Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

لطیف پدرام با رد نتایج انتخابات خواستار ایجاد حکومت فراگیر شد

عبدالطیف پدرام، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، روز دوشنبه (۶ حوت) در نخستین نشست‌اش پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که نتایج نهایی انتخابات باید باطل اعلام شود و برای بیرون شدن از بحران کنونی یک حکومت فراگیر ایجاد شود.

او گفت که حکومت تازه را به رهبری اشرف غنی نمی‌پذیرد و می‌افزاید که کمیسیون انتخابات مشروعیت ندارد و او نتایج این انتخابات را باطل می‌داند.

آقای پدرام گفت: «دولت آقای غنی که حالا کمیسیون اعلام کرده است که ایشان برنده هستند، برای ما، برای حزب ما، برای تکت ما و برای همرزمان ما قابل قبول نیست چون نتیجۀ تقلب است.»

او نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را فاجعه می‌داند و می گوید که نمی‌خواهد بار دیگر حکومت وحدت ملی نیز به میان بیاید.

آقای پدرام افزود: «ما با همه جریان‌های که برای نه گفتن به این رژیمی تقلبی در میدان هستند البته گفتگو داریم.»

از سوی دیگرحامد گیلانی، رییس حزب محاذ ملی افغانستان می‌گوید که برای جلوگیری از بحران به میان آمده انتخاباتی باید بار دیگر آرا برسی شوند.

آقای گیلانی گفت: «دیتابیس وجود دارد، حافظه انتخابات هنوز موجود است و در موجودیت یک هئیت بین‌المللی که نماینده‌گان کاندیدان نیز در آن موجود باشد، دوباره بررسی شود و در روشنی آن یک تصمیم گرفته شود.»

این درحالی است که به استثنای دسته انتخاباتی اشرف غنی که پیروز انتخابات است تاکنون هیچ نامزدی نتایج نهایی انتخابات را نپذیرفته است.

لطیف پدرام با رد نتایج انتخابات خواستار ایجاد حکومت فراگیر شد

Thumbnail

عبدالطیف پدرام، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، روز دوشنبه (۶ حوت) در نخستین نشست‌اش پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که نتایج نهایی انتخابات باید باطل اعلام شود و برای بیرون شدن از بحران کنونی یک حکومت فراگیر ایجاد شود.

او گفت که حکومت تازه را به رهبری اشرف غنی نمی‌پذیرد و می‌افزاید که کمیسیون انتخابات مشروعیت ندارد و او نتایج این انتخابات را باطل می‌داند.

آقای پدرام گفت: «دولت آقای غنی که حالا کمیسیون اعلام کرده است که ایشان برنده هستند، برای ما، برای حزب ما، برای تکت ما و برای همرزمان ما قابل قبول نیست چون نتیجۀ تقلب است.»

او نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را فاجعه می‌داند و می گوید که نمی‌خواهد بار دیگر حکومت وحدت ملی نیز به میان بیاید.

آقای پدرام افزود: «ما با همه جریان‌های که برای نه گفتن به این رژیمی تقلبی در میدان هستند البته گفتگو داریم.»

از سوی دیگرحامد گیلانی، رییس حزب محاذ ملی افغانستان می‌گوید که برای جلوگیری از بحران به میان آمده انتخاباتی باید بار دیگر آرا برسی شوند.

آقای گیلانی گفت: «دیتابیس وجود دارد، حافظه انتخابات هنوز موجود است و در موجودیت یک هئیت بین‌المللی که نماینده‌گان کاندیدان نیز در آن موجود باشد، دوباره بررسی شود و در روشنی آن یک تصمیم گرفته شود.»

این درحالی است که به استثنای دسته انتخاباتی اشرف غنی که پیروز انتخابات است تاکنون هیچ نامزدی نتایج نهایی انتخابات را نپذیرفته است.

هم‌رسانی کنید