Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها نهادهای ناظر از فیصله‌های کمسیون رسیده‎گی به شکایات

نهادهای ناظر انتخابات روز دوشنبه (۲۱ دلو) فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را در بارۀ آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری مبهم و ناروشن می‌دانند.

آنان می‌گویند که چندین بخش این فصیله‌ها روشن نیستند و برای جلوگیری از استفاده سوء باید این نهاد بیشتر توضیح بدهد.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «آنچه که کمیسیون‌ شکایات انتخاباتی تصمیم گرفته است ما بارها گفتیم که در مورد تصامیم شان و در مورد اینکه معیار چی بوده است و دراین عین حال فیصدی‌های که این‌ها تعین کرده اند، این خوب است که برای مردم وضاحت بدهند و متاسفانه دراین قسمت کمتر وضاحت داده شده است.»

نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «چندین فیصله شان متاسفانه مشکل دارد، بعضی سمپل گیری شان مشکل دارند، مسله کیو آر کود مشکل دارد.»

بربنیاد این فیصلۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری که طلوع‌نیوز به آن دست یافته است، این نهاد گفته است که از میان ۲۴۲۳ محل آرای بایومتریک ناشده، آرای ۲۹۷ محل اعتبار داده شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تفتیش ویژه‌یی فیصله کرده است، اما دسته‌های انتخاباتی انتقاد می‌کنند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اعتباردهی آرای این محل‌ها را وابسته به برچسپ‌های کیو آر کود دانسته است نه تطبیق این برچسپ‌ها با بانک اطلاعاتی.

فضل احمد معنوی، مسوول فنی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: «هرگاه دستگاه آنرا خواند و صحت بخشید درست است و اگر اعتبار نبخشید از دور خارج می‌شود.»

مطیع‌الله ابراهیم‌زاده، مسوول فنی دسته انتخاباتی رحمت الله نبیل گفت: «کمیسیون شکایات در فیصله‌های خود هیچ موردی تخنیکی و حقوقی را مدنظر نگرفته است و به یک نوع خواسته است که از مسوولیت‌های خود کنار برود.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این نهاد نقل فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را به دست آورده است.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در باره جزئیات فیصله‌های شان چیزی نمی‌گوید، اما تاکید دارد که این فیصله‌ها بربنیاد رأی زنی‌ها با اعضای این کمیسیون و با در نظر داشت قانون گرفته شده اند.

حبیب الرحمن ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ما مطابق متن فیصله تطبیقات خود را انجام میدهیم و کمیسیون شکایات، نماینده کمیسیون شکایات اطمینان خود را از طبیق فیصله خود حاصل بکند.»

قطب الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت: «فیصله‌های ما بسیار زیاد وضاحت دارند و هیچ نوع توضیح دیگر ضرورت ندارند.»

در حالی که هنوز مشخص نیست که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری چه زمانی روشن خواهد شد، اما شهروندان کشور انتظار دارند تا نتایج واقعی انتخابات هر چه زودتر اعلام شود.

انتقادها نهادهای ناظر از فیصله‌های کمسیون رسیده‎گی به شکایات

نهادهای ناظر انتخابات نیز فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت های انتخاباتی را ناروشن می‌دانند و خواهان توضیحات بیشتر از سوی این کمیسیون استند.

Thumbnail

نهادهای ناظر انتخابات روز دوشنبه (۲۱ دلو) فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را در بارۀ آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری مبهم و ناروشن می‌دانند.

آنان می‌گویند که چندین بخش این فصیله‌ها روشن نیستند و برای جلوگیری از استفاده سوء باید این نهاد بیشتر توضیح بدهد.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «آنچه که کمیسیون‌ شکایات انتخاباتی تصمیم گرفته است ما بارها گفتیم که در مورد تصامیم شان و در مورد اینکه معیار چی بوده است و دراین عین حال فیصدی‌های که این‌ها تعین کرده اند، این خوب است که برای مردم وضاحت بدهند و متاسفانه دراین قسمت کمتر وضاحت داده شده است.»

نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «چندین فیصله شان متاسفانه مشکل دارد، بعضی سمپل گیری شان مشکل دارند، مسله کیو آر کود مشکل دارد.»

بربنیاد این فیصلۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری که طلوع‌نیوز به آن دست یافته است، این نهاد گفته است که از میان ۲۴۲۳ محل آرای بایومتریک ناشده، آرای ۲۹۷ محل اعتبار داده شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تفتیش ویژه‌یی فیصله کرده است، اما دسته‌های انتخاباتی انتقاد می‌کنند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اعتباردهی آرای این محل‌ها را وابسته به برچسپ‌های کیو آر کود دانسته است نه تطبیق این برچسپ‌ها با بانک اطلاعاتی.

فضل احمد معنوی، مسوول فنی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: «هرگاه دستگاه آنرا خواند و صحت بخشید درست است و اگر اعتبار نبخشید از دور خارج می‌شود.»

مطیع‌الله ابراهیم‌زاده، مسوول فنی دسته انتخاباتی رحمت الله نبیل گفت: «کمیسیون شکایات در فیصله‌های خود هیچ موردی تخنیکی و حقوقی را مدنظر نگرفته است و به یک نوع خواسته است که از مسوولیت‌های خود کنار برود.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این نهاد نقل فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را به دست آورده است.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در باره جزئیات فیصله‌های شان چیزی نمی‌گوید، اما تاکید دارد که این فیصله‌ها بربنیاد رأی زنی‌ها با اعضای این کمیسیون و با در نظر داشت قانون گرفته شده اند.

حبیب الرحمن ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ما مطابق متن فیصله تطبیقات خود را انجام میدهیم و کمیسیون شکایات، نماینده کمیسیون شکایات اطمینان خود را از طبیق فیصله خود حاصل بکند.»

قطب الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت: «فیصله‌های ما بسیار زیاد وضاحت دارند و هیچ نوع توضیح دیگر ضرورت ندارند.»

در حالی که هنوز مشخص نیست که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری چه زمانی روشن خواهد شد، اما شهروندان کشور انتظار دارند تا نتایج واقعی انتخابات هر چه زودتر اعلام شود.

هم‌رسانی کنید