌های اپراتیفی و پرداخت حقوق فوق‌العادۀ افراد و اشخاص صورت می‌گیرد.

معین وزارت مالیه: مصارف کُد ۹۱ مطابق اهداف این کُد نبوده‌است

هزینه کردن پول‌های کُد ۹۱ از صلاحیت‌های رییس‌جمهور (۷۰درصد) و رییس‌اجرایی (۳۰درصد) است.

Thumbnail

پس از نشر گزارش‌ها دربارۀ سه‌برابرشدن وجوۀ پولی در کُد ۹۱ و ۹۲، و اجرای مصارف گوناگون از این کُدها در سال گذشته، ذاهد همدرد، معین وزارت مالیه می‌پذیرد که در سال گذشته مصارف از کُد۹۱ مطابق به اهداف این کُد نبوده‌است.

آقای همدرد در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، گفت که از این کُد در بخش امنیتی، پرداخت حقوق، بازسازی بازمانده‌های باستانی و خرید زمین در کشور مصرف شده‌است – که در اهداف این کُد نیست.

هزینه کردن پول‌های کُد ۹۱ از صلاحیت‌های رییس‌جمهور (۷۰درصد) و رییس‌اجرایی (۳۰درصد) است.

همدرد در این باره اظهار داشت: «بدبختانه از این بودجه‌ها در بخش تقویت اداره‌های دولتی استفاده شده‌است؛ هرچند این مصارف مشروع استند، اما بربنیاد اهداف کُد نبوده‌اند.»

بربنیاد سندهایی‌که از کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس رسیده‌اند، نشان می‌دهند که در سال گذشته، اضافه از تخصیص یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون افغانی، بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دیگر در کُد ۹۱ ریخته شده‌است.

و همین‌طور، در کُد ۹۲، اضافه از تخصیص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون افغانی، بیش از دوصد میلیون افغانی دیگر بدون تأیید مجلس به این کُد افزود شده‌است.

مهدی راسخ، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «استفاده از کُدها... بسیار زیاد بوده‌است و به همین علت است که مجلس دو روز می‌شود تنها روی قطعیه کار می‌کند، اما دیده می‌شود که در مصارف بسیار خلاف ورزی‌ها صورت گرفته‌است.»

صدف کریمی، عضو دیگر مجلس نیز بیان داشت: «اینها از کُدها معاشات گزاف مشاوران را داده‌اند؛ چیزی که بسیار شفاف در حسابدهی نیست.»

شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس، می‌گویند که وجود کُدهای احتیاط در بودجه - آنهم با مصارف بی‌رویه و غیرحسابده - هرسال دردسرهایی را بوجود میارد.

از میان ۲۹کُد احتیاط در سند بودجه، کُد ۹۲ به هدف وجوۀ پولی برای حالات اضطرار پیشبینی می‌شود. اما، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس، می‌‎گویند که هرسال بیشترین مصارف از این کُد، در بخش‌های اپراتیفی و پرداخت حقوق فوق‌العادۀ افراد و اشخاص صورت می‌گیرد.

هم‌رسانی کنید