Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

محقق: کمیسیون‌ انتخابات "اوامر رییس‌جمهور را اجراء می‌کند"

محمد محقق، یکی از رهبران دستۀ انتخاباتی ثبات و هم گرایی، روز سه شنبه (۲۷ عقرب) در نشستی در ولایت جوزجان گفت که کمیسیون‎ انتخابات اوامر رییس‌جمهور غنی را اجراء می‌کند و اوضاع کنونی از هر زمان دیگر، بحرانی است.

آقای محقق و شماری از اعضای شورای ملی به ولایت جوزجان به دیدار جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست‌جمهوری رفته‌اند.

او گفت: «چهار ماه به این طرف انتخابات بوده‌است، دیگر ۲۴۰۰ صندوق خیالی را هم می‌خواهند که چه کند، یعنی واقعأ می‌خواهد به طرف بحران برده شود. دیگر قانون و گپ سخن نیست، همین امر حکومت است که کمیسیون می خواهد چگونه آن را تطبیق کند.»

از سوی دیگر، آقای دوستم در حالی که از کارگیری نیروهای امنیتی در برابر معترضان انتخاباتی ابراز نگرانی می‎کند، هشدار می‌دهد که اگر پس از این نیروهای امنیتی از خشونت کار بگیرند، آنان نیز با جنگ افزار ها در برابر آنان خواهند ایستاد.

او افزود: «از پروسۀ صلح تا پروسۀ انتخابات از برخورد تیم دولت ساز، خیلی نگران استم، شخصأ برخودر داکتر صاحب اشرف غنی، کلانی این طور نه می شود، سیاست این طور نه می شود.»

از سوی هم، آقای محقق تدامچی نمایندۀ سازمان ملل متحد را به جانبداری و رشوه‎گیری در روند انتخابات، متهم می‌سازد.

او در این باره گفت: «نمایندۀ ملل متحد، او هم رفته در استخدام حکومت قرار گرفته و مقابل مردم قرار گرفته، دیگر او هم بسیار اوضاع را خراب کرده، لهذا، انتخابات بسیار به مرحلۀ خراب رسیده، و این انتخابات اگر به همین شکل پیش برود، یقینأ عامل بحران است.»

با این همه، آقای دوستم گفت که شماری از افراد آنان به دستور رییس‎جمهور غنی در روند انتخابات، لت و کوب شده‌است.

آقای دوستم گفت: «همین است که آن ها بزنید توسط تانگ، بزنید همرای قنداغ، این را خود داکتر اشرف غنی نگوید هر گز وزارت داخله را می‎شناسیم، وزارت دفاع را هم می‎شناسیم، لوی درستیز را هم می‎شناسیم، رییس امنیت را هم می شناسیم.»

او گفت داد اگر جلو این خود سری ها گرفته نشود، پاسخ شان را با جنگ افزار خواهند داد.

محقق: کمیسیون‌ انتخابات "اوامر رییس‌جمهور را اجراء می‌کند"

آقای محقق می‌گوید که اگر بحران انتخابات مدیریت نشود، کشور هیچ گاهی به صلح نخواهد رسید.

Thumbnail

محمد محقق، یکی از رهبران دستۀ انتخاباتی ثبات و هم گرایی، روز سه شنبه (۲۷ عقرب) در نشستی در ولایت جوزجان گفت که کمیسیون‎ انتخابات اوامر رییس‌جمهور غنی را اجراء می‌کند و اوضاع کنونی از هر زمان دیگر، بحرانی است.

آقای محقق و شماری از اعضای شورای ملی به ولایت جوزجان به دیدار جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست‌جمهوری رفته‌اند.

او گفت: «چهار ماه به این طرف انتخابات بوده‌است، دیگر ۲۴۰۰ صندوق خیالی را هم می‌خواهند که چه کند، یعنی واقعأ می‌خواهد به طرف بحران برده شود. دیگر قانون و گپ سخن نیست، همین امر حکومت است که کمیسیون می خواهد چگونه آن را تطبیق کند.»

از سوی دیگر، آقای دوستم در حالی که از کارگیری نیروهای امنیتی در برابر معترضان انتخاباتی ابراز نگرانی می‎کند، هشدار می‌دهد که اگر پس از این نیروهای امنیتی از خشونت کار بگیرند، آنان نیز با جنگ افزار ها در برابر آنان خواهند ایستاد.

او افزود: «از پروسۀ صلح تا پروسۀ انتخابات از برخورد تیم دولت ساز، خیلی نگران استم، شخصأ برخودر داکتر صاحب اشرف غنی، کلانی این طور نه می شود، سیاست این طور نه می شود.»

از سوی هم، آقای محقق تدامچی نمایندۀ سازمان ملل متحد را به جانبداری و رشوه‎گیری در روند انتخابات، متهم می‌سازد.

او در این باره گفت: «نمایندۀ ملل متحد، او هم رفته در استخدام حکومت قرار گرفته و مقابل مردم قرار گرفته، دیگر او هم بسیار اوضاع را خراب کرده، لهذا، انتخابات بسیار به مرحلۀ خراب رسیده، و این انتخابات اگر به همین شکل پیش برود، یقینأ عامل بحران است.»

با این همه، آقای دوستم گفت که شماری از افراد آنان به دستور رییس‎جمهور غنی در روند انتخابات، لت و کوب شده‌است.

آقای دوستم گفت: «همین است که آن ها بزنید توسط تانگ، بزنید همرای قنداغ، این را خود داکتر اشرف غنی نگوید هر گز وزارت داخله را می‎شناسیم، وزارت دفاع را هم می‎شناسیم، لوی درستیز را هم می‎شناسیم، رییس امنیت را هم می شناسیم.»

او گفت داد اگر جلو این خود سری ها گرفته نشود، پاسخ شان را با جنگ افزار خواهند داد.

هم‌رسانی کنید