تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ابراهیم الکوزی پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز کرد

در ادامۀ پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز (جمعه، ۱۵سنبله) ابراهیم الکوزی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به‌گونۀ رسمی پیکارهایش را آغاز کرد.

او در یک همایش در تالار لویۀ جرگه در کابل برنامه‌هایش را با هوادارانش در میان گذاشت.

آقای الکوزی، در بخشی از سخنانش گفت از رییس‌جمهور غنی انتقاد کرد: «تمام این بی‌کفایتی‌ها از داکتر غنی است! قسم می‌خورم که از کسی دیگری نیست، بزرگان، جنرالان، دگروالان، آدم‌های با تجربه را به خانه نشاند و کودکان را آورد.»

دستۀ انتخاباتی «مادر وطن» به رهبری سید نورالله جلیلی، نیز امروز در ادامۀ پیکارهای انتخاباتی‌اش در کابل با انتقاد از رهبران حکومت وحدت ملی، گفت در صورت پیروزی در انتخابات به چالش‌های کنونی رسیده‌گی خواهد کرد: «به شما وعده می‌دهم که بعد از تأسیس دولت مادر وطن، وزارتی را بنام جوانان و زنان ازبین می‌برم. من جوانان و زنان را بصورت یک شریک فعال وارد حکومت می‌سازم.»

در همین حال، شهاب حکیمی، یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری امروز به ننگرهار رفت و برنامه‌هایش را با مردم شریک ساخت: «من و همکارانم هرچه زودتر خواهان روشن شدن حادثۀ (کشته شدن چهار برادر در عملیات نیروهای امنیت ملی در ننگرهار) استیم و از لوی سارنوالی می‌خواهیم که این رویداد را هرچه به زودی بررسی کند.»

از سویی دیگر، شماری از باشنده‌گان ولایت فاریاب، امروز پشتیبانی شان را در انتخابات ریاست جمهوری از دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری اشرف غنی اعلام کردند.

محمد یوسف غضنفر، عضو دسته انتخاباتی اشرف غنی گفت: «چشم پوشی کرده نمی‌توانیم که کاسا یک‌هزار، فابریکات تولید برق و ده‌ها پروژۀ ملی و بین‌المللی همه این‌ها دست‌آورد حکومت اشرف غنی است.»

کمتر از سه هفتۀ دیگر به پایان پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری مانده‌است، اما از میان هفده دستۀ انتخاباتی، تنها در حدود نصف این دسته‌های انتخاباتی پیکارهای شان را به‌گونۀ رسمی آغاز کرده‌اند.

ابراهیم الکوزی پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز کرد

کمتر از سه هفتۀ دیگر به پایان پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری مانده‌است.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز (جمعه، ۱۵سنبله) ابراهیم الکوزی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به‌گونۀ رسمی پیکارهایش را آغاز کرد.

او در یک همایش در تالار لویۀ جرگه در کابل برنامه‌هایش را با هوادارانش در میان گذاشت.

آقای الکوزی، در بخشی از سخنانش گفت از رییس‌جمهور غنی انتقاد کرد: «تمام این بی‌کفایتی‌ها از داکتر غنی است! قسم می‌خورم که از کسی دیگری نیست، بزرگان، جنرالان، دگروالان، آدم‌های با تجربه را به خانه نشاند و کودکان را آورد.»

دستۀ انتخاباتی «مادر وطن» به رهبری سید نورالله جلیلی، نیز امروز در ادامۀ پیکارهای انتخاباتی‌اش در کابل با انتقاد از رهبران حکومت وحدت ملی، گفت در صورت پیروزی در انتخابات به چالش‌های کنونی رسیده‌گی خواهد کرد: «به شما وعده می‌دهم که بعد از تأسیس دولت مادر وطن، وزارتی را بنام جوانان و زنان ازبین می‌برم. من جوانان و زنان را بصورت یک شریک فعال وارد حکومت می‌سازم.»

در همین حال، شهاب حکیمی، یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری امروز به ننگرهار رفت و برنامه‌هایش را با مردم شریک ساخت: «من و همکارانم هرچه زودتر خواهان روشن شدن حادثۀ (کشته شدن چهار برادر در عملیات نیروهای امنیت ملی در ننگرهار) استیم و از لوی سارنوالی می‌خواهیم که این رویداد را هرچه به زودی بررسی کند.»

از سویی دیگر، شماری از باشنده‌گان ولایت فاریاب، امروز پشتیبانی شان را در انتخابات ریاست جمهوری از دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری اشرف غنی اعلام کردند.

محمد یوسف غضنفر، عضو دسته انتخاباتی اشرف غنی گفت: «چشم پوشی کرده نمی‌توانیم که کاسا یک‌هزار، فابریکات تولید برق و ده‌ها پروژۀ ملی و بین‌المللی همه این‌ها دست‌آورد حکومت اشرف غنی است.»

کمتر از سه هفتۀ دیگر به پایان پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری مانده‌است، اما از میان هفده دستۀ انتخاباتی، تنها در حدود نصف این دسته‌های انتخاباتی پیکارهای شان را به‌گونۀ رسمی آغاز کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید