تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

حاصلات تربوز در فراه پنجاه درصد افزایش یافته است

کشاورزان در ولایت فراه می‌گویند که حاصلات امسال تربوز در این ولایت پنجاه درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که پس از فروکش کردن نبردها در این ولایت، روند صادرات تربوز ولایت آغاز شده است.

اما، نبود بازار و اخاذی‌ها در شاهراه‌ها از مشکلاتی استند که کشاورزان و بارزگانان تربوز در فراه را با چالش روبرو کرده اند.

خرم فراهی، یکی از بازرگانان تربوز در ولایت فراه در این باره می‌گوید: «مشکلات در حال حاضر همین مشکلات راه ها است و حاصلات ما امسال بیشتر است اگر بازاریابی شود، احتمالأ درآمدهای لازمی را نصیب کشاورزان فراه خواهد ساخت.»

بربنیاد آمارهای اتحادیه صادر کننده‌گان میوه‌های تازه در پایتخت، در حال حاضر روزانه تا صد موترتربوز از فراه به مرکز کابل وارد می‌شود.

نجابت حیدری، رییس این اتحادیه می‌گوید تاکنون صادرات تربوز به بیرون از کشور آغاز نشده است: «صادرات ما به پاکستان نیست اکنون؛ به علت‌های گوناگون اما امید است که صادرات ما آغاز شود.»

با این همه، شماری از باشنده گان پایتخت، از بلند بودن بهای میوه‌های تازه به ویژه تربوز در بازارهای پایتخت شکایت دارند.

آنان می‌گویند همزمان با آمدن ماه مبارگ رمضان، بهای این میوه‌ها نیز افزایش یافته اند.

بازرگانی

حاصلات تربوز در فراه پنجاه درصد افزایش یافته است

بربنیاد آمارهای اتحادیه صادر کننده‌گان میوه‌های تازه در پایتخت، در حال حاضر روزانه تا صد موترتربوز از فراه به کابل وارد می‌شود.

تصویر بندانگشتی

کشاورزان در ولایت فراه می‌گویند که حاصلات امسال تربوز در این ولایت پنجاه درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که پس از فروکش کردن نبردها در این ولایت، روند صادرات تربوز ولایت آغاز شده است.

اما، نبود بازار و اخاذی‌ها در شاهراه‌ها از مشکلاتی استند که کشاورزان و بارزگانان تربوز در فراه را با چالش روبرو کرده اند.

خرم فراهی، یکی از بازرگانان تربوز در ولایت فراه در این باره می‌گوید: «مشکلات در حال حاضر همین مشکلات راه ها است و حاصلات ما امسال بیشتر است اگر بازاریابی شود، احتمالأ درآمدهای لازمی را نصیب کشاورزان فراه خواهد ساخت.»

بربنیاد آمارهای اتحادیه صادر کننده‌گان میوه‌های تازه در پایتخت، در حال حاضر روزانه تا صد موترتربوز از فراه به مرکز کابل وارد می‌شود.

نجابت حیدری، رییس این اتحادیه می‌گوید تاکنون صادرات تربوز به بیرون از کشور آغاز نشده است: «صادرات ما به پاکستان نیست اکنون؛ به علت‌های گوناگون اما امید است که صادرات ما آغاز شود.»

با این همه، شماری از باشنده گان پایتخت، از بلند بودن بهای میوه‌های تازه به ویژه تربوز در بازارهای پایتخت شکایت دارند.

آنان می‌گویند همزمان با آمدن ماه مبارگ رمضان، بهای این میوه‌ها نیز افزایش یافته اند.

هم‌رسانی کنید