تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

کاهش بی‌پیشینۀ بهای تربُز در ولایت فراه

کشاورزان در ولایت فراه، می‌گویند که در پی افزایش فرآورده‌های تربُز در این ولایت، بهای این میوۀ شیرین به‌گونۀ بی‌پیشینه کاهش یافته‌است.

به‌ گفتۀ این کشاورزان، بهای هرکیلوگرام تربُز اکنون در بازارهای ولایت فراه به یک افغانی رسیده‌است.

کشاورزان در ولایت فراه، با انتقاد از عدم هم‌کاری حکومت برای بازاریابی فرآورده‌های‌شان، می‌گویند که امسال صدهاهزار افغانی زیان کرده‌اند.

کشاورزان فراه، می‌گویند بهای کنونی تربُزدر بازارهای این ولایت حتا هزینه‌های کشت و برداشت آن‌ را نمی‌سازد.

علاءالدین، یکی از این کشاورزان گفت: «هر کیلو تربُز به یک افغانی، هر کیلو سیب به سه افغانی، هرکیلو خبربوزه به چهار افغانی است.»

عبدالواسع، کشاورز دیگر نیز افزود: «هر کیلو تربُز به یک افغانی است. ما بسیار تاوان کرده‌ایم؛ کشاورزی ما کلأ ضرر است؛ سردخانه نداریم...  تنها کرایه موتر ما ۳۵هزار افغانی شده.»

بیشتر کشاورزان ولایت فراه برای این‌که فرآورده‌های کشاورزی شان را به بهای بلندتر به فروش برسانند این فرآورده‌ها را به بازارهای هرات آورده‌اند.

در حال حاضر، یک کیل گرام تربُز در بازارهای هرات نیز کمتر از دو افغانی خرید و فروش می‌شود در حالی‌که هزینۀ انتقال هر کیل گرام تربُزتا بازارهای هرات بیشتر از دو افغانی می‌شود.

مسؤولان وزارت زراعت، می‌گویند که در زمینۀ افزایش تولیدات فرآورده‌های کشاورزی، کشاورزان فراه را کمک کرده‌اند و تلاش دارند تا زمینه‌های فروش فرآورده‌های آنان را نیز فراهم سازند.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت بیان داشت: «بالاتر از ۷۹۱ متریک تُن تولید تربُز در ولایت فراه امسال گزارش شده‌است که نسبت به سال گذشته ۱۷درصد افزایش را نشان می‌دهد. یکی از دلایل کاهش قیمت‌ها در روزهای اخیر عدم انتقال و صادرات تربُز از ولایت فراه به ولایت‌ها هم‌جوار و سایر ولایت‌ها بود.»

در همین حال، کارشناسان اقتصادی، حکومت را مکلف می‌دانند که از تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی پشتیبانی لازم کند.

محمد یعقوب مشعوف، کارشناس اقتصادی می‌گوید که نبود سردخانه‌ها برای نگهداری فرآورده‌های کشاورزی به ویژه میوه‌های تازه یکی از مشکلات جدی کشاورزان در کشور است.
 

بازرگانی

کاهش بی‌پیشینۀ بهای تربُز در ولایت فراه

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که فرآورده‌های تربُز در ولایت فراه امسال هفده درصد افزایش یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

کشاورزان در ولایت فراه، می‌گویند که در پی افزایش فرآورده‌های تربُز در این ولایت، بهای این میوۀ شیرین به‌گونۀ بی‌پیشینه کاهش یافته‌است.

به‌ گفتۀ این کشاورزان، بهای هرکیلوگرام تربُز اکنون در بازارهای ولایت فراه به یک افغانی رسیده‌است.

کشاورزان در ولایت فراه، با انتقاد از عدم هم‌کاری حکومت برای بازاریابی فرآورده‌های‌شان، می‌گویند که امسال صدهاهزار افغانی زیان کرده‌اند.

کشاورزان فراه، می‌گویند بهای کنونی تربُزدر بازارهای این ولایت حتا هزینه‌های کشت و برداشت آن‌ را نمی‌سازد.

علاءالدین، یکی از این کشاورزان گفت: «هر کیلو تربُز به یک افغانی، هر کیلو سیب به سه افغانی، هرکیلو خبربوزه به چهار افغانی است.»

عبدالواسع، کشاورز دیگر نیز افزود: «هر کیلو تربُز به یک افغانی است. ما بسیار تاوان کرده‌ایم؛ کشاورزی ما کلأ ضرر است؛ سردخانه نداریم...  تنها کرایه موتر ما ۳۵هزار افغانی شده.»

بیشتر کشاورزان ولایت فراه برای این‌که فرآورده‌های کشاورزی شان را به بهای بلندتر به فروش برسانند این فرآورده‌ها را به بازارهای هرات آورده‌اند.

در حال حاضر، یک کیل گرام تربُز در بازارهای هرات نیز کمتر از دو افغانی خرید و فروش می‌شود در حالی‌که هزینۀ انتقال هر کیل گرام تربُزتا بازارهای هرات بیشتر از دو افغانی می‌شود.

مسؤولان وزارت زراعت، می‌گویند که در زمینۀ افزایش تولیدات فرآورده‌های کشاورزی، کشاورزان فراه را کمک کرده‌اند و تلاش دارند تا زمینه‌های فروش فرآورده‌های آنان را نیز فراهم سازند.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت بیان داشت: «بالاتر از ۷۹۱ متریک تُن تولید تربُز در ولایت فراه امسال گزارش شده‌است که نسبت به سال گذشته ۱۷درصد افزایش را نشان می‌دهد. یکی از دلایل کاهش قیمت‌ها در روزهای اخیر عدم انتقال و صادرات تربُز از ولایت فراه به ولایت‌ها هم‌جوار و سایر ولایت‌ها بود.»

در همین حال، کارشناسان اقتصادی، حکومت را مکلف می‌دانند که از تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی پشتیبانی لازم کند.

محمد یعقوب مشعوف، کارشناس اقتصادی می‌گوید که نبود سردخانه‌ها برای نگهداری فرآورده‌های کشاورزی به ویژه میوه‌های تازه یکی از مشکلات جدی کشاورزان در کشور است.
 

هم‌رسانی کنید