تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بررسی تازه: حکومت و جهان در پیوند به انتخابات راهکار مشخصی ندارند

یک ارزیابی مشترک نهاد‌های ناظر بر روند انتخابات نشان میدهد که کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت افغانستان و جامعه جهانی نقشه راه مشخصی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و گفتگوهای صلح ندارند.

بربنیاد این ارزیابی کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت  و جامعه جهانی آماده برگزاری یک انتخابات شفاف و سرتاسری نیستند.

اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان تعیین شده به گونۀ شفاف برگزار خواهد شد.

این نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که بررسی‌های آنان در بارۀ آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نشان میدهند که جامعه جهانی پشتیبانی روشنی از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد، کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون فهرست نام‌های رای دهنده‌گان را پاک سازی نکرده است، چگونگی کارگیری از دستگاه‌های بایومتریک روشن نشده است و نیز رابطه‌ها میان کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت پرسش برانگیز است.

یوسف رشید- مسوول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه گفت:«صلح یا انتخابات،ما یک نقشه راه نیاز داریم با مغالطه گویی و با ابهام نمی شود که برویم به سوی انتخابات، انتخابات یک روند طولانی نیست که شما دو سال برایش نیاز داشته باشید شش میزان تاریخ انتخابات است و روشن است اما برای صلح چیزی نداریم.»

نعیم ایوب زاده- مسوول بنیاد انتخابات شفاف گفت:«حکومت باید از مداخله جلوگیری کند زمینه نظارت باید فراهم شود، هیچ ارگانی اماده حمایت و نظارت از انتخابات نیست نه جامعه جهانی نه حکومت و اگر این گونه به سوی انتخابات برویم خودکشی انتخاباتی خواهد بود.»

این نهاد ها هشدار می دهند که شماری از دسته های انتخاباتی در حال سهمیه بندی های قدرت استند.

صغرا سعادت- سخنگوی تیفا گفت:«بعضی نهاد ها از زنان سوء استفاده میکنند این کار شان به زنان صدمه است و زنان را اسیب می رساند. دسته‌های انتخاباتی به سود خود و ضرر رسانیدن به دسته های دیگر اتهام هایی را از ادرس زنان می بنند.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که از سوی تمامی نهادها برای برگزاری انتخابات شفاف اراده وجود دارد.

حوا علم نورستانی- رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«نگرانی بزرگ ما بودجه بود اما رفع شد اکنون به حمایت خدا و کمک نهاد های کمک کننده به خیر انتخابات شش میزان را برگذار می کنیم.»

نهاد های ناظر بر روند انتخابات هشدار می دهند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به گونه درست و جدی آماده گی نگیرد، انتخابات با مشکلات بیشتر رو به رو خواهد شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که برای برگذاری این انتخابات آماده است.

بررسی تازه: حکومت و جهان در پیوند به انتخابات راهکار مشخصی ندارند

این نهاد ها هشدار می دهند که شماری از دسته‌های انتخاباتی در حال سهمیه بندی‌های قدرت استند.

Thumbnail

یک ارزیابی مشترک نهاد‌های ناظر بر روند انتخابات نشان میدهد که کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت افغانستان و جامعه جهانی نقشه راه مشخصی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و گفتگوهای صلح ندارند.

بربنیاد این ارزیابی کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت  و جامعه جهانی آماده برگزاری یک انتخابات شفاف و سرتاسری نیستند.

اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان تعیین شده به گونۀ شفاف برگزار خواهد شد.

این نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که بررسی‌های آنان در بارۀ آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نشان میدهند که جامعه جهانی پشتیبانی روشنی از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد، کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون فهرست نام‌های رای دهنده‌گان را پاک سازی نکرده است، چگونگی کارگیری از دستگاه‌های بایومتریک روشن نشده است و نیز رابطه‌ها میان کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت پرسش برانگیز است.

یوسف رشید- مسوول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه گفت:«صلح یا انتخابات،ما یک نقشه راه نیاز داریم با مغالطه گویی و با ابهام نمی شود که برویم به سوی انتخابات، انتخابات یک روند طولانی نیست که شما دو سال برایش نیاز داشته باشید شش میزان تاریخ انتخابات است و روشن است اما برای صلح چیزی نداریم.»

نعیم ایوب زاده- مسوول بنیاد انتخابات شفاف گفت:«حکومت باید از مداخله جلوگیری کند زمینه نظارت باید فراهم شود، هیچ ارگانی اماده حمایت و نظارت از انتخابات نیست نه جامعه جهانی نه حکومت و اگر این گونه به سوی انتخابات برویم خودکشی انتخاباتی خواهد بود.»

این نهاد ها هشدار می دهند که شماری از دسته های انتخاباتی در حال سهمیه بندی های قدرت استند.

صغرا سعادت- سخنگوی تیفا گفت:«بعضی نهاد ها از زنان سوء استفاده میکنند این کار شان به زنان صدمه است و زنان را اسیب می رساند. دسته‌های انتخاباتی به سود خود و ضرر رسانیدن به دسته های دیگر اتهام هایی را از ادرس زنان می بنند.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که از سوی تمامی نهادها برای برگزاری انتخابات شفاف اراده وجود دارد.

حوا علم نورستانی- رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«نگرانی بزرگ ما بودجه بود اما رفع شد اکنون به حمایت خدا و کمک نهاد های کمک کننده به خیر انتخابات شش میزان را برگذار می کنیم.»

نهاد های ناظر بر روند انتخابات هشدار می دهند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به گونه درست و جدی آماده گی نگیرد، انتخابات با مشکلات بیشتر رو به رو خواهد شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که برای برگذاری این انتخابات آماده است.

هم‌رسانی کنید