تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

زلمی رسول در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد

زلمی رسول، وزیر امور خارجه پشین روزسه‌شنبه (۲۵ جدی) خود را برای برای پست ریاست‌جمهوری، ثبت نام کرد.

این نامزد ریاست‌جمهوری از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که نباید به رأی مردم، «خیانت» گردد.

او گفت: «تعهد می‌نمایم که در برابر تبعیض، تعصب و نا برابری‌ها مبارزه می‌کنم و در راستای تأمین صلح، امنیت و مردم سالاری به تلاش‌های خود، ادامه می‌دهیم.»

او دربارۀ شفافیت انتخابات آینده، گفت: «قوانین انتخابات معلوم است ما نظر به قوانین افغانستان، خود را نامزد می‌کنیم برای خدمت به مردم افغانستان. این وظیفۀ کمیسیون انتخابات است که چه‌گونه عمل می‎کند و به رأی مردم افغانستان، خیانت نمی‌شود. این وظیفه کمیسیون است تا وظیفه خود را انجام دهد و اگر کمیسیون شفافت نشان نداد، در آن صورت کمیسیون مسؤول پیش مردم افغانستان است و ما از حق مردم افغانستان، دفاع خواهیم کرد.»

او پیش از این نیز، برای به‌دست آوردن کُرسی ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده بود.

پیش از این عبداللطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی و عنایت‌الله، حفیظ ثبت نام کرده‌اند.

آقای رسول از اوایل۲۰۱۰ میلادی تا ۲۰۱۳ وزیر امور خارجه افغانستان بود.

او از اشتراک کنندگان نخستین اجلاس بن سال ۲۰۰۱ بود که به ایجاد دولت موقت در کشور، منجر شد. پس از روی کار آمدن دولت تازه به رهبری حامد کرزی، آقای رسول در سال ۲۰۰۲ نامزد وزارت هوانوردی شد که به اتفاق آرای کابینه به این سمت رسید.

او سپس مشاور امنیت ملی کرزی شد و تا سال ۲۰۱۰ در این سمت، باقی ماند.

رسول در دوازده سال گذشته از افراد نزدیک به حامدکرزی بوده و در بیشتر سفرهای مهم، حامد کرزی را همراهی می‌کرد.

او در سال ۲۰۱۴ میلادی، برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری  از مقام وزارت امور خارجه استعفا داد.

انتخابات ۹۸

زلمی رسول در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد

آقای رسول پیش از چاشت امروز با عبدالجبار تقوا معاون اول و خان محمد وحدت معاون دومش به کمیسیون مستقل انتخابات رفت و ثبت نام کرد.

Thumbnail

زلمی رسول، وزیر امور خارجه پشین روزسه‌شنبه (۲۵ جدی) خود را برای برای پست ریاست‌جمهوری، ثبت نام کرد.

این نامزد ریاست‌جمهوری از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که نباید به رأی مردم، «خیانت» گردد.

او گفت: «تعهد می‌نمایم که در برابر تبعیض، تعصب و نا برابری‌ها مبارزه می‌کنم و در راستای تأمین صلح، امنیت و مردم سالاری به تلاش‌های خود، ادامه می‌دهیم.»

او دربارۀ شفافیت انتخابات آینده، گفت: «قوانین انتخابات معلوم است ما نظر به قوانین افغانستان، خود را نامزد می‌کنیم برای خدمت به مردم افغانستان. این وظیفۀ کمیسیون انتخابات است که چه‌گونه عمل می‎کند و به رأی مردم افغانستان، خیانت نمی‌شود. این وظیفه کمیسیون است تا وظیفه خود را انجام دهد و اگر کمیسیون شفافت نشان نداد، در آن صورت کمیسیون مسؤول پیش مردم افغانستان است و ما از حق مردم افغانستان، دفاع خواهیم کرد.»

او پیش از این نیز، برای به‌دست آوردن کُرسی ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده بود.

پیش از این عبداللطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی و عنایت‌الله، حفیظ ثبت نام کرده‌اند.

آقای رسول از اوایل۲۰۱۰ میلادی تا ۲۰۱۳ وزیر امور خارجه افغانستان بود.

او از اشتراک کنندگان نخستین اجلاس بن سال ۲۰۰۱ بود که به ایجاد دولت موقت در کشور، منجر شد. پس از روی کار آمدن دولت تازه به رهبری حامد کرزی، آقای رسول در سال ۲۰۰۲ نامزد وزارت هوانوردی شد که به اتفاق آرای کابینه به این سمت رسید.

او سپس مشاور امنیت ملی کرزی شد و تا سال ۲۰۱۰ در این سمت، باقی ماند.

رسول در دوازده سال گذشته از افراد نزدیک به حامدکرزی بوده و در بیشتر سفرهای مهم، حامد کرزی را همراهی می‌کرد.

او در سال ۲۰۱۴ میلادی، برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری  از مقام وزارت امور خارجه استعفا داد.

هم‌رسانی کنید