تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: چرا اعضای مجلس در نشست‌ها حاضر نمی‌شوند؟

در اکثر موارد دیده شده‌است که از میان ۲۵۰ تن از اعضای مجلس، تنها هشتاد و یا کمتر از آن به نشست‌های عمومی مجلس نماینده‌گان حاضر میشوند. 

در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده‌است: 

کریم اتل، منشی مجلس نماینده گان

وحید فرزه یی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق دانان افغانستان

فراخبر

فراخبر: چرا اعضای مجلس در نشست‌ها حاضر نمی‌شوند؟

در اکثر موارد دیده شده‌است که از میان ۲۵۰ تن از اعضای مجلس، تنها هشتاد و یا کمتر از آن به نشست‌های عمومی مجلس نماینده‌گان حاضر میشوند. 

در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده‌است: 

کریم اتل، منشی مجلس نماینده گان

وحید فرزه یی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق دانان افغانستان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews