Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند تفتیش ویژۀ بخشی از آرای منازعه‌برانگیز ازسر گرفته می‌شود

روند تفتیش ویژۀ بخشی از ۳۰۰هزار رأی منازعه‌برانگیز در کمیسیون مستقل انتخابات، از روز پنج‌شبنه (۲۴دلو) بدینسو بدلیل حضور نداشتن نماینده‌گان کمیسیون شکایات انتخاباتی، متوقف است.

این روند، صبح روز پنج‌شنبه آغاز شد اما باگذشت چند ساعت، هنگامی که نماینده‌گان کمیسیون شکایات محل را ترک کردند، متوقف شد.

منابع در کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که نماینده‌گان کمیسیون شکایات انتخاباتی به علت اختلاف نظرها با کمیسیون مستقل انتخابات، روند تفتیش را ناتمام گذاشتند.

اما، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، امروز (شنبه، ۲۶دلو) گفتند که این روند را فردا (یک‌شنبه) از سر خواهند گرفت.

بربنیاد گفته‌های این مسؤولان، قرار است فردا روند تفتیش محل‌های رأی‌دهی ولایت‌های بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، غزنی، ننگرهار و هلمند آغاز شود.

عبدالعزیز ابراهیمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «در صورتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم، همکارهای شان حضور پیدا نکند ما براساس تفاهم‌نامه، طرزالعمل و لوایحی که داریم روند را آغاز می‌کنیم در حضور داشت نهادهای ناظر انتخاباتی احزاب و جریان‌های سیاسی.»

کمیسیون شکایات انتخاباتی در این باره چیزی نمی‌گوید، اما منابع در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی دربارۀ تفتیش و بازشماری آرا اختلاف نظر دارند.

اما دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که جنجال‌ها در کمیسیون‌های انتخاباتی از بیرون آب می‌خورند.

داوود سلطان زوی، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی گفت: «جدال‌های درونی است، سلیقه‌های شخصی است، تحمیل خواست‌های برخی از تیم‌های انتخاباتی است بالای کمیسیون شکایات انتخاباتی، امکان داره علت عمده همین باشد.»

نور رحمان اخلاقی، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز بیان داشت: «بر یک نتیجۀ مشخص دربارۀ تطبیقات و در موارد مختلفی نرسیده‌اند و متأسفانه باز هم کمیسیون انتخابات یک اراده‌یی برای تأمین شفافیت از طرف خود نشان نداده.»

اما، نهادهای ناظر انتخابات، فیصلۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی را مبنی‌‎بر تفتیش ویژۀ بخشی از آرا، پر نقیصه می‌دانند.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی تیفا بیان داشت: «فیصله‌ها مشکل دارد؛ حتی یک تعدادش قانونی نیست و این چالش ایجاد کرده برای این‌که نتوانند جنبه تطبیقی داشته باشند.»

کمیسیون شکایات، یک هفته پیش فیصله کرد که بخشی از ۳۰۰هزار رأی منازعه برانگیز باید تفتیش ویژه شوند.

روند تفتیش ویژۀ بخشی از آرای منازعه‌برانگیز ازسر گرفته می‌شود

منابع در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی دربارۀ تفتیش و بازشماری آرا اختلاف نظر دارند.

تصویر بندانگشتی

روند تفتیش ویژۀ بخشی از ۳۰۰هزار رأی منازعه‌برانگیز در کمیسیون مستقل انتخابات، از روز پنج‌شبنه (۲۴دلو) بدینسو بدلیل حضور نداشتن نماینده‌گان کمیسیون شکایات انتخاباتی، متوقف است.

این روند، صبح روز پنج‌شنبه آغاز شد اما باگذشت چند ساعت، هنگامی که نماینده‌گان کمیسیون شکایات محل را ترک کردند، متوقف شد.

منابع در کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که نماینده‌گان کمیسیون شکایات انتخاباتی به علت اختلاف نظرها با کمیسیون مستقل انتخابات، روند تفتیش را ناتمام گذاشتند.

اما، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، امروز (شنبه، ۲۶دلو) گفتند که این روند را فردا (یک‌شنبه) از سر خواهند گرفت.

بربنیاد گفته‌های این مسؤولان، قرار است فردا روند تفتیش محل‌های رأی‌دهی ولایت‌های بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، غزنی، ننگرهار و هلمند آغاز شود.

عبدالعزیز ابراهیمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «در صورتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم، همکارهای شان حضور پیدا نکند ما براساس تفاهم‌نامه، طرزالعمل و لوایحی که داریم روند را آغاز می‌کنیم در حضور داشت نهادهای ناظر انتخاباتی احزاب و جریان‌های سیاسی.»

کمیسیون شکایات انتخاباتی در این باره چیزی نمی‌گوید، اما منابع در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی دربارۀ تفتیش و بازشماری آرا اختلاف نظر دارند.

اما دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که جنجال‌ها در کمیسیون‌های انتخاباتی از بیرون آب می‌خورند.

داوود سلطان زوی، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی گفت: «جدال‌های درونی است، سلیقه‌های شخصی است، تحمیل خواست‌های برخی از تیم‌های انتخاباتی است بالای کمیسیون شکایات انتخاباتی، امکان داره علت عمده همین باشد.»

نور رحمان اخلاقی، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز بیان داشت: «بر یک نتیجۀ مشخص دربارۀ تطبیقات و در موارد مختلفی نرسیده‌اند و متأسفانه باز هم کمیسیون انتخابات یک اراده‌یی برای تأمین شفافیت از طرف خود نشان نداده.»

اما، نهادهای ناظر انتخابات، فیصلۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی را مبنی‌‎بر تفتیش ویژۀ بخشی از آرا، پر نقیصه می‌دانند.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی تیفا بیان داشت: «فیصله‌ها مشکل دارد؛ حتی یک تعدادش قانونی نیست و این چالش ایجاد کرده برای این‌که نتوانند جنبه تطبیقی داشته باشند.»

کمیسیون شکایات، یک هفته پیش فیصله کرد که بخشی از ۳۰۰هزار رأی منازعه برانگیز باید تفتیش ویژه شوند.

هم‌رسانی کنید