Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روند تفتیش و بازشماری مجدد آرای منازعه برانگیز پایان یافت

کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه (۲۸ دلو) گفته است که روند تفتیش وبازشماری مجدد آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری پایان یافته است.

به گفتۀ این کمیسیون، با رسیدن برگه‌های نتایج بازشماری مجدد از ولایت‌ها به دفتر مرکزی و مقایسه آن‌ها با بانک اطلاعاتی مرکزی، گزارش آنرا برای اعلام نتایج نهایی انتخابات، به رهبری کمیسیون خواهد سپرد.

حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «زمانی که تطبیقات پایان یابد، ما بربنیاد قانون گزارش خود را به بورد کمیسیون میدهیم و این تصمیم به بورد به بر می‌خورد که چی تصمیم می‌گیریند."

در همین حال، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات از اعلام نتایج نهایی در همین هفته خبر میدهد.

محمد حنیف دانشیار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت:" اطمینان داده می‌توانیم که در انتروال سه تا چهار روز دیگر ما نتیجه نهایی انتخابات را اعلان می‌کنیم."

هرچند این نهاد می‌گوید که بازشماری با حضور ناظران کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی انجام شده است، اما در ولایت‌های ننگرهار و بدخشان که این روند دیروز متوقف شده بود، بی‌حضور ناظران این نهاد و دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله انجام یافت.

شفیع‌الله مطیعی، معاون دفتر ساحه‌یی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ننگرهار گفت: «کمیسیون شکایت در اینجا رسمی حضور نیافته است و این مسوولیت کمیسیون انتخابات است و ما مداخله نداریم.»

حمیدالله بلوچ، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان گفت:" یک تعداد ناظرین تیفا، فیفا، اجماع و نماینده حقوق بشر ویوناما حضور داشتند در اینجا."

در همین حال، نهادهای ناظر این اوضاع را نگران کننده میدانند.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «از بابت استقلالیت نمی‌شود که در گروگان چند افراد یا شخصی به نام کمیشنر یا نهاد هرچیزی که بگویم این وضعیت حسد بار است و انتخابات را به چالش می‌کشند.»

بربنیاد فیصله کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ آرای منازعه برانگیز اگر ۶۵ درصد این آرا معیارهای یک رآی شفاف را تکمیل کند، به تمامی آرای جنجال برانگیز اعتبار داده خواهد شد، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در روند تفتیش این درصد به نود وپنج رسیده است.

روند تفتیش و بازشماری مجدد آرای منازعه برانگیز پایان یافت

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بازشماری با حضور ناظران کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی انجام شده است.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه (۲۸ دلو) گفته است که روند تفتیش وبازشماری مجدد آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری پایان یافته است.

به گفتۀ این کمیسیون، با رسیدن برگه‌های نتایج بازشماری مجدد از ولایت‌ها به دفتر مرکزی و مقایسه آن‌ها با بانک اطلاعاتی مرکزی، گزارش آنرا برای اعلام نتایج نهایی انتخابات، به رهبری کمیسیون خواهد سپرد.

حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «زمانی که تطبیقات پایان یابد، ما بربنیاد قانون گزارش خود را به بورد کمیسیون میدهیم و این تصمیم به بورد به بر می‌خورد که چی تصمیم می‌گیریند."

در همین حال، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات از اعلام نتایج نهایی در همین هفته خبر میدهد.

محمد حنیف دانشیار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت:" اطمینان داده می‌توانیم که در انتروال سه تا چهار روز دیگر ما نتیجه نهایی انتخابات را اعلان می‌کنیم."

هرچند این نهاد می‌گوید که بازشماری با حضور ناظران کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی انجام شده است، اما در ولایت‌های ننگرهار و بدخشان که این روند دیروز متوقف شده بود، بی‌حضور ناظران این نهاد و دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله انجام یافت.

شفیع‌الله مطیعی، معاون دفتر ساحه‌یی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ننگرهار گفت: «کمیسیون شکایت در اینجا رسمی حضور نیافته است و این مسوولیت کمیسیون انتخابات است و ما مداخله نداریم.»

حمیدالله بلوچ، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان گفت:" یک تعداد ناظرین تیفا، فیفا، اجماع و نماینده حقوق بشر ویوناما حضور داشتند در اینجا."

در همین حال، نهادهای ناظر این اوضاع را نگران کننده میدانند.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «از بابت استقلالیت نمی‌شود که در گروگان چند افراد یا شخصی به نام کمیشنر یا نهاد هرچیزی که بگویم این وضعیت حسد بار است و انتخابات را به چالش می‌کشند.»

بربنیاد فیصله کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ آرای منازعه برانگیز اگر ۶۵ درصد این آرا معیارهای یک رآی شفاف را تکمیل کند، به تمامی آرای جنجال برانگیز اعتبار داده خواهد شد، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در روند تفتیش این درصد به نود وپنج رسیده است.

هم‌رسانی کنید